Thursday, January 30, 2003

كاري از : « شيرين نشاط »


قتل‌هاي زنجيره‌اي ، شكل بازداشت‌هاي زنجيره‌اي را به خود گرفته است

ملتي كه تاريخ خود را نشناسد ؛ ناچار است آنرا تكرار كند .

مردم بخوبي دريافته اند كه ” برابري اسلامي ” و ” جامعهْ بي طبقهْ توحيدي ” تنها يك ” افسانهْ سياسي ” است تا شكلي از ” حكومت واقعي ”!!!
” دين ” مهم ترين و بهترين وسيله براي ” انقياد ” يعني ( خوار و رام شدن - گردن نهادن - ’مطيع شدن - فرمانبردار شدن )
و” اسارت روحي” توده ها ميباشد.

-----------------------
يادم ميآيد كه ضرب المثلي داشتيم كه : “ اگر پيش نماز تلنگش در بره ؛ پس نماز بايد قضاي حاجت بكنه ! “
البته سعي كردم مؤدبانه اش را بنويسم ؛ حتما“ اصلش را خودتان ميدانيد.
حالا’ حكايت حكومتي است كه بيست و چند سال است بر ما حكومت ميكند و بقيهْ قصه كه خودتان ميدانيد ونيازي به توضيح واضحات ندارد !
در سرزميني كه رهبرانش بنام خدا و به نمايندگي پيامبر و امامانش از هيچگونه جنايت و چپاول و قتل و غارت كوتاهي نكرده !
و اين قصهْ ’پر غصه سر دراز و ادامه دارد !
ديگه چه انتظاري از مردم جان بلب رسيده داريم ؟ معمولا“ بچه ها به بزرگترهايشان نگاه ميكنند!
در سرزميني كه رهبرانش به انواع و اقسام مواد مخدر اعتياد دارند !
در سرزميني كه كارگذارانش سارقين مسلحي هستند كه هيچكس ياراي مقابله با آنها را ندارد !
در سرزميني كه مسئولين قوهْ قضائيه خود خلافكار و قانون شكنند و ايراني نيستند !
در سرزميني كه دولت و رئيس جمهورش با دروغ و نيرنگ مردم را سياه كرده اند و فريب ميدهند !
در سرزميني كه مردمانش بيست و چند سال است گروگان و اسير گرفته شده اند !
در سرزميني كه همهْ قدرت در دستهاي مشتي عمامه بسر عبا بدوش قبضه شده است !
در سرزميني كه بي شبهات به يك زندان بزرگ براي مردمانش نيست !
در سرزميني كه قانون جنگ و جنگل حاكم است و حاكمان تاريك انديش و بي فرهنگ به سركوب و چپاول مشغول !
چه انتظاري از مردم كارد به استخوان نشستهْ بي پناه ميتوان داشت ؟
آيا آنچه كه در اين سرزمين ميگذرد نتيجهْ مستقيم عملكرد قدرتمداران هرم حاكميت نيست ؟ پس از چيست ؟
تا اينجاي كار آنطوريكه من فهميده ام اين دندان بظاهر سالم ؛ كرم خورده ؛ فاسد ؛ بي ريشه و خراباست و يكبار براي هميشه بايد آنرا كشيد.
اين حيله گران هوچي و مردم فريب امامزاده هائي هستند كه دردي از آنها درمان نخواهد شد.
بابا از اين سياهكاران دين فروش كاري بجز ويرانگري ساخته نيست ! منظورم تمامت اين قبيلهْ است.
از بالا تا پائين آنها ؛ فرقي نميكند كه در چه مقام و منزلت ساختگي اجتماعي باشند. همه اشان سر و ته يك كرباسند
آي مردم مراقب باشيد دوباره فريب اين جماعت را نخوريد ؛ خاتمي را ديديد ؟ اين سيد خندان كه يكي از اصلي ترين ’مهره هاي رژيم بود ؛
ديديد كه چه بروز ما آورد ؟ حالا ؛ اين روزها دوباره يكي ديگر را علم كرده اند ؛ رو راست بگويم : از آخوند حسينعلي منتظري هم آبي گرم نخواهد شد !
مراقب باشيد ؛ اين پير مرد همان حرفهائي را ميزند كه خميني قبل از بقدرت رسيدن مي زد.
آي ملت ؛ هوشيار و بيدار باشيد كه آخوندها خواب ديگري برايمان ديده اند !
از ما گفتن ؛ از شما شنيدن ؛ و بعد دست در دست يكديگر حركت بسوي يك دگرگوني اساسي(؟)
رهائي از ’قل و زنجير اين دين مردم فريب ويرانگر كه يكي از اصلي ترين ستون هاي بنياد نارسائي ها و ناهنجاري ها ميباشد.
----------------------
امپراتوري فساد اسلامي حاكم بر ايران بدون سركوب ؛ زندان ؛ شكنجه ؛ اعدام و تيرباران ؛ سنگسار و قطع دست و پا ... قادر نيست حتا يكروز به حيات حاكميت ننگين و خونبار خود ادامه دهد !.
-----------------------
... و شهرفرنگي ميگه: ” صبح معلوم ميشه ’كت تن كيه” ؟؟؟

اسلام و ناگفته هاي ممنوع ! سري به
وبلاگ ((( ايران آرا ))) بزنيد.
تيتر اخبار ؛ تحليل ها و نوشته هاي ويژه در پيوند با ” ايران “ به نقل از رسانه هاي ’معتبر جهاني
به وبلاگ ((( خبرچين ))) سري بزنيد.
هميشك باشيد

0 Comments:

Post a Comment

<< Home