Friday, April 11, 2003

ايراني ! تو پايدار و ا’ستوار ميماني
************************************************
در جریان حمله به سفارت عراق در تهران تعداد 47 جعبه از اسناد و مدارک مربوط به افراد عضو سازمان جاسوسی عراق ( استخبارات )
و نیروهای نفوذی در جمهوری اسلامی بسرقت رفته است تا گند کار از این بیشتر درنیاید !

< متن گزارش به نقل از جام جم >


نيروي انتظامي و افراد يگان ويژه با حضور در سفارت عراق در تهران ، معارضان عراقي ( ستون پنجم ) را که اقدام به اشغال اين سفارتخانه کرده بودند ،
بازرسي و با ميني بوس از داخل سفارت خارج و به مکان ديگري منتقل کردند. اين جمع که حدود 60نفر از زنان و مردان عراقي مقيم تهران بودند ،
از حدود ساعت 11صبح ديروز ، مقابل سفارت عراق تجمع کرده بودند و در نهايت با شکستن در اصلي سفارت وارد آن شدند.
مهاجمان به سفارت درحالي که عکسهاي صدام حسين را آتش زدند، عکس محمدباقر حکيم را بر سردر سفارت عراق در تهران نصب کردند.
در اين جريان ، بجز يک کارمند ، هيچ فردي در داخل سفارت حضور نداشته است . « فقط باید گفت " گوش دراز خوتان هستید " »
************************************
مردم بخوبي دريافته اند كه ” برابري اسلامي ” و ” جامعهْ بي طبقهْ توحيدي ” تنها يك ” افسانهْ سياسي ” است تا شكلي از ” حكومت واقعي ”!!!
” دين ” مهم ترين و بهترين وسيله براي ” انقياد ” يعني ( خوار و رام شدن - گردن نهادن - ’مطيع شدن - فرمانبردار شدن )و” اسارت روحي” توده ها ميباشد.

*******************
... و شهرفرنگي ميگه: ” صبح معلوم ميشه ’كت تن كيه” ؟؟؟
**********************************
ملتي كه تاريخ خود را نشناسد ؛ ناچار است آنرا تكرار كند .
*****************************************
اسلام و ناگفته هاي ممنوع ! ---» ((( ايران آرا ))) .
تيتر اخبار ؛ تحليل ها و نوشته هاي ويژه در پيوند با ” ايران “ ---» ((( خبرچين ))) .
هميشك باشيد

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home