Tuesday, August 10, 2010


پيـروان سبـزالله


سرباز كوچك [+]


با معرفی ندا آقاسلطان بعنوان يكی از پيروان سبزالله (پارسی/آلمانی)، كه همراه با سکینه بايد از "مسلمانان" خوب بشمار آورد (چرا كه هر دو از قربانيان "دشمنان راستين اسلام" اند!)، "پروفسور" آذر نفيسی فقط وقاحت و بی شرمی خودش را به اثبات می رساند.
"چند هفته پیش کسی سکینه را نمی شناخت؛ اکنون تنها در وب سایتی که من هم در آن مشارکت دارم بیش از ۱۴۳ هزار نفر نامه-ای را علیه محکومیت او امضا کرده-اند."


پيـروان سبـزالله

دادخواست برای سكينه جهت انسان جلوه دادن و تبليغ برای گردانندگان "هافينگتون پُست" (شركای "فارين پاليسی") صورت گرفت، همانگونه كه نخستين مقاله-ی[+] اين تارنمای آمريكايی در باره سکینه نيز جز تبليغی برای مينا احدی، سازمان جنايتكار عفو بین‌الملل و "گارديين" عزيزی كه ا‌براهيم يزدی جنايتكار را با ندا هم-انديش نشان می دهد نبود. اگر ميبُدی شارلاتان هم بينندگان مغز-باخته‌‌-اش را به "افتخار" كردن به "توجه هافينگتون پُست" تشويق كند، همه در تشخيص دادن پشتيبان از دشمن كور و كر نمي باشند. خوب است كه دروغ-های ايران-كُش نوكران و زباله-هايی چون هومن مجد، كاوه افراسيابی، ماموران ناياك، شيرين نشاط، بنی صدر، و.... و جنايتكارانی چون استيفن كينزر هنوز در اين سايت منفور در دسترس است![+]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Home