Monday, October 27, 2003

حجت الاسلام شيرين عبادی!!!


تحريم شعبده بازی انتخابات يک وظيفهً ملی است.
نيازی به توضيح ندارد !
در خانه اگر کس است يک حرف بس است .
حجت الاسلام شيرين عبادی!!!
اسلام با حقوق مسلمانان هم سازگاری ندارد ! چه برسد با حقوق بشر!!!
مگر نه اينکه در اسلام امت مسلمان بصورت گله ای " گوسفندان " خوانده شده و پيامبران و جانشينانشان هم چوپان ؟؟؟
خانم عبادی يکعمر فريب اين آخوندکها را خورديم و خوردی ؛ انگاری داری قدم در راهی ميگذاری که پايان خوشی در پيش نخواهد داشت !
به آخوندها چه با عبا و عمامه و چه مُکلا و با کُت و شلوار اعتماد نکن که اين طايفه بی بهره از وجدان خرابت ميکنند.
"""""""""""""""""""
خانم عبادي لطفا شاخه گل من را پس بدهيد! عليرضا احمدي يزدي
""""""""""""""""
شيرين عبادي:
* اگر من بودم، جايزه‌ي صلح نوبل را به محمد خاتمي مي‌دادم
* اگر از اسلام قرائت درستي داشته باشيم، مي‌توانيم به تمام اصول حقوق بشر احترام بگذاريم

""""""""""""""""""
آيت‌الله شيرين عبادی: اسلام با حقوق‌بشر سازگار است
""""""""""""""""""
سخنان شيرين عبادی در مجلس شورای اسلامي
مجلس ششم افتخار كشوراست!من، دست يكايك نمايندگان اين مجلس را می بوسم

مجلس ششم نويدگر دموكراسی در ايران است.
اين جايزه نشان داد كه جهان قبول كرد كه اسلام دين خشونت و ترور نيست
"""""""""""""""""
شيرين عبادي: مطمئنا و مطلقا به تغيير قوانين اسلامي يا خدشه دار كردن آنها معتقد نيستم، ولي تاكيد دارم كه اسلام دين صلح و محبت است، نه دين خشونت و تروريسم.
"""""""""""""""""
شيرين عبادي با حضور در مجلس:اميدوارم مجالس آينده راه اين مجلس را ادامه دهند!
حجت الاسلام شيرين عبادی!!!
"""""""""""""""""
نگاه جهان عرب به جايزه نوبل شيرين عبادی
مقاله که به قلم خانم دلال بزری، استاد جامعه شناسی سياسی در دانشگاه بيروت نوشته شده،
شيرين عبادی زنی است که دين اسلام را سندی برای زير پا گذاشتن حقوق زنان نمی داند بلکه معتقد است که ظلم به زنان از استبداد و مردسالاری و پدرسالاری شرقی ريشه می گيرد.
"""""""""""""""""
تحريم شعبده بازی انتخابات يک وظيفهً ملی است.

Sunday, October 26, 2003

جهانیان، به فریاد دختران خوزستانی برسید!

قابل توجهً سرکار خانم دکتر " شيرين عبادی "
آيا شما ميخواهيد فريادرس دختران خوزستانی باشيد؟
يا مافيای آخوندها و آخوندکهای جمهوری اسلامی؟
خوزستان بازگشت شرم آور دوران جاهليت به ايران
موارد خاص قومی عصر جاهليت بعضا در خوزستان در حال احياست، «نحوه» و «هديه» از جمله اين مسائل است. متاسفانه «هديه» - به اين معنا كه هنگام مصيبت‌زدگی و فقدان يكی از والدين افراد دارای مناصب عالی در قوم و طايفه‌ای، دختری جوان به عنوان هديه برای عرض تسليت و كم كردن غصه او برده شود - هنوز در اين استان رواج دارد.
ميربك افزود: همچنين در «نحوه» كه همچنان در اين استان رايج است، دختر عمو مكلف است با پسر عمو ازدواج كند، اما اينكه آيا اين ازدواج مورد تاييد پسر عمو قرار مي‌گيرد يا نه، به نظر او بستگی دارد. در اين شرايط بعضا پسرعموهايی هستند كه خواهان دختر عموها نبوده يا دارای يك يا دو زن بوده و تمايل دارند دختر عمو را به عنوان همسر سوم يا چهارم خود انتخاب كنند.

!جهانیان، به فریاد دختران خوزستانی برسید!
• چهل و پنج دختر زير ۲۰ سال در مظان اتهام، به فاصله يك ماه قرباني قتلهاي ناموسي شدند
• اگر دختران مخالف ازدواج با پسرعمو باشند، چنانچه با زور، ارعاب و تهديد به قتل، قانع شود، مشكلي نخواهند داشت، اما اگر از دستور پسرعمو سرپيچي كنند، با فرمان او در خانه پدري باقي مانده و تا پايان عمر حق ازدواج ندارند.
• مشاور استاندار خوزستان با اشاره به مواردي از تجاوز محارم به دختران در استان اظهار كرد: در اين زمينه از ميان تنها ۱۸ دختر بين ۱۲ تا ۱۴ سال كه بدليل تجاوز پدر و برادرشان به دفتر امور بانوان استانداري مراجعه كرده اند، ۱۲ مورد آنها دختران زير ۱۴ سال بوده اند.
یکشنبه ۴ آبان ۱۳۸۲ – ۲۶ اکتبر ٢٠٠٣
مشاور استاندار خوزستان در امور بانوان گفت: تامين امنيت جاني، حقوق حياتي و اجتماعي، ابهام و نااميدي نسبت به آينده و بخصوص پيامدهاي ناشي از نگرشهاي قوميتي از مهمترين مشكلات كنوني زنان خوزستان است.
پري ميربك، در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران با تاكيد بر اين كه تامين امنيت جاني زنان از اهميت بسياري برخوردار است، خاطرنشان كرد: از آنجا كه تعداد زيادي از نيروهاي مهاجر در خوزستان به سر ميبرند، امنيت خانواده ها در استان به شدت تحت الشعاع اين امر قرار گرفته و متاسفانه دشواري دستيابي به حقوق و اشتغال دولتي و رسمي، تعدادي از زنان بي سرپرست و سرپرست خانوار را گرفتار معضلات اجتماعي از جمله افسردگي هاي رواني و حتي خودكشي كرده است.
وي همچنين مسايل حقوقي و تبعيض را از ديگر مشكلات مبتلابه زنان خوزستان خواند و گفت: عدم حضور زنان در مشاغل مديريتي كلان و تصميم سازي، اعم از استانداري، نهادهاي دولتي، مديريت هاي كل و حتي معاونت هاي هريك از آنها، از معضلاتي است كه نشان دهنده نگاه بسيار تبعيض آميز و مردسالارانه نسبت به زنان اين استان است.
مشاور استاندار خوزستان در امور بانوان، مشكلات و مسائل ناشي از نگرشهاي قوميتي را نيز شاهدي بر تضييع حقوق انساني زنان و دختران جوان خوزستان بيان و اظهار كرد: بارزترين نمود اين تضييع حقوق را ميتوان در قالب قتلهاي ناموسي، تجاوز به عنف و محارم ديد كه نمونه هايي از آن همواره به دفتر بانوان استانداري و هسته حقوقي آن مراجعه ميكنند و متاسفانه تعصبات خشك قوميتي كه بعضا از سوي جوامع تحصيلكرده برخي اقوام نيز حمايت ميشوند، خطوط قرمزي را براي فعاليت هاي دفتر امور بانوان در اين زمينه ترسيم كرده است.
وي با اشاره به اين كه موارد خاص قوميتي عصر جاهليت بعضا در خوزستان در حال احياست، «نحوه» و «هديه» را از جمله اين مسائل دانست و گفت: متاسفانه «هديه» - به اين معنا كه هنگام مصيبت زدگي و فقدان يكي از والدين افراد داراي مناصب عالي در قوم و طايفهاي، دختري جوان به عنوان هديه براي عرض تسليت و كم كردن غصه او برده شود - هنوز در اين استان رواج دارد.
ميربك افزود: همچنين در «نحوه» كه همچنان در اين استان رايج است، دختر عمو مكلف است با پسر عمو ازدواج كند، اما اينكه آيا اين ازدواج مورد تاييد پسر عمو قرار ميگيرد يا نه، به نظر او بستگي دارد. در اين شرايط بعضا پسرعموهايي هستند كه خواهان دختر عموها نبوده يا داراي يك يا دو زن بوده و تمايل دارند دختر عمو را به عنوان همسر سوم يا چهارم خود انتخاب كنند.
وي ادامه داد: همچنين در اين شرايط اگر دختران مخالف ازدواج با پسرعمو باشند، چنانچه با زور، ارعاب و تهديد به قتل، قانع شود، مشكلي نخواهند داشت، اما اگر از دستور پسرعمو سرپيچي كنند، با فرمان او در خانه پدري باقي مانده و تا پايان عمر حق ازدواج ندارند. اين امر شماري از دختران تحصيلكرده، فرهيخته و فعال اجتماعي را نيز با مشكلات بسياري نظير حبس در منزل توسط والدين خود مواجه كرده است.
به گفته مشاور استاندار خوزستان در امور بانوان در حال حاضر بيش از ۱۶ مورد «نحوه» به استانداري مراجعه كرده اند كه اينها تنها كساني هستند كه به حقوق خود آشنايي داشته اند و مسلما مراجعه به مناطق روستايي استان حاكي از آماري بيش از اين خواهد بود.
وي با اظهار تاسف نسبت به اين كه براي دختري كه به شهادت والدين خود صرفا در مظان اتهام قرار گيرد، بدون محاكمه يا اثبات جرم، حكم قتل از سوي خانواده صادر ميشود، گفت: در فاصله بين ابتداي فروردين تا اواخر ارديبهشت و هفته اول خرداد ماه جاري به استناد گفته يكي از مشاورين فرمانداران صرفا در يك طايفه، حدود ۴۵ مورد قتل ناموسي زير ۲۰ سال صورت گرفت و پدر، عمو، برادران و پسران عمو خود به اجراي حكم در اين زمينه پرداخته اند.
ميربك ادامه داد: متاسفانه اين مساله از شايع ترين فرايندهاي بدون پشتوانه قضايي رايج در استان است و از آنجايي كه عمو، پدر، برادر و پسرعموها اختيار تام در قتل دختران ولو به جهت مظنون شدن به آنها دارند، بعد از كشتن دختر، شناسنامه وي را آتش زده و از آنجا كه نهادهاي مدني، سازمانهاي غيردولتي و ساختارهاي حامي حقوق اين دختران به اندازه كافي وجود ندارد، اغلب از پيامدهاي قضايي در امان ميمانند.
وي گفت: اين امري است كه به دليل عدم برخورد قوي، دامنهاي رو به گسترش يافته و در بسياري از شهرستان هاي كوچك و مناطق روستايي استان غيرقابل كنترل شده است.
مشاور استاندار خوزستان با اشاره به مواردي از تجاوز محارم به دختران در استان اظهار كرد: در اين زمينه از ميان تنها ۱۸ دختر بين ۱۲ تا ۱۴ سال كه بدليل تجاوز پدر و برادرشان به دفتر امور بانوان استانداري مراجعه كرده اند، ۱۲ مورد آنها دختران زير ۱۴ سال بوده اند.
به گفته وي، در حال حاضر دختر ۱۹ سالهاي كه از ۸ سالگي مورد سوء استفاده پدر خود قرار گرفته بود، به دليل اين كه از سوي برادر خود نيز بر اثر بي پروايي پدر مورد سوء استفاده قرار گرفته است، به استانداري مراجعه كرده و متاسفانه پيگيري ها و مشاور دفتر حقوقي براي دفاع از حقوق وي به جهت كاستي هاي قانون حمايتي و كمبود مركزي براي نگهداري، به جايي نرسيد و اكنون وي در خانه محبوس شده است.
ميربك با اظهار تاسف نسبت به افزايش دختراني كه به كشورهاي حاشيه خليج فارس قاچاق ميشوند، گفت: متاسفانه هيچ نهاد و جايگاهي براي نگهداري از اين زنان و دختران و برخورد با عاملان اين فاجعه وجود نداشته و مركز بازپروري زنان آسيب ديده استان نيز فاقد امكانات كافي براي ارائه خدمت به اين زنان است.
وي بر استفاده از نيروهاي انتظامي زن در امور دستگيري، حفاظت و انتقال دستگيرشدگان زن و ضرورت ريشه يابي و تدوين برنامههاي مشخص براي تامين سلامت و امنيت جاني و اجتماعي زنان استان تاكيد و اظهار كرد: اولين تلاش در زمينه ايجاد نهادهاي حمايتي و تامين امنيت زنان استان خوزستان ايجاد خانه هاي امن براي اين زنان با نظارت كامل سازمان بهزيستي و انتظامي براي آنهاست.
ميربك گفت: همچنين بايد نهاد ويژهاي در دادگستري براي رسيدگي سريع به پرونده هاي اين زنان خارج از نظام بوروكراتيك در نظر گرفته شود.
وي در پايان تاكيد كرد: آنچه زنان در گذران اين پرونده ها از دست ميدهند، زماني است كه هر ثانيه آن يك ماه به نظر ميرسد.
به نقل از سايت خبری « اخبار روز »
""""""""""""""""""

Friday, October 10, 2003

شيرين عبادي برنده جايزه صلح نوبل شد

حکم اعدام افسانه نوروزی به خاطر دفاع از خود در برابر تجاوز يک افسر نيروی انتظامی
شيرين عبادي برنده جايزه صلح نوبل شدجمعه 18 مهر 1382
شکنجه وقتل زهرا کاظمی
شيرين عبادي برنده جايزه صلح نوبل شد
ما راهم با افسانه نوروزی اعدام خواهند کرد...!
ناصر زرافشان + زندان اوين
شيرين عبادي برنده جايزه صلح نوبل شد


جايزه صلح نوبل امسال به شيرين عبادي تعلق گرفت. به گفته کميته جايزه نوبل در نروژ اين جايزه به دليل فعاليت های خانم عبادی در زمينه حقوق بشر و ترويج دمکراسی در ايران به ويژه در مورد حقوق زنان و کودکان، به وی اعطا می شود.
شيرين عبادي داراي آثاري در زمينه حقوق كودك است و مدتي را نيز در جريان پرونده معروف به نوارسازان در زندان به سر برده است.
کميته نوبل افزود شيرين عبادی به عنوان يک وکيل، قاضی، نويسنده و فعال حقوق بشر در ايران و در خارج از اين کشور همواره با صراحت صحبت کرده است.
شيرين عبادی به عنوان اولين قاضی زن در ايران که پس از انقلاب اسلامی سال 1979، مجبور به کناره گيری از اين سمت شد، توجه جامعه بين المللی را به خود جلب کرد.
هاشم آغاجري ، پاپ ژان پل دوم، رهبر کاتوليک های جهان و واسلاو هاول، رييس سابق جمهوری چک از ديگر نامزدهای جايزه صلح نوبل امسال بودند.
ارزش اين جايزه يک ميليون و سيصد هزار دلار است.
خانم عبادی يازدهمين زنی است که از زمان برقراری جوايز نوبل در سال 1901 برنده اين جايزه می شود.
""""""""""""""""""""""""""
گزارش قتل زهرا کاظمی سه شنبه درمجلس خوانده می شود !?!?!
1- دادگاه رسيدگی به قتل زهرا کاظمی، فاقد هويتی است که بتوان آن را قبول داشت
""""""""""""""""""""""""
متن بيانيه کميته صلح نوبل در اعطای جايزه صلح به خانم عبادی
کميته صلح نوبل در نروژ تصميم گرفته است جايزه صلح سال 2003 را به شيرين عبادی برای تلاش هايی که وی در راه دمکراسی و حقوق بشر انجام داده، اعطا کند.

حقوق بشر و اسلام (?)
خانم عبادی يک مسلمان(?) است و به وظايف دينی خود عمل می کند. وی ميان اسلام و حقوق اوليه بشر تناقضی نمی بيند.
از نظر وی مهم است که نقطه آغاز گفتگوی بين فرهنگ ها و اديان مختلف جهان بايد تاکيد بر ارزش های مشترک آنها باشد.
برای کميته نوبل در نروژ مايه افتخار است که جايزه صلح نوبل را به زنی بدهد که عضوی از جهان اسلام است و زنی است که همراه با تمامی کسانی که در جهان برای حقوق بشر مبارزه می کنند، دنيا می تواند به او ببالد.
""""""""""""""""""""""""""

Thursday, October 09, 2003

حكم اعدام افسانه نوروزى را متوقف کنيد!

كميته نجات:حكم اعدام افسانه نوروزى را متوقف کنيد!
چهارشنبه ۱۶ مهر ۱۳۸۲ – ۸ اکتبر ۲۰۰۳
واعظ طبسى در تهيه مبلغ ۱۰ مليون تومان ديه براى پرداخت به صندوق دولت بجهت اعدام خانم افسانه نوروزى نقش اصلى را دارا بوده است. اين يك تبانى و توطنه ننگين سياسى است و مىبايستى سريعا متوقف گردد
فورى فورى فورى
خانم افسانه نوروزى ۳۲ ساله در سال ۱۹۹۷ در جزيره كيش واقع درجنوب ايران كه باتفاق همسرش مهندس مصطفى جهانگيرى و فرزندش در آنجا زندگى ميكردند باتهام قتل ستوان يكم مقدم دستگير ميگردد. با تحقيقات انجام شده از سوى يك هيئت كارشناسى جنائى به سرپرستى فردى بنام محسن حبيبى پس از بررسى شواهد و ادله و بازجوئيها اعلام ميشود كه ستوان يكم مقدم قصد تجاوز جنسى به خانم افسانه نوروزى را داشته و خانم افسانه نوروزى در هنگام اقدام به تجاوز جنسى از سوى ستوان يكم مقدم تنها در مقام دفاع از خود برآمده است.
(ستوان يكم مقدم اهل مشهد و از آشنايان نزديك واعظ طبسى سرپرست امپراتورى مالى آستان قدس رضوى بوده. وى به سفارش مستقيم واعظ طبسى به عنوان نماينده ولى فقيه رژيم خامنه ائى در نيروى انتظامى جزيره كيش منصوب ميگردد).
به نقل از سايت خبری » اخبار روز » « متن کامل «
"""""""""""""""""""""""
"می خواهم زنده بمانم!
"""""""""""""""""""""""
• دفاع افسانه از خود، در مقابل تجاوز را، به دلیل اینکه افسانه با رفتار خود، زمینه تجاوز را فراهم کرده است، در هیچ دادگاهی نپذیرفتند!
• آنچه که امروز افسانه را به قربانگاه هدایت می کند. وضعییت بحرانی کشور، و حکامی است که هیچگاه منافع و مصالح مردم ایران برایشان مطرح نبوده است
عفت ماهباز
چهارشنبه ۱۶ مهر ۱۳۸۲ – ۸ اکتبر ۲۰۰۳
شش سال است که هر روز افسانه در دغدغه فردای دیگر است. در دغدغه آخرین دیدار، آخرین بوسه، آخرین لبخند، اخرین صدا و آخرین نفس. شش سال است که لحظه به لحظه زندگیش با مرگ گره خورده است. روز را به شب و شب را به روز سپری میکند و می اندیشد آیا فردا را خواهم دید، طلوع و غروب خورشید را از پشت این میله ها دوباره نظاره خواهم کرد، صدای کلاغ برسر درخت چنار را خواهم شنید؟ صدای قهقهه بچه هایم را چه؟ او در هر بهار به جوانه های درختان از پشت میله ها با حسرت اخرین نگاه نگریست و هر بار مهدیه را برای آخرین بار در آغوش گرفت و بغضش را فرو خورد. آیا آخرین دیدار مادر است؟ شش بهار پر غصه را در غم و درد دوری فرزندان و همسر با اضطراب یک اعدامی گذراند. وصییت کرد. وداع گفت و دخترک را نصیحت که مراقب برادرانت باش. گاه کابوس طناب بر درخت چنار بلند او را از خواب پراند و گاه صدای گلوله ای از دور، نفس را در سینه اش حبس کرد. بی قرار همچون همه آن دخترکان جوان نگون بخت اعدامی و سنگساری، دست به دعا نشست. دعا کرد و دعا کرد .او شش سال است که به دعا نشسته است، حاصل آنکه مردان تزویر و ریا دعایش را مستجاب کردند!

حکم اعدام افسانه در تاریخ 82.07.06 به او ابلاغ شد و به ناچار بر پای ابلاغیه مرگش امضاء و انگشت زد. و امروز دخترک مهدیه دست به دامن این و آن شده تا شاید مادر را نجات دهد: "آقای شاهرودی تنها و تنها بعد از خدا شما می توانید جلوی حکم اعدام مادرم را بگیرید و دو باره پرونده را بررسی کنید مادر من مستحق اعدام نیست."

مهدیه اما نمی داند که اقای شاهرودی و کسانی که آقای شاهرودی را هدایت میکنند امروز قدرتی بیشتر از خدا در مملکت ما دارند! و هر وقت بحران سنگینی برای کشور پیش آيد، برای خواباندن بقول آنها قیل و قال قضیه به سراغ زنان می روند و قربانی این بارشان افسانه نوروزی است. افسانه شش سال در زندان بندر عباس در یکی از بدترین زندانهای کشور منتظر مرگ خویش نشسته است. او به خاطر دفاع از خود در مقابل تجاوز، مردی به نام مقدم، (رییس حفاظت اطاعات جزیره کیش)، را با چاقو به قتل رساند. دفاع افسانه از خود، در مقابل تجاوز را، به دلیل اینکه افسانه با رفتار خود، زمینه تجاوز را فراهم کرده است، .در هیچ دادگاهی نپذیرفتند! هر چند که در دادگاه بدوی و بازسازی صحنه، مسئولین مربوط به این پرونده، قتل را در دفاع مشروع و منطبق بر قانون و اخلاق تفسیر و تایید نموده اند. ولی عملا در هیچ یک از دادگاه ها به این حکم استناد نکردند.

شکایت همسر افسانه به اصل نود مجلس، نامه ها و اعتراضات فعالین حقوق بشر در ایران و جهان از جمله عفو بین الملل که از مقامات جموری اسلامی خواستار توقف اجرای حکم شده بود هم تا این لحظه متاسفانه تاثیری نداشته است.

اما چرا افسانه؟ چه پیش آمده که قوه قضاییه در این شرایط چنین با شتابزدگی به سراغ افسانه آمده؟ آیا همه آنهایی که مرتکب جنایت های سنگین شده اند مجازات شده اند که اکنون نوبت افسانه رسیده؟ آیا حادثه جدیدی در زندان اتفاق افتاده که امروز فوریت مرگ افسانه در دستور کار قرار گرفته است و یا....
آنچه که امروز افسانه را به قربانگاه هدایت می کند. وضعییت بحرانی کشور، و حکامی است که هیچگاه منافع و مصالح مردم ایران برایشان مطرح نبوده است. تاریخ 24 ساله انقلاب نشان داده است که هر گاه این حکام دچار بحران گشته اند به سراغ زنان یا قوانین مربوط به آنان رفته اند. از جمله یک نمونه تاسف بار آن در تیر ماه گذشته در تهران اتفاق افتاد. در آن مقطع، دنیا گرم مسایل جنبش دانشجویی و دفاع از دانشجویان دستگیر شده و سرنوشت انها بود که ناگهان زیبا کاظمی، روزنامه نگار ایرانی شتابزده در زندان به قتل میرسد! و افکار عمومی، بناچار در گیر آن می شود و دانشجویان موقتا فراموش میگردند. ماه گذشته جریان اعتصابات و اعتراضات زندانیان سیاسی به نقض حقوق بشر در زندانها بوده است، پس باید شرایطی ایجاد نمود، تا آن حوادث کم رنگ جلوه کند. پس این بار افسانه باید به قربانگاه برده شود و خون بیگناهش بر زمین جاری گردد. اما افسانه فریاد می زند: می خواهم زنده بمانم!کلن 08.10.03
efatmahbas@hotmail.com

"""""""""""""""""""""""""""

Tuesday, October 07, 2003

زن بودن در ايران

قتل و اعدام, دو روی سكه زن بودن در ايران
• اگر مورد تجاوز قرار گيری از طرف اطرافيان به جرم لكه دار كردن شرف و ناموس خانواده به قتل ميرسي. اگر مقاومت كنی بطور سازمانيافته و به قتل دولتی ميرسي.

• سرنوشت زن مطيع و بردبار قتل توسط اطرافيان و سرنوشت زن جسور قتل دولتی است.

• اما در ضعف صف مبارزه عليه اين سرنوشت نبايد از نقش روشنفكران و قلم بدستان عقب مانده غافل شد. شهرنوش پارسی پور نويسنده كتاب ¨زنان بدون مردان¨ يكی از اين روشنفكران عقب مانده ايرانی است.
مجيد تمجيدی - سه شنبه ۱۵ مهر ۱۳۸۲ – ۷ اکتبر ۲۰۰۳
افسانه نوروزي, زنی است كه مسئول امنيتی جزيره كيش, مردی كه قصد تجاوز به او را داشت, را كشت. حكم اعدام افسانه چند روز پيش به او ابلاغ گشت. سرنوشت افسانه, سرنوشت زن بودن در ايران است. « به نقل از سايت خبری " اخبار روز " »
""""""""""""""""""""""

Sunday, October 05, 2003

اعدام افسانه نوروزی

متحد و يکپارچه انتخابات مجلس هفتم را تحريم کنيم

• نامه نمايندگان زن به رئيس قوه قضائيه درباره
حکم اعدام افسانه نوروزی به خاطر دفاع از خود در برابر تجاوز يک افسر نيروی انتظامی
افسانه نوروزی در سال هفتاد و شش به دليل وظيفه شرعی و انسانی خويش و حرمت زن مسلمان در دفاع از ناموس خويش قتلی را انجام داد.
...................................
• حکم اعدام افسانه نوروزی را لغو کنيد!
افسانه نوروزي، زن جوان ايراني به اتهام قتل رئيس اطلاعات نيروهاي انتظامي جزيره کيش در سال ۱۹۹۷ از سوي دادگاه بدوي به مجازات اعدام محکوم شده است.
د يوان عالي کشور در تابستان گذشته حکم دادگاه بدوي را تاييد نموده است. افسانه نوروزي در مراحل بازرسي اعلام داشته است که اقدام وي در دفاع از خود و براي جلوگيري از تجاوز جنسي مقتول به وي بوده است هم چنين تلاشهاي همسر وي مصطفي جهانگيري و وکيل مدافع او براي تخفيف مجازات مرگ تاکنون بي نتيجه مانده است.
ما امضا کنندگان زير همراه با ديگر مجامع و نهادهاي مدافع حقوق بشر و به ويژه سازمان عفو بين الملل خواستار لغو فوري حکم اعدام افسانه نوروزی هستيم
..............................
متن نامه فرشته قاضی درباره زن بیگناهی که در آستانه اعدام است

افسانه نوروزی به خاطر دفاع از خود در برابر تجاوز يک افسر نيروی انتظامی به اعدام محکوم شده است
متن نامه فرشته قاضی به سران قوای سه گانه جمهوری اسلامی
آقايان سيد محمد خاتمی،مهدی كروبی و سيد محمود هاشمی شاهرودی
اين روزها در جمهوری اسلامی ايام بزرگداشت مقام زن و روز مادر است و من به عنوان يك زن روزنامه نگار ۲۵ ساله ايرانی كه همسن انقلابم،در مدارس جمهوری اسلامی درس خوانده ام،خارج از كشور نبوده ام و در چارچوب نظام جمهوری اسلامی پرورش يافته ام و وارث انقلابی هستم كه پدران و مادرانم در عنفوان جوانی آنرا را رقم زده اند،از شما سران ايران اسلامی از كشته شدن يك زن خبرنگار در زندان های جمهوری اسلامی نمی پرسم،از محكوميت يك خبرنگار زن تنها به اتهام معرفی يك كتاب در روزنامه اش نمی پرسم،از رد لايحه پيوستن به كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان و چشم پوشی داعيه داران حكومت اسلامی بر قتل های ناموسی تحت اختيارداری مردان در ايلام و اهواز و آبادان و ... نمی پرسم
نمی پرسم چرا پس از گذشت ۲۴-۲۵ سال از تشكيل حكومت اسلامی در اين مملكت،صحبت از تشكيل خانه های عفاف می شود . چرا به گفته يك مقام مسئول،۷۰ درصد دختران فراری در كشوری كه حكومتی اسلامی بر آن حاكم است،از خانواده های مذهبی می باشند.كاری به خانه هدايت اسلامی كرج هم ندارم و نه به تاييد حكم سنگسار زنانی توسط ديوان عالی كشور.از هيچكدام از اينها كه دغدغه های ذهنی من به عنوان يك روزنامه نگار است،نمی پرسم.اما به عنوان يك زن به خود حق می دهم شما را خطاب قرار داده و فريادهای شكوه آميز و دردمندانه زنی را متذكر شوم كه از شش سال پيش تاكنون،به دليل دفاع از پاكدامنی خويش اسير بندو زندان شده ام به مرگ محكومش كرده اند."افسانه نوروزی" شش سال پيش در دفاع از ناموس خود رييس سازمانی را از پای درآورد كه می بايست حافظ نظم و امنيت در جزيره كيش می بود اما محاكم قضايی بدون توجه به گزارش های اوليه پليس و نظريه پزشكان قانونی در تاييد گفته های اين زن در تمام مراحل بازجويی،تحقيق و محاكمه ك!ه در آنها علت قتل "آقای مقدم" را دفاع از شرف و آبروی خويش عنوان كرده،او را مستحق "اعدام" تشخيص داده اند، بدون اينكه به انگيزه خاص ديگری استناد كنند كه اساس و لازمه هر جنايتی است.توجه جنابان عالی را به اين نكته جلب می كنم كه طبق مندرجات پرونده گروهی از بازجويان بهمراه دو پزشك قانونی و دو تن از افسران آگاهی در جزيره كيش، برای بازسازی صحنه در محل جنايت حضور يافته و پس از بازسازی صحنه قتل،با امضای صورت جلسه ای،گفته های افسانه نوروزی را در تشريح صحنه قتل مورد تاييد قرار داده اند.
با تمام دلايل محكمه پسندی كه تاكيد می كند افسانه نوروزی در "دفاع مشروع" از خود،آقای مقدم را به قتل رسانده اما چندی پيش حكم اعدام وی در ديوان عالی كشور تاييد شد.حكم صادره و تاييد آن در ديوان عالی كشور يك بار ديگر ما را در برابر اين پرسش اساسی قرار داد كه آيا دفاع از حيثيت و ناموس يك زن در جمهوری اسلامی بايد چنين هزينه ای را در بر داشته باشد؟بنده به عنوان يك زن مسلمان ايرانی و در اصل به عنوان يك روزنامه نگار زن اين پرسش را از شما كه مسئولان عالرتبه نظامی كه داعيه اسلامی بودن هم داريد می پرسم كه اگر يك زن در موقعيت افسانه نوروزی قرار بگيرد چه كاری را بايد انجام دهد؟
آيا اگر به خواسته های بيشرمانه طرف مقابل تن دهد "زنای محصنه" مرتكب نشده است و حكم او سنگسار نخواهد بود؟آيا اگر به خواست او تن ندهد و مقاومتش تا بدانجا پيش رود كه منجر به ارتكاب قنلی چون ماجرای افسانه نوروزی شود،قاتل است و حكمش اعدام خواهد بود؟
آيا قاضی پرونده افسانه نوروزی در هنگام صدور حكم نيم نگاهی به ماده ۶۱ و ۶۲۵ قانون مجازات اسلامی داشته است كه قانونگذار به خوبی پيش بينی كرده كه چنانچه فردی در مقام دفاع از جان يا مال و يا ناموس خود يا ديگری مرتكب عملی شود كه قانونا جرم است،با استناد به بحث دفاع مشروع از مجازات معاف است؟
قاضی محترم و دادياران ديوان عالی كشور كه حكم اعدام راصادر و تاييد كرده اند آيا اندكی انديشيده اند كه اگر همسر يا دخترانشان در موقعيتی همچون افسانه نوروزی قرار گيرند چه اقدامی بايد صورت دهند؟اصلا چه توقعی از آنان دارند،توقع دارند كه به زنا تن دهند يا اينكه عنوان قاتل را بپذيرند؟
آقايان محترم!
حكومتی كه داعيه اسلامی بودن را دارد به كجا می رود؟كجايند آنان كه خود را حافظ و نگاهبان اسلام و اسلاميت مردم می پندارند و هرجا گفتاری يا عملی برخلاف منافع جناحی خود تشخيص دهند،فرياد واالسلاما سر می دهند.
زاهد ظاهر پرست از حال ما آگاه نيست در حق ما هر چه گويند جای اكراه نيست

بر در ميخانه رفتن كار يكرنگان بود خودفروشان را به كوی می فروشان راه نيست
فرشته قاضی-روزنامه نگار
::::::::::::::::::::::::::::

خبر کوتاه از خوانندگان پيک ايران

متحد و يکپارچه انتخابات مجلس هفتم را تحريم کنيم

خبر کوتاه از خوانندگان پيک ايران
يکشنبه سيزدهم مهرماه1382

مرگ يک معلم

درآستانه روز معلم خبري تاسف آورشنيديم: مرگ يک معلم منطقه12 تهران, در اثر سکته ناشي از بيرون ريختن اثاثيه اش از يک خانه اوقافي آنهم در آغاز سال تحصيلي.وبعد از بي توجهي مسولان منطقه 12,دردادن خانه مسکوني ,در حاليکه ميگفت خود راخواهد کشت بر اثر سکته در گذشت.
:::::::::::::::::::::::
افسانهً نوروزی ايراندخت شير دلی که پشت ملا های هوس باز را بلرزه درآورد!
نظرات کوتاه خوانندگان پيک ايران در خصوص مسائل روز:
در رابطه با حکم اعدام خانم نوروزی
چند پيش صاحب قنادی وطن واقع در خيابان تربيت تبريز که شهره خاص و عام در شرارات و است زن شريک خود را کشت و بخاطر قانون اسلامی هيچ اتفاقی نيافتاد و قاتل 2 نفر تا زمانی که من در ايران بودم آزادانه به کار خودش مشغول بود. ولی امروز ميخواهند زنی را که در دفاع از ناموس خود فرد کثيفی را سر به نيست کرده را اعدام کنند. سئوال اين جاست که طبق کدام قانون اسلام اين تبعيض ها و تفاوتها جايز است که زنی بعد از7 سال زندان در بندر عباس بماند ، در جائی که زندگی آزاد در آن همراه با اعمال شاقه است ، اعدام کنند و شخصی مانند صاحب قنادی وطن با وجود کشتن دو نفر حتی در زندان تبريز که در مقابل زندان بندر عباس بهشت است فقط چند روز در بازداشت باشد. اين است عدل علی که رهبر مفت خور مسلمين جهان دم از ان ميزند.
..............................
مبارزه تنها افشا گري نيست
مدتي دوستان به کمک همديگر در گوشه و کنار اين مرز بوم و با کمک ايرانيان در
خارج انواع جناياتي که سردمداران در حق مردم بيچاره ايران روا ميدارند براي
همديگر بازگو مي کندد و به نحوي اين مسائل را بيان ميکنند که انگار ديگران از
اين مسائل خبر ندارند و خود او اولين فردي است که ميداند مثلا خاندان رفسنجاني
و اقا زاده ها و خانم زاده ها دزد و فاسدند.ولي متاسفانه اکثر هموطنان ما از
ظلم و ستمي که بر اين ملت ميشود اگاهي دارند و سردمداران فاسد با دروغ و سفسته
بازي مشغول تکذيب هستند و مسئوليت هيچ خرابکاري خود را به عهده نميگيرند که
متاسفانه اين مسئله خيلي خطرناک ميباشد .
زيرا گرو تروريستي مثل القاعده و حزب ا... مسئوليت کارهاي تروريستي و بمب
گذاري خود را به عهده ميگيرند ولي اينگونه افراد از پذيرفتن اشتباهات خود
خوداري ميکنند که خود اين مسئله از هر جنايتي خطرناک تر ميباشد. ببينيد دوستان
اگه بنا باشد ما يک روز تظاهرات ارامي داشته باشيم صدايمان را در نطفه خفه
ميکنند. پس بهتر است به دنبال راه جديدي بگرديم که کشته کمتر بدهيم و خسارات
مالي و جاني کمتري داشته باشيم.
من به عنوان يک ايراني آزاد پيشنهاد ميدهم مبارزه منفي را هم شروع کنيم مثلا
در نماز جمعه شرکت نکنيم در تظاهرات و در انتخابات هم همچنين شرکت نکنيم. ممکن
است شخصي از خودش بپرسد يک راي من چه تاثيري دارد ولي اگر هر نفرمان ده نفر را
توجيح کنيم و از انها خواهش کنيم که انها هم ده ايراني را به مبارزه منفي دعوت
کنيم بهتر از انست که دست روي دست بگذاريم تا اينها هر غلتي که دلشان خواست
انجام بدهند.
دوستان فراموش نکنيد گاندي با اين روش پدر اين اقايون يعني انگليس پير را
شکست داد.
دوستان باييد دست به دست هم بدهيم و براي شرکت نکردن در انتخابات و نماز جمعه
و تظاهرات تلاش کنيد. دوستان اين سه مورد سمبل هاي اين اقايون ميباشد. به اميد
روزي که آخوند کمتر زندگي بهتر شود
...........................

به دنيای دلال ها خوش آمديد ؛

متحد و يکپارچه انتخابات مجلس هفتم را تحريم کنيم

مافيای مذهبی - نظامی اسلامی ایران را اشغال ؛ مردم را به گروگان گرفته ؛
و حدی برای قتل و غارت ؛ جنايت و خيانت ؛ سرکوب و شکنجه و اعدام ؛
فقر و فساد و بيماری ؛ بيکاری و تورم و اعتياد ؛ قابل تصور نيست ؛
و دنيای به اصطلاح متمدن به نظارهً نشسته است
به دنيای دلال ها خوش آمديد ؛
................................
رئيس دادگستری استان خراسان :
حاصل تمركزثروت در دست 13 درصد جامعه: "7 ميليون مجرم، در يكسال"
رئيس دادگستری استان خراسان اعلام كرد: دستگاه قضايی طی سال گذشته با بيش از 7 ميليون و 12 هزار جرم در سطح كشور مواجه بوده است.«علی اكبر يساقي» علت اصلی اكثر اين جرايم را توزيع ناعادلانه ثروت دانست و خاطرنشان كرد:
وقتی در جامعه 87 درصد ثروت در اختيار 13 درصد آنست و 87 درصد مردم تنها 13 درصد ثروت را در اختيار داشته باشند، رشد جرايم از اين نيز زيادترخواهد شد. وی با اشاره به وضعيت استان خراسان، سهم خراسان را از ميزان جرايم كشور 10 درصد اعلام داشت.
::::::::::::::::::::::::
سازمان تبليغات اسلامی(؟) پول بی زبان را دراختيار دارد زبان هركس حساب بخواهد را می برد(؟!(
آيت الله احمد جنتی رياست عاليه سازمان تبليغات اسلامی
6- دلائل خريد و نصب تجهيزات و دستگاه‌های امنيتی در سازمان با هزينه‌های گزاف، در يك واحد فرهنگی و تبليغی بر كسی معلوم نيست
اگر دوست داری بيشتر بدونی به پيک نت سری بزن متن کامل را مروری کن !
::::::::::::::::::::
نگاهی به مصاحبه معاون سازمان اوقاف " مافيای اسلامی در ایران "
ميلياردها ريال درآمد امام زاده ها كجا مصرف شده ؟ و حسابش دست كيست؟
نصرالله چمران، معاون "بقاع متبركه" سازمان اوقاف و امور خيريه ايران گفت در حال حاضر بيش از5 هزار و800 بقعه درايران وجود دارد. وی كه در جمع خبرنگاران در مشهد سخن می گفت، افزود: در برخی بقعه ها بيش از يك امامزاده مدفون است و تعداد امامزاده ها در ايران بيشتر از بقاع است. چمران همچنين تعداد بقاع داراى درآمد مكفی درايران را 2 هزار و500 بقعه اعلام كرد و گفت درآمد كل بقاع در سال 1381 در حدود 170 ميليارد ريال پول نقد بوده و در عين حال، نذورات غيرنقدی بسياری هم از جانب مردم اهدا شده است. وی گفت تاكنون بيش ازيك هزار شجره نامه بررسی و تصويب شده و مدفن 20 نواده پيامبر نيز در كشور شناسايی شده است. چمران نگفت در طول 25 سال گذشته درآمد اين بقاع چه مقدار بوده و كجا مصرف شده و چه نظارتی بر آن وجود داشته است.
::::::::::::::::::::::::
برای ثبت در تاريخ ؛ سر تيتر چند گزارش به نقل از سايت خبری " پيک نت "13 مهر 1382
..............................
« آيت الله منتظری »
تا رفراندوم نشود، قانون اساسی کنونی برای مردم الزام آور نيست" "
..............................
دولت و مجلس به خواست مخالفان اصلاحات نامحرم اعلام شده اند
مذاکره‌ با ‌امريکا درعالی‌ترين سطح، زير نظر رهبر ج. ا
...............................
مردم با اين شرايط در انتخابات شركت نمی كنند
..............................
مصاحبه محمد هاشمي
روزه سياسی و اين حرفها چيه؟ اصلاحات، همين است که من می گويم!
..............................
رئيس دانا:" هنوز هم نمی خواهند به فکر فروروند ؛ جامعه به مرزهای انفجار نزديک می شود"
.............................
:خاتمی در ديدار با فرمانداران
اگر مردم در انتخابات شركت نكنند اقليت عليه اكثريت مجلس را بدست می گيرد
« آی شيخ دروغگو و دغلباز ؛ کدوم اقليت ؟ کدوم اکثريت ؟ بيُست و پنج ساله شما مرده خورها زير روش خوردین »
« چرا خاک تو چشم مردم می پاشی ؟ ؛ شِخ سياهکار تفاوتی نکند بين تو و شيخان بارگاه ولايت »
.............................
می گويند رای مردم تزئينی است!
.............................

Saturday, October 04, 2003

اعدام افسانه نوروزى

متحد و يکپارچه انتخابات مجلس هفتم را تحريم کنيم

حكم اعدام افسانه نوروزى ابلاغ شد

حكم‌ اعدام‌ افسانه‌ نوروزی، در زندان‌ بندر عباس‌ به‌ وی ابلاغ‌ شد و به‌ اين‌ ترتيب‌ آخرين‌ روزنه‌ نجات‌ برای اين‌ زن‌ كه‌ از سال‌ ۷۶ در زندان‌ بسر مي‌برد، بسته‌ شد.

افسانه‌ نوروزی در تيرماه‌ سال‌ ۷۶ در ارتباط‌ با قتل‌ فردی به‌ نام‌ (م‌) يكی از مسوولان‌ سازمانی" ادارهً حفاظت و جاسوسی " جزيره‌ كيش‌ دستگير شد. افسانه‌ در مراحل‌ بازجويی و محاكمه‌ گفت‌ كه‌آقای (م‌) قصد تعرض‌ به‌ او را داشت‌ و برای دفاع‌ از ناموس‌ خود او را كشته‌ است‌، در بازسازی صحنه‌ قتل‌ نيز كه‌ در حضور چند مسوول‌ انتظامی و پزشك‌ قانونی برگزار شد، آنها در صورت‌ جلسه‌ يی ادعای افسانه‌ نوروزی را در دفاع‌ از حيثيت‌ خود تاييد كردند اما دادگاه‌ جنايی كيش‌ اين‌ ادعا را نپذيرفت‌ و افسانه‌ نوروزی را به‌ قصاص‌ محكوم‌ كرد كه‌ اين‌ حكم‌ مورد تاييد ديوان‌عالی كشور قرار گرفت‌ تا اينكه‌ چند روز پيش‌ حكم‌ اعدام‌ برای اجرا به‌ زندان‌ بندر عباس‌ ابلاغ‌ شد و به‌ تاييد افسانه‌ نوروزی رسيد. ادامهٌ گزارش
******************

Friday, October 03, 2003

علي اکبرهاشمي رفسنجاني از خودش و با خودش ميگويد

متحد و يکپارچه انتخابات مجلس هفتم را تحريم کنيم

خطبه اول نماز جمعه تهران : (در باب چگونگی رد گم کردن!)

تهران ، ايرنا : ۱۱ مهر ۱۳۸۲ برابر با سوم اکتبر ۲۰۰۳
علي اکبرهاشمي رفسنجاني " رئيس مجمع تشخيص مصلحت خودش و خانواده اش !، امام جمعهٌ موقت تهران؛ در دانشگاه
تهران ؛ از خودش و با خودش ميگويد:.
حاج شيخ علی اکبر ! از ناحيه بخل و حسادت ، خسارات فراواني به خود انسان و جامعه
وارد مي شود.
حاج شيخ علی اکبر ! انسانهاى بخيل مانند فقيران زندگي مي کنند، چون اصلا مصرف
کردن براى آنها مشکل است و حاصل زحمت اين افراد درآينده نصيب ديگران
خواهد شد و افراد ديگرى از اموال و دارايي آنان بهره مند مي شوند.
حاج شيخ علی اکبر ! افراد بخيل موجب رکود اقتصادى در جامعه
مي شوند و صدمه فراواني از حبس مال و امکانات به جامعه ، امت و دين وارد مي آورند.
حاج شيخ علی اکبر !، در آيات قرآن مجيد، بدترين
تهديدها متوجه کساني است که مانع مي شوند رحمت خداوند در مسير طبيعي خود
در جامعه توزيع شود.
حاج شيخ علی اکبر ! ، انفاق و بخشش از صفات ذاتي خداوند است و
بناى نظام آفرينش بر افاضه و فيض است و آنچه نياز واقعي انسانهاست
خداوند در نظام آفرينش قرار داده است . آنهم برای همه نه فقط خانوادهٌ مُلا ها !
حاج شيخ علی اکبر ! چون انسان تنها موجودى است که مختارآفريده شده
آنچه در مسير زندگي او مي گذرد، ممکن است موجب بخل و تنگ نظرى شود و هرچند
که عشق به طبيعت و مالکيت در وجود انسانها طبيعي است اما بايد در مسير
درست هدايت شود.
حاج شيخ علی اکبر !، به سرنوشت قارون به عنوان يک نمونه قرآني درمورد افراد بخيل و جنايت پيشه و مال اندوز دقت کُن !
سرنوشت قارون که به گفته قرآن ، پهلوانان نيز قادر نبودند کليد
گنجهاى او را بر دوش گيرند و به همراه خانه اش به زمين فرو رفت ، بايد درس عبرتي براى شما مُلا ها باشد .
حاج شيخ علی اکبر ! ما اگر بخواهيم هماهنگ و همراه
با فلسفه آفرينش حرکت کنيم ، راه درست اين است که منابع طبيعت را بطور
مناسب در بين افراد جامعه توزيع کنيم . نه ما بين مُلا ها و مُلا زاده ها !
حاج شيخ علی اکبر ! در مورد وجود موجودی چون تو بسيار گفته اند و ميگويند ؛
اما تا امروز هيچ کس حق مطلب را چون شخص خود شما باين روشنی ادا نکرده بود !!!
آی ی ی شيخ قصاب بی پروای پُر روی وقيح ؛ دغلباز ؛ سياهکار فتنه گر !
تو را چه می شود آی بی کردار ؟