Wednesday, May 21, 2003

ایــــران ! نــازنــیــن خــاک اهـــورائــــی مــــا
هــمــوطـــن ! وقت آنست که فــــریاد کنیــم بیـــــداد رامـُـنــجى شــهــر كــجــاســت؟ " --- " مـُـنــجى شــهــر تــوئــى, مـُـنــجى شــهــر مــنــم, مـُـنــجى شــهــر مــائــيـــــم ... "

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
فــــراخـــوان بـــراي 18 تــــيـــــرمــــاه


۱۳۸۲.۰۳.۰۱ -- به نقل از سایت خبری { ايران و جهان }

در تهران و شهرستان‌ها از سوي گروه‌هاي مختلف دانشجوئي اعلاميه‌ها و شب نامه‌هائي انتشار يافته است. در اين اعلاميه و شب نامه‌ها كه بطور مخفيانه چاپ و توزيع گرديد،
مردم و جوانان و دانشجويان فراخوانده شدند تا روز هيجدهم تيرماه در ميدان‌ها و دانشگاه‌ها دست به تظاهرات عليه رژيم جمهوري اسلامي بزنند
و خواستار برگزاري رفراندوم يا همه پرسي براي تعيين نوع حكومت آينده ايران شوند.
جنبش جوانان مبارز، معلمان و فرهنگيان اتحاديه دانش‌آموزان و جوانان كميتة هماهنگي رفراندوم روي ديوار، جنبش مستقل دانشجوئي، و دهها گروه زيرزميني در اعلاميه‌هاي متعددي كه در تهران و شهرستان منتشر كرده‌اند، از همة طبقات جامعه اعم از كارگران، دانشجويان، فرهنگيان، كاركنان صنايع نفت ايران و اصناف و پيشه‌وران درخواست كردند
كه روز هيجدهم تيرماه با اعلام يك اعتصاب عمومي و تظاهرات گسترده صداي اعتراض خود را به گوش مردم جهان برسانند و با نوشتن شعارهاي ضد رژيم بر در و ديوارها، مقدمة يك قيام عمومي عليه استبداد ولايت فقيه و استقرار يك حكومت دموكرات و برخاسته از ارادة ملي را فراهم سازند.

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
فــيــلــتــر گــذاري ايــنــتــرنــت و قــضــايــاي پــشـــت پــرده !!!!!

گروهي از مقامات دولت جمهوري اسلامي ايران، در اقدامي ديرهنگام، دستور فيلترگذاري بر ديدارگاه هاي بدآموز و مستهجن را صادر كردند. در واقع، افراد با حسن نيت و خوش بين اين دستور را ناشي از احساس مسئوليت برخي از دولتمردان دانستند و چنين پنداشتند تاثيرگذاري جنبه هاي مخرب اين پديده ي غير قابل مهار و كنترل، اندكي كاهش مي يابد. بدبينان داوري ديگري داشتند و نتيجه گيري كردند كه انسداد سايت ها، براي قطع ارتباط مخالفان رژيم جمهوري اسلامي ايران (چه مقيم خارج و چه ساكن در ايران) با كاربران روزافزون رايانه و اينترنت است.
اما در عمل نه اين شد و نه آن!
ماجرا را بخوانيد و در حيرت ما شريك شويد: »»»»» متن کامل این مقاله را در سایت خبری { پــیــک ایـــــران } بخوانید.

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

مردم بخوبي دريافته اند كه ” برابري اسلامي ” و ” جامعهْ بي طبقهْ توحيدي ” تنها يك ” افسانهْ سياسي ” است تا شكلي از ” حكومت واقعي ”!!!
” دين ” مهم ترين و بهترين وسيله براي ” انقياد ” يعني ( خوار و رام شدن - گردن نهادن - ’مطيع شدن - فرمانبردار شدن ) و” اسارت روحي” توده ها ميباشد.
« بـــابـــک دوســـتـــدار »

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

اسلام و ناگفته هاي ممنوع ! ---» ((( ايــــــــــــــران آرا ))) .
هميشك باشید

------------------------------------------
... و شهرفرنگي ميگه: ” صبح معلوم ميشه ’كت تن كيه” ؟؟؟

0 Comments:

Post a Comment

<< Home