Thursday, April 05, 2007

اینجا آخــر دنیاست


بند تنبیهی زنان، در آنجا دخترانی را دیدم که روی دست هایشان صدها اثر زخم خودکشی بود!؟!Nahid + Mahbubehبه دنبال دستگیری 5 تن از فعالین حقوق زنان در روز سیزده فروردین در پارک لاله تهران، روز سه شنبه 14 فروردین پس از آزادی سه تن (سارا ایمانیان، همایون نامی و سعیده امین) از بازداشت شدگان، ناهید کشاورز و محبوبه حسینزاده پس از یک روز بازداشت در اداره " مفاسد اجتماعی" به بند 209 زندان اوین منتقل شدند.

چهارشنبه شب ناهید کشاورز و محبوبه حسین زاده با خانواده هایشان تماس گرفتند و خبر از تغییر سلولشان دادند. ناهید به همسرش گفته است :« دیشب ما را به بند یک تنبیهی زنان فرستاده بودند. آنجا آخر دنیا بود! در آنجا دخترانی را دیدم که روی دست هایشان صدها اثر زخم خودکشی بود و برای همین بیش از گذشته به این نتیجه رسیده ام که واقعا قوانین ما نیاز به تغییر دارد» ناهید کشاورز در این مکالمه تلفنی با همسرش علاوه بر تاثر شدید خود از درد و فلاکت زنان در بدترین بخش زندان زنان (به طوری که طبق گفته ناهید، محبوبه حسین زاده تمام شب از مشاهده صحنه های دردآور زندگی آن زنان شوربخت گریه کرده بود)، هم چنین خطرات جانی که در آن شب آنان را تهدید کرده بود را نیز مطرح کرد.
طبق گفته ناهید آنها را امشب (چهارشنبه شب) به بند 3 عمومی زنان منتقل کرده اند و تازه توانسته اند بعد از سه روز چای بخورند. آنها تاکنون مورد بازجویی قرار نگرفته اند:« اینجا هیچ کس پاسخگو نیست».

بند یک زندان اوین آخر دنیاست، باور کنید!/مریم حسین خواه[+]
0 Comments:

Post a Comment

<< Home