Thursday, June 06, 2002

مجلة كاپوچينو

هميشك

شهرفرنكي از تهرانتو نيوز گزارش ميدهد :

در وبلاگستان فارسي زبانان يك مجلة خوب و خواندني به نام ++كاپوچينو++كه سه شنبه ها منتشر
ميشود ؛ شروع به كار كرده است. از اولين شماره آن ديدن كنيد.
بچه ها خسته نباشيد و دستتون درد نكنه ؛ با تبريك و خوش آمد گوئي و آرزوي موفقيت براي همگي شما ؛ “ شهرفرنگي “

هميشك


شهرفرنگي از تهرانتو نيوز گزارش ميدهد :
جمعه چهاردهم ژوئن دوهزارودو

شهر شهرفرنگه ؛ از همه رنگه ؛ رنگ. وارنگه ؛ خيلي قشنگه
كلي تماشا داره ؛ هيچ جاي حاشا نداره ؛ خوب تماشا كن

گوشه هائي از كارنامة سياه جمهوري نكبت بار اسلامي كه در گلكو به آنها اشاره شده خواندني است؛
هميشك
پنجشنبه سيزدهم جون دوهزارودو
امروز با هم سر تيتر بعضي از خبر هاي اين هفته را مرور ميكنيم :
خوش خبر باشي شهرفرنگي ؛ بگو تازه چه خبر ؟
موفقيت علمي يك جوان ايراني در آلمان
سيامك احمدي ۱۹ ساله ؛ دانش آموز سال آخر دبيرستان Emil - Fischer برلين در مسابقة
كاشفان و پژوهشگران جوان در سال ۲۰۰۲ در استان برلين در دو زميتة تحقيقي در بيولوژي
و محيط زيست موفق به كسب مقام و جايزة اول شده است .
فرار مغز ها ؛ بالاترين خطر برای ايران
۸۰ در صد دانش آموختگان ايراني كه در المپيادهاي علمي شركت كرده اند ؛ جذب دانشگاه هاي
آمريكا شده اند . و ۱۳ در صد اين سرمايه هاي فكري ايران را كانادا جذب كرده .“ علي نظري “
بيش از ۱۴ در صد جمعيت كشور بيكار هستند “ رئيس آمار ايران “
پرتاب شدن يك دانشجوي دختر از سرويس حمل و نقل به بيرون !!!
موفقيت باند هاي فحشا در جذب كودكان فراري و خياباني !!! “ وحيد مؤمني “
به دختر ۹ ساله ميگويند ؛ “ ميتواني شوهر كني ؛ ولي نميتواني مهريه ات را وصول كني “
در جمهوري سياه اسلامي ۳۰۰ هزار تن فروش وجود دارد !!! “ هادي معتمدي “
۱/۷ ميليون زن در ايران هيچ خانه اي ندارند ؛ و يك ميليون نفر زير هيچ پوشش كمكهاي اجتماعي قرار ندارند.
تن فروشي بعد از انقلاب ۱۳۵۷ ممنوع اعلام شد و يك موضوع غير قابل ذكر گرديد ؛ اما
با گسترش فقر ؛ بيكاري و افزايش تعداد دختران فراري با ابعاد بسيار گسترده تري
به ايران باز گشته است .
خوشا به حال “آيت الابليس “ ها و “ حجت الفساد “ ها و “ آقا زاده “ ها ؛ چشمتون روشن.
۷۹ در صد تهراني ها معتقدند وضع اقتصادي ايران روز به روز بدتر و وخيم تر ميشود !!!
“ به نقل از نشريه شهروند ؛ سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۸۱ “
براي خواندن شرح كامل خبر ها باينجا سري بزنيد.
هميشك باشيد

نيازمندي هاي اسلامي

««« مژده ! مژده ! »»»
« قابل توجه معلولين نه چندان عزيز »
شما كه در جبهه هاي جنگ نا حق عليه باطل و يا در اثر اجراي احكام قصاص ؛ دست و پاي خود را از دست داده ايد ؛
آسوده باشيد . دست و پاي مصنوعي كه مدتي كمياب بود از آمريكا رسيد ؛ دست و پا هاي آمريكائي به شما كمك ميكنند ؛
كه كمكهاي شيطان بزرگ را پس بزنيد و با پا پيش بكشيد ؛ با دست و پاهاي آمريكائي ؛ بهتر به مسجد ميرويد وقنوت را
بهتر ميخوانيد و به همراه شعار “ مرگ بر آمريگا “ مشتهايتان خود به خود گره ميشود و به هوا رفته تكان تكان ميخورد.
بشتابيد كه تقاضا زياد و عرضه كم است.
دين نبود غير دكان ريا دشمن خلقند همه انبياء
««« قابل توجه گناهكاران حرفه اي »»»
شما كه در زندگي مرتكب گناهان كبيره شده ايد و از آتش جهنم مي ترسيد .
با خريد “ برگ شفاعت “ مزين به مهر امام خميني نمايندة بر حق “ شفيع روز قيامت “ در سطح كرة زمين ؛
خود را در برابر انتقام عدل الهي “ جهنم پروف “ كنيد ؛ مشتريان بنگاه شفاعت ؛ فقط با نشان دادن بركهاي
شفاعت ما به دربان بهشت ؛ مستقيمآ و بدون گذراندن پروسة دادگاه عدل الهي ؛ وارد بهشت شده اند .
با يكبار مراجعه ؛ مشتري دائم ما خواهيد شد.

«««غم هاي تبعيدي »»»
غم آوارگي ؛ بي خانماني ؛ غم غربت ؛ غم بي همزباني !!!!!!
احساس غريبي مكن ++اينجا++كه رسيدي
شهرفرنگي ميگه : صبح معلوم ميشه كت تن كيه !!!
اگر نوشته هاي ما ارزش خواندن دارند ؛ لطفآ وبلاگخونة ما را به ديگر ياران معرفي كنيد . با سپاس
هميشك باشيد

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home