Monday, May 14, 2007

آلــودگى زمــزم


آلودگى چـاه زمزم و جمكران و فتواى علم الهدىداستانش هم از ماجراى آلودگى چـاه مسجد جمكران شروع شد. كه عده اى را به اسهال انداخت و مريض كرد. همان موقع مقاله اى چاپ شد و دست به دست گشت و به دست زائران و حاجيان هم رسيد كه چه نشسته ايد كه زمزم هم مسموميت و سرطان ميدهد. آقاى علم الهدى عصبانى شد و در نمازجمعه مشهد گفت چه نشسته ايد كه دارند اساس دين را ميزنند و دستور داد كه كارشناسى را كه اين تحقيق را كرده بود به دار بزنند. چرا؟!ZamZam Water


جزوه آلودگى زمزم كه در مشهد توزيع شده و گفته ميشود در ميان زائران و ساختمان حج و زيارت هم به وفور ديده ميشود نوشته: بدون اغراق زمزم مقدس ترين و گواراترين نوشيدنى اسلام است. اين چاه مقام ارزشمند سقايت حاجيان را براى عباس بن عبدالمطلب به ارمغان آورد. اين آب همواره نزد مردم مكه قداست و اهميت فراوانى داشته آنان مردگان خود را با آب زمزم غسل مى داده اند و خود مقيد به استفاده و نوشيدن آن بوده اند. موقعيت اين چاه در محوطه كعبه و با فاصله حدود ۱۸ مترى از حجرالاسود و در سمت شرق آن قرار دارد. «پس از سال ۳۲۳ قمرى چاه زمزم خراب و آب آن قطع شد» كه بعد از لايروبى آب آن چندين برابر گرديد.

در سال ۱۹۷۱ و در زمان حكومت ملك فيصل يك دكتر مصرى طى نامه اى به مطبوعات اروپايى اظهار داشت كه آب زمزم براى آشاميدن مناسب نيست. اظهارات ايشان مبنى بر اين فرض بود كه چون خانه كعبه در محل گودى (پايين تر از سطح دريا) و در مركز شهر مكه واقع شده است در نتيجه نفوذ آب هاى زائد شهر به اين چاه آب آن آلوده شده است. هنگامى كه ملك فيصل از اين موضوع آگاه شد بسيار عصبانى گرديد و دستور داد تا وزارت كشاورزى و منابع آبى نمونه اى از آب زمزم را جهت آزمايش و صحت قابل شرب بودن به آزمايشگاه هاى اروپا ارسال نمايند و همزمان اين كار زير نظر مهندس طارق حسين ريا در آزمايشگاه هاى شهر جده انجام شد و نشان داد كه نمونه هاى آب زمزم در مكه و اروپا تقريبا يكسان بوده و تنها اختلاف مشاهده شده بين آب زمزم و ديگر آبها در مقدار كلسيم و منيزيم آن است. كه اين مقدار در آب زمزم كمى بيشتر بوده و شايد بدين علت باشد كه اين آب باعث رفع خستگى حاجيان مى گردد. اما نكته اى كه بيشتر حائز اهميت است اين است كه: «اين آب محتوى فلورايد و داراى خاصيت ميكروب كشى قوى است».
به هر حال نتايج آزمايش هاى به عمل آمده در آن زمان نظريه دكتر مصرى را رد نموده و ملك فيصل را خرسند كرد.

the Zamzam well
لازم به يادآورى است كه هيچگونه تركيبات شيميايى و يا كلر جهت ضد عفونى به آب زمزم اضافه نمى شود. همچنين بر خلاف چاه هاى ديگر در اين چاه هيچگونه زندگى جانورى و گياهى وجود ندارد كه اين موضوع قاعدتا باعث طعم بد و بوى نامطبوع در آب عادى مى گردد. اما آب زمزم شيرين و گوارا است و اين وجه ديگرى از اعجاز الهى در چاه زمزم بشمار مى رود.

نويسنده جزوه شرح داده كه يك روز در آن حرم امن الهى غرق تماشاى كعبه بودم و در اين فكر فرو رفتم كه آب زمزم از نظر تركيبات فيزيكى و شيميايى چه تفاوتى با ديگر آبها دارد.
پيامد اين فكر مقدارى از آب زمزم كه در مكه تهيه كرده بودم به اين امر اختصاص دادم. اتفاقا «بطرى آب اهدايى دولت عربستان سعودى» هنگام ورود به جده (كه به همه حجاج اهدا مى كردند) را انتخاب كرده و هنگام بازگشت به اهواز به آزمايشگاه مركزى آب و فاضلاب خوزستان سپردم تا مشخصات اين آب را شناسايى كنند. اين بطرى ۱ونيـم ليترى پلمپ شده و دست نخورده بود.
نتايج حاصله از فاكتورهاى فيزيكى و شيميايى در كليه موارد جز ميزان نيترات در حد مجاز بود.
گزارش گرديد. لازم به ذكر است مشخصات مذكور در ليبل (برچسب) اين بطرى با نتايج آزمايش بعمل آمده تطبيق نمى كند. بالا بودن ميزان نيترات اين نمونه آب به معناى آلودگى ميكروبى آب زمزم است.
كارشناسان ذيربط اظهار داشتند از آنجائيكه نيترات در بدن به نيتريت تبديل ميشود سرطان زا بوده و در شرايط «ما نحن فيه»
مصرف اين آب توسط كودكان را زيان آور تلقى كردند. همانگونه كه استحضار داريد دستشوئي هاى قسمت شمالى مسجد الحرام جنب كوه مروه تنها حدود ۳۰۰ متر با چاه زمزم فاصله دارند و احتمال آلودگى هاى فاضلابى بويژه با برداشت زياد آب از اين چاه و اينكه چاه زمزم جز چاه هاى كم عمق محسوب ميشود دور از ذهن نيست.
حتى تصور اين موضوع كه آب زمزم آلودگى فاضلابى پيدا كرده و قابل شرب نيست خرد سوز و ايمان پريش است. لذا براى حصول اطمينان بيشتر دو نمونه آب ديگر اما با اين تفاوت كه اين آبها از آب سردكن هاى داخل مسجدالحرام تهيه شده است به آزمايشگاه مذكور ارسال كردم و متاسفانه هر دو نمونه با ميزان بالاى نيترات حتى بيشتر از نمونه قبلى به ميزان ۱۲۳ ميلى گرم در ليتر گزارش گرديد. براى كارشناسان آزمايشگاه آب و فاضلاب خوزستان محرز شده است كه آب زمزم آلودگى ميكروبى دارد و بويژه براى كودكان غير قابل شرب است.


the Zamzam well
آنها تأكيد نمودند چنانچه اين ميزان نيترات در آبهاى زير زمينى خوزستان مشاهده شود بطور قطع طبق قوانين جمهورى اسلامى ايران چاههاى مذكور از مدار خارج ميشوند. حال سئوال اساسى اين است كه دولت عربستان سعودى براساس چه معيارهاى بهداشتى مشخصات جعلى بر بطرى هاى آب زمزم چسبانيده است!؟ و ديگر اينكه اگر آب مسجدالحرام و آب بطرى هاى پلمپ شده به نام زمزم از محل غير از چاه زمزم تامين مى شود چرا به نام «زمزم» توزيع ميشود! و چرا غير بهداشتى و غير قابل شرب!
ملاحظه كرديد نويسنده چقدر رعايت احيتاط را كرده است اما باز هم به نظر علم الهدى كه هفته قبل هم گفته بود وجود واليباليست هاى زن اشاعه فحشاست و آنها كه تيم واليبال زنان را به خارج ميبرند براى آنست كه شرايط چشم چرانى غريبه ها را فراهم كنند و بايد حد درباره شان جارى كرد. مجسم كنيد رئيس فدراسيون واليبال و همين طور فائزه هاشمى مسئول ورزش زنان را در حالى كه حد در موردشان جارى ميشود.

برگرفته از مقالهء «تهران داغ داغ داغ - على مستعلى زاده - تهران»
5 ارديبهشت 1386- 25 آپريـل 2007 - [+]نيمــروز چاپ لنــدن

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home