Friday, August 16, 2002هميشكشهر ؛ شهرفرنگه ؛ خيلي قشنگه ؛
رنگو وارنگه ؛ از همه رنگه ؛
كلي تماشاداره ؛ هيچ جاي حاشا نداره ؛
خوب تماشا كن
!!!شهرفرنگي از تهرانتو نيوز گزارش ميدهد


امروزشنبه بيست و ششٌم مرداد ماه يكهزاروسيصدوهشتادويك.
سلام همزبان خوبم ؛ به ديدار هميشك خيلي خوش آمديد.

بحران ؛ اسلام ؛ مذهب تشيٌع ؛ اصلاحات و مرحوم ” دكتر علي شريعتي ” (؟!)

مجموعه مقالات و مطالب برگزيده به مناسبت بيست و پنجمين سالگرد شهادت دکتر علی شريعتی
يار تو اين دارد و تو نيز هم « نقدی کوتاه بر"ربع قرن سکوت شريعتیِ" حجاريان » احمد آل حسين
« گفتمان شريعتی، گفتمان روشنفکری دينی » حسن بشير
يار ما اين دارد و آن نيز هم « به مناسبت ربع قرن سکوت دکترعلی شريعتی » سعيد حجاريان
« منابع شريعتی » عليرضا رجايی
سخنان اخير هاشم آقاجری، پروژه پروتستانتيسم اسلامی، تفکيک عالم و روحانی و برخی از آموزه های دکتر شريعتی
« سيری در انديشه های دکتر شريعتی » هاشم آغاجری
شريعتی و پروژه پروتستانتيسم اسلامی - هاشم آغاجری
تاثير تفكر شريعتی بر جنبش مذهبی و چپ افغانستان - لطيف پدرام
«رفرم» و «ضد رفرم»؛ در ضرورت پيش برد دو پروژه ناتمام - سارا شريعتی
دموکراسی در انديشه سياسی شريعتی /حبيب الله پيمان
شريعتی و انديشه تغيير اجتماعی /تقی رحمانی
شريعتی و هابرماس /مسعود پدرام
يک اصل طلايی و چهار نقش مذهب در پروژه شريعتی /رضا عليجانی
شريعتی و تکوين چپ اسلامی /رسول اصغری
ما و شريعتی (به مناسبت بيست و پنجمين سال سکوت!) /احمد آل حسين
شريعتی، خروس بی محل دکتر علی رهنما /از کتاب قفنوس عصيان
شريعتی و ادوار سه گانه زندگی مارکس /بهروز رضايی
توضيح :
عنوان مقالات و نوشته هائي در پيوند با مرحوم ” دكتر علي شريعتي در سايت « ملي مذهبي ها (؟!) »

خاتمي از شريعتي چه مي گويد ؟
شريعتي يك انقلاب مسلمان است كه آرام نشستن را به هنگامي كه جهان انساني در اثر حاكميت بيداد و دروغ و سلطه فرهنگ زور فقر و سكوت ، دچار نا آرامي است ، بر خود حرام ميداند و مي كوشد تا ديگران را نيز به فرياد و حركت وادارد و راهنماي حركت او نيز اسلام است . اما اسلامي نا آلوده به غرضها و مرضهاي ناشي از بد بيني يا بي ديني و تلاش مي كند كه اين نكته را به اثبات برساند كه :
هر عيب كه هست از مسلماني ماست .

نظريات بزرگان در مورد دكتر شريعتي
2ـ آيت الله سيد علي خامنه اي ، رهبر انقلاب اسلامي
... شريعتي يك چهره پر سوز پي گير براي حاكميت اسلام بود ، از جمله مناد ياني بود كه از طرح اسلام به صورت يك ذهنيت و غفلت از طرح اسلام ، به صورت يك ايدئولوژي و قاعده نظام اجتماع رنج مي برد و كوششش مي كرد تا اسلام را به عنوان يك تفكر زندگي ساز و يك نظام اجتماعي و يك ايدئولوژي راهگشاي زندگي مطرح كند ...

3ـ حجت الاسلام و المسلمين علي اكبر هاشمي رفسنجاني
دكتر شريعتي از افرادي است كه واقعا به اين نهضت خدمت كرده و فعاليتهاي ايشان در چندين ساله اخير ، بر قشر وسيعي از كساني كه ما به آنها دسترسي نداشتيم ، اثر داشته و آنها را به ميدان كشانيده . او خصوصا با تجربه اي كه داشت ، بدين معنا كه اولا معلم بوده و ثانيا به خارج رفته بود . ثالثا به جامعه شناسي وارد بود و همچنين با وضع روحي و شرايط نسل نو آشنايي داشته ، توانست در جامعه موثر باشد و موجي نسبتا قوي ايجاد كند . ...

4ـ آيت الله سيد محمود طالقاني
آخرين ملاقاتي كه من با دكتر شريعتي داشتم ، آن وقتي بود كه او تازه از زندان بيرون آمده بود . شبي كه تا نيمه شب و بعد از نيمه شب با او بوديم
و آن روح خلوص و دريافت احسن را چنان در او ديدم كه اين خاطره هيچ وقت از نظر من محو نمي شود . وقتي صحبت مي كردم ،
با تمام حواس ، گوش و چشم و فكرش ،متوجه جمله هاي من بود و مي گرفت و بعد به من بر مي گرداند .

ـ استاد محمد رضا حكيمي
... حال كه از مشاركت فعال نسل جوان ، در اين انقلاب عظيم ، سخني گفته آمد ، چگونه مي توانيم بي ياد كردي از دكتر علي شريعتي ، از اينجا بگذريم ...
دكتر علي شريعتي ، سه نياز مرتبط را به خوبي درك كرد :
1ـ نياز مذهب به انطباق با زمان .
2ـ نياز جامعه به داشتن پايگاه مذهبي .
3ـ نياز به تحقيق اين دو به نسل جوان .

6ـ شهيد دكتر مصطفي چمران
..... بر اين حساب ، دكتر علي شريعتي به درجه بي نهايت ، قابل تقدير است ، آدمي را منقلب مي كند ، روح را از قيد زمان و مكان ، آزاد كرده ، به ازليت و ابديت متصل مي نمايد . و در آسمانها به سير و سياحت مي پردازد و زيبائيهاي عجيب و خلاق و سوزنده به آدمي نشان مي دهد و ابعادي جديد و مبهوت كننده پر شكوه از خلقت به ما مي نماياند .

7ـ آيت الله شهيد مرتضي مطهري
برادر عزيز دانشمند ، جناب آقاي دكتر علي شريعتي

قلب خود شما گواه است ، كه تا چه اندازه به شما ارادت مي ورزم و به آينده شما از نظر روشن كردن نسل جوان به حقايق اسلام اميدوار م . خداوند مثل شمار ا فراوان فر مايد . ... بخش سوم ( از هجرت تا وفات زندگي پيامبر اكرم (ص) ) آن را كه از دو بخش اول مهمتر است ، براي حضرت عالي در نظر گرفتم ... ما از ذوق و ابتكار و حسن انتخاب حضرت عالي ، انتظار داريم كه به طور فشرده و در عين حال روشن ، همه نكات روشن آن قشمت از زندگي حضرت را مرقوم فر مائيد و مخصوصا قسمتهايي كه كمتر مورد توجه ديگران است ... اميدوارم توفيق زيارت عالي را پيدا كنم . همه دوستان را سلام برسانيد .

8ـ پرفسور حامد الگار
... شريعتي برداشتي كاملا نو از نظريه انتظار ظهور امام زمان (عج ) كه به صورت بهانهاي براي معطل ماندن و اتخاذ مواضع انفالي تلقي ميشد ، ارائه نمود . او آموخت كه انتظار امام اساسا به معناي جلو انداختن شرايط ظهور او و تلاش در جهت هموار كردن راه چنين ظهوري از طريق بر پايي جامعه اي عادلانه و خدا پرست است .

توضيح: مقالات و نوشته هائي در پيوند با مرحوم ” دكتر علي شريعتي در سايت : « نسل سوٌم (؟!) »

(( اختلاف من « علي شريعتي » با او « آخوند سنتي » اختلاف پسر و پدري است در داخل يك خانواده ... )) “ اسلامشناسي - ج3 - ص 14 و 15 “

. . . . توده هاي محروم ؛ ستمديده ؛ در خون نشسته ؛ قتل و غارت شده و بي پناه ايران ؛ پس از 24 سال تحمل و تجربة خونين حاكميت اسلامي ؛
بتدريج به آگاهي هاي تاريخي - طبقاتي خويش دست مي يابند ؛ اينك وظيفة همة نيروهاي آزاديخواه و انقلابي و همة مردم ؛بويژه جوانان است كه -
با حفظ همبستگي هاي درون خلقي - ضمن مرزبندي دقيق و روشن با نيروهاي مبارزي كه براي استقرار (( جمهوري دمگراتيك اسلامي )) ميكوشند --
در تحقق يكي از مضمون هاي اساسي انقلاب دمكراتيك ايران يعني ((( اصل جدائي كامل دين از دولت ))) مبارزه نمايند.

««بررسي آراء و عقايد نظريه پردازان “ اسلام راستين “ ( يعني خواستاران بازگشت به اسلام اوليهٌ ) مسئلة مهمي است كه بايد بطور جٌدي و اساسي به آن پرداخت.»»

... و شهرفرنگي ميگه: ” صبح معلوم ميشه ’كت تن كيه” ؟؟؟

اگر دوست داريد “ شناخت علمي و تحقيقي از اسلام داشته باشيد“ ((( ايران آرا ))) را بخوانيد.

اگر ميخواهيد از تيتر اخبار ؛ تحليل ها و نوشته هاي ويژه در پيوند با ايرا ن آگاه شويد به شبكهْ ((( خبرچين ))) سري بزنيد.
هميشك باشيد.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home