Thursday, February 06, 2003

قتل‌هاي زنجيره‌اي ، شكل بازداشت‌هاي زنجيره‌اي را به خود گرفته است

ملتي كه تاريخ خود را نشناسد ؛ ناچار است آنرا تكرار كند .

مردم بخوبي دريافته اند كه ” برابري اسلامي ” و ” جامعهْ بي طبقهْ توحيدي ” تنها يك ” افسانهْ سياسي ” است تا شكلي از ” حكومت واقعي ”!!!
” دين ” مهم ترين و بهترين وسيله براي ” انقياد ” يعني ( خوار و رام شدن - گردن نهادن - ’مطيع شدن - فرمانبردار شدن )
و” اسارت روحي” توده ها ميباشد.

------------------------
« حميد رضا ذاكري » يكي از مقامات رده بالاي وزارت اطلاعات و سازمان امنيت رژيم فاسد جمهوري اسلامي كه
از مهره هاي اصلي و محرم بيت رهبري بوده و از رژيم بريده و به خارج از كشور فرار كرده است ؛
يكهفته اي است كه از طريق راديو ياران در مصاحبه هاي تلفني با عليرضا ميبدي و عليرضا نوري زاده اقدام به افشاي طرخ هاي پشت پردهْ رژيم
در زمينه هاي گوناگون نموده است ؛ در رابطه با عوامل اصلي معاملات و خريد و فروش و پخش و واردات و صادرات مواد مخدر
در داخل و خارج كشور در برنامهْ روز پنجشنبه هفدهم بهمن ماه 1381 = ششم فوريهْ 2003 در راديو ياران گفت :
“ مافياي مواد مخدر در ايران از طريق شركتهاي وابسته به ادارهْ اقتصادي وزارت اطلاعات و امنيت رژيم و سازمان اطلاعات سپاه
زير نظر سردار ذوالقدر اداره ميشود ؛ شركتهاي : ( رزمجو ؛ رزمندگان و ... ) مواد مخدر را از كشورهاي توليد كننده افغانستان و پاكستان
تهيهْ و از طريق ايران به تركيه و سپس به كشورهاي اروپائي ؛ روسيه و آسياي ميانه و ساير بازارهاي دنيا صادر مينمايند
و درآمد آن كه بصورت دلار آمريكائي و يورو بدست ميآيد با سرمايه گذاري در زمينه هاي گوناگون شستشو گرديده و بعد در حسابهاي شخصي واريز ميگردد.
رواج مواد مخدر و طرح معتاد كردن جوانان و رزمندگان از جنگ برگشته و حتي’ نيروهاي سپاه بوسيلهْ شخص
« علي اكبر ولايتي » مشاور بيت رهبري پيشنهاد و مورد تصويب و پشتيباني كادر رهبري رژيم قرار گرفته و بمرحلهْ اجراء درآمده است.
مافياي مخوف مواد مخدر و سران رژيم براي سركوب و خانه نشين كردن مردم بعد از انقلاب و پايان جنگ طرح اعتياد را پياده كردند.
متجاوز از 36% از نيروهاي سپاه پاسداران معتاد به انواع مختلف مواد مخدر ميباشند. نقل قول از آقاي « حميد رضا ذاكري ».
و اين هم متن خبري كه يكي از روزنامه هاي دولتي چاپ كرده است :
جمهوري اسلامي در صدر كشور هاي قاچاق و كشف ترياك (؟)
روزنامه دولتي ايران چاپ تهران نوشت: ايران در صدر كشور هايي جاي دارد كه در آنها ترياك كشف و ضبط مي شود.
جاي گرفتن نام ايران در صدر اين كشورها دايره نگراني از گسترش مصرف مواد مخدر را وسيعتر مي كند.
بنا بر آزموده ها ميزان كشف و ضبط مواد مخدر در هر كشور تنها پنج درصد كل ميزان قاچاق اين مواد است.
كارشناسان مي گويند تا زماني كه جمهوري اسلامي معتادان را به چشم بيماران نيازمند درمان و پرستاري نبيند مشكل مواد مخدر در ايران حل نخواهد شد.
عليرضا طاهري --» راديو فردا
-------------------
نگاه كنيد كه اين متوليان دين خدا و نمايندگان پيامبر و امام زمان و پيروان اسلام راستين ناب محمدي
و سينه چاكان تشيع سرخ علوي چه بروز جوانان بي پناه ايراني ميآورند بي محابا !!!
در سرزمين امام زمان ؛ دموكراسي امام زماني زير سايه نايب بر حق امام زمان برقرار !
شادي امام زماني براي مردمي كه طلب شادي ميكردند ’مهيا !
و آيت الابليس هاي بي حيا ؛ جنايت و چپاول ميكنند بي پروا !
و اين قصهْ پر غصه سر دراز و ادامه دارد بي صدا !

پخش بی سر و صدای " قرص شادی " --» به نقل از سايت خبري « پيك ايران »

ماده افيونی " اکس " که آن را " قرص شادی " هم می نامند به جديدترين سرگرمی در بزم ها و محفل های ناسالم تبديل شده
و به سرعت در ميان جوانان تهران در حال گسترش است . اين ماده محرک و هيجان بخش به تازگی از اروپا وارد ايران شده است
و بررسی ها نشان می دهد که به سرعت در ميان جوانان ايراني جای خود را باز می کند .
راديوبی بی سی به نقل از کارشناسان می گويد :
“ اين ماده محرک اگر چه مانند ديگر مواد مخدر باعث اعتياد جسمانی نمی شود اما عوارض و آسيبهای روانی آن به مراتب خطرناک تر از ساير مواد افيونی است “.
دکتر محسن وزيريان رئيس اداره پيشگيری و درمان سوء مصرف مواد مخدر وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی ،
وجود مصرف " متيل وی اکسی متيل آمفی تامين " يا همان قرص شادی را تاييد می کند و می گويد :
“ اين ماده خطرناک روانی مانند اختلال در تمرکز فکری ، اضطراب ، تحريک پذيری ، توهم و هذيان و علائم اوليه جنون بروز می کند
استفاده از قرص شادی در اروپا هم رو به کسترش است و در مواردی سبب مرگ جوانان در اين کشورها شده است “. اخبار ايننا
-------------------

امپراتوري فساد اسلامي حاكم بر ايران بدون سركوب ؛ زندان ؛ شكنجه ؛ اعدام و تيرباران ؛ سنگسار و قطع دست و پا ... قادر نيست حتا يكروز به حيات حاكميت ننگين و خونبار خود ادامه دهد !.

-----------------------
... و شهرفرنگي ميگه: ” صبح معلوم ميشه ’كت تن كيه” ؟؟؟

اسلام و ناگفته هاي ممنوع ! ---» ((( ايران آرا ))) .
تيتر اخبار ؛ تحليل ها و نوشته هاي ويژه در پيوند با ” ايران “ ---»
((( خبرچين ))) .
هميشك باشيد

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home