Sunday, August 04, 2002

مروري بر وقايع از 18 تير

هميشك


:
شهر ؛ شهرفرنگه ؛ خيلي قشنگه ؛
رنگو وارنگه ؛ از همه رنگه ؛
كلي تماشاداره ؛ هيچ جاي حاشا نداره ؛
خوب تماشا كن
!!!شهرفرنگي از تهرانتو نيوز گزارش ميدهد

امروز يكشنبه سيزدهم مرداد ماه يكهزاروسيصدوهشتادويك.
سلام همزبان خوبم ؛ به ديدار هميشك خيلي خوش آمديد.
با اميد به اينكه لايق ميزباني شما باشيم.

راستي تازه چه خبر ؟ اين روزها آنقدر خبر زياده كه آدم نميدونه از كجا شروع كنه ؟
از كدومشون حرف بزنه ؟ و در مورد كدام يك از آنها سر گفتگو را باز بكنه ؟
ولي آنچه مسلم است كار رژيم ” جمهوري اسلامي ” تمام است. آخوندهاي حاكم با عبا و عمامه و بدون عبا و عمامه بجون همديگه افتادند و بهمديگه دندان نشان ميدهند.
و هر روز هم كه ميگذرد اين ستيز ماندن در دارالخلافه عميقتر و شكاف در هرم قدرت بيشتر از روز قبل ميشود.
رهبران دولت آشكار و پنهان در امر ادارهْ مملكت عاجز و درمانده شده وبراي كنترل اوضاع بطور لحظه اي تصميم گيري هاي شتاب زده اي ميكنند؛
اما اين ترفندها و سياست بازي هاي فريبكارانه ديگر كارساز نخواهد بود.
مروري بر آنچه كه از سالروز هجدهم تير در ايران اتفاق افتاد كمك ميكند تا اوضاع واحوال اين بيمار رو به موت باريمان روشن تر شود.
از يكهفته قبل از 18 تير رژيم با صف آرائي نيروهاي ويژهْ تا به دندان مسلح و مردم خوار خود در سطح تهران وبزرگ شهرهاي ايران اقدام به
سركوب جوانان و مردم در اجتماعات گونگون نمودند تا بدين ترتيب قدرت نمائي نموده و از حركت هاي بعدي آنان جلوگيري نمايند؛
كه ديديم در انجام اين كار موفق نبود و مردم در روز موعود يعني 18 تير ماه به خيابان ها آمدند و يكبار ديگر به خلفاي جمهوري اسلامي با صداي بلند
اعلام كردند كه ’عمر اين حكومت اسلامي نگين و مردم خوار به سر رسيده و خواهان يك حكومت مردمي و غير مذهبي و بدون دخالت دين ميباشند.
صداي اعتراض مردم كارد به استخوان نشستهْ ايران آنچنان رسا و گويا بود كه همهْ ساكنين عالم شنيدند و به آن پاسخ مثبت دادند.
خود سردمداران حكومت بواقع اسلامي بهتر از هر كس ديگري ميدانند كه رژيم پايگاهي در بين مردم ندارد. و بيهوده تلاش در نگه داشتن آن ميكنند.
همزمان با اعتراضات مردمي ؛ متن اعلاميهْ ( كيفرخواست ) امام جمعهْ اصفهان كه خود از پايه گذاران دارالخلافهْ اسلامي در ايران بوده انتشار و پخش شد.
و بدين ترتيب پروسهْ شكاف در هرم حاكميت آغاز شد ؛ در همين روزها موضوع سخنراني ” هاشم آقاجري ” در همدان تيتر اخبار شد و حرف و سخن از
شكل ديگري از اسلام بميان آمد ؛ و مينينيم كه توسط جماعتي بنام ” دگرانديشان “ ؛ ” روشنفكران مذهبي ” ؛ ” اسلامگرايان ملي مذهبي ” و ....
در سالروز وفات يكي از مبرزترين توجيه گران و نظريه پردازان ” اسلام راستين ” يعني « دكتر علي شريعتي » دوباره از گور بيرون ميايد و
آقايان شروع به مدح وستايش از او ميكنند و از اسلام شريعتي ساخته سخن بميان مياورند. و هاشم آقاجري كه مدت بيست و چند سال از خودي هاست تكفير ميشود ؛
جنگ گفتاري و نوشتاري مابين ” آخوندهاي ’سنتٌي ” و ” آخوندهاي ’مكلا و كرواتي ” و ” آيت الابليسها ” شروع ميشود ؛ حالا بيا و درستش كن (!)
غافل از اينكه فرصت طلبان زمان هاي طلائي شديدآ گرفتار خارج نمودن پول هاي مملكت به خارج و تبديل كردن آنها به دلار و واريز نمودن آن به حسابهاي شخصي.
در همين روز هاي بحراني كه روزنامه ها و سايت هاي خبري و راديو و تلويزيون هاي داخل وخارج كشور به عميقتر شدن هر چه بيشتر بحران دامن ميزدند
اطلاعيهْ سپاه منتشر ميگردد و همهْ شواهد دال بر يك كودتاي خزيده ميباشد ؛ و اطلاعيهْ ديگري در يك روزنامهْ دست هشتم متعلق به جناح اقتدارگرا
خبر از طرح و تشكيل ” روسپيخانه هاي دولتي ” بنام ” خانه هاي عفاف ” ميدهد ؛ و اين خبر توسط شخصي بنام ” عليرضا نوري زاده ” از طريق برنامهْ
راديوئي ” ميبدي ” گزارش ميشود ؛ و ما هم متن كامل آن طرح را در ” هميشك ” باز نويسي كرديم ؛ و در حاليكه مردم خبرهاي مربوط به محاكمهْ جمعي دزد
بنام ” آقازاده ها ” را از طريق نشريات داخلي ويا از راديوهاي فارسي زبان خارج كشور دنبال ميكردند ؛
بحث ” خانه هاي عفاف ” همهْ مسائل ديگر ايران را تحت الشعاع خود قرار داد (!) ؛ روزنامه ها همچنان توقيف و تعطيل ؛
روزنامه نويسان بازداشت ؛ شكنجه ؛ و مجبور به اعترافات از قبل تدوين شده ؛ و احزاب و گروهاي خودي هم منحل وافراد فعال آن ها به حبس هاي دراز مدت محكوم ؛
و رئيس باصطلاح جمهور لالموني گرفته ؛ و از وضعيت و حال زندانيان سياسي و دانشجويان در بند هيچ خبري در دست نيست !
و مردم درماندهْ ايران نميدانند كه با كدام يك از اين همه آشفتگي و سردرگمي گزارشها و خبرهاي ضد و نقيض بايد كنار بيايند و كدام يك را باور كنند؟؟؟
در كوران اين سياه كاريها و سياست بازي ها حكومت نظامي اعلام نشده اي هم به جمع خبرها اضافه ميشود.
و اين همه در زمانيست كه نيروهاي ارتش روسيه در درياي خزر قدرت نمائي مينمايد و نفس كش ميطلبند؛ كسي هم وجود گفتن يك كلمه را ندارد(!).
آنچه مسلم است فروپاشي رژيم خلفاي جمهوري اسلامي ” خميني ” نرديك است ؛ در آن شك نكنيد ؛
اما مسئلة مهم اين است كه حكومت بعدي را چه كساني ميخواهند در دست بگيرند؟ بايد هشيار و بيدار بود ؛
«« جدائي كامل ” حكومت ؛ دولت ؛ سياست ” »» از دين و مذهب تحت هر نامي و هر شكل ميبايست مورد نظر باشد.
و شهرفرنگي ميگه : صبح معلوم ميشه كت تن كيه ؟؟؟
اگر دوست داريد “ اسلام را بهتر بشناسيد “ ((( ايران آرا ))) را بخوانيد.
اگر ميخواهيد از تيتر اخبار و تحليل ها و نوشته هاي ويژه در پيوند با ايرا ن آگاه شويد به ((( خبرچين ))) سري بزنيد.
هميشك باشيد.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home