Friday, May 02, 2003

سینا مطلبی و همهء زندانیان مبارز باید آزاد گردند.

مردم بخوبي دريافته اند كه ” برابري اسلامي ” و ” جامعهْ بي طبقهْ توحيدي ” تنها يك ” افسانهْ سياسي ” است تا شكلي از ” حكومت واقعي ”!!!
” دين ” مهم ترين و بهترين وسيله براي ” انقياد ” يعني ( خوار و رام شدن - گردن نهادن - ’مطيع شدن - فرمانبردار شدن ) و” اسارت روحي” توده ها ميباشد.آی مردم ! هشیار و بیدار باشید و نسبت بهرآنچه که در این روزهای حساس و سرنوشت ساز اتفاق می افتد بی تفات نباشید.
یاران ! زندانیان سیاسی و آزادیخواه ، روزنامه نگاران ، دانشجویان و وکلای در بند را فراموش نکنید.


... و شهرفرنگي ميگه: ” صبح معلوم ميشه ’كت تن كيه” ؟؟؟
**********************
اسلام و ناگفته هاي ممنوع ! ---» ((( ايران آرا ))) .
هميشك باشيد
ملتي كه تاريخ خود را نشناسد ؛ ناچار است آنرا تكرار كند .

0 Comments:

Post a Comment

<< Home