Wednesday, October 30, 2002

كودكان خيابانيهميشك


««« ملتي كه تاريخ خود را نشناسد ؛ ناچار است آنرا تكرار كند. »»»««« مردم بخوبي دريافته اند كه ” برابري اسلامي ” و ” جامعهْ بي طبقهْ توحيدي ” تنها يك ” افسانهْ سياسي ” است تا شكلي از ” حكومت واقعي ”!!! »»»

«« ” دين ” مهم ترين و بهترين وسيله براي ” انقياد ” يعني ( خوار و رام شدن - گردن نهادن - ’مطيع شدن - فرمانبردار شدن )
و” اسارت روحي” توده ها ميباشد. »»


امروز چهارشنبه هشتمٌ آبانماه يكهزاروسيصدوهشتادويك.
سلام همزبان خوبم ؛ به ديدار هميشك خيلي خوش آمديد

آنچه كه در زير ميخوانيد فرياد درد آلودهْ سينه سوخته آي است كه در سايت خبري « پارس پژواك » قلم زده است :
««««« بمب هاي ساعتي آينده (؟) - (!!!) »»»»»كشمكش بر سر موضوعي پراهميت و با ابعادي خطرآفرين، بدون اينكه درك درستي از آن وجود داشته باشد، ادامه دارد. اين مشكل، «كودكان خياباني» نام دارد.
كودكان خياباني، اين موجودات بي پناه و خرد كه از نظر جسمي و جنسي مورد سوءاستفاده قرار مي گيرند, بدون برخورداري از محبت،
سرپناه امن، خوراك و پوشاك مناسب و عدم دسترسي به آموزش و پرورش رشد مي كنند، در آينده به سختي خطرآفرين خواهند بود.
بسياري از آنها در كنار خيابان ها مي ميرند يا به دلايل مختلف به قتل مي رسند. جنازه آنها معلوم نيست كه سر از كجا درمي آورد.
اگر چيزي به نام جنازه يك كودك خياباني به خاك سپرده شود، نامي ندارد كه بر سنگ قبرش نوشته شود.
اما، آنها كه از اين «جنگل آسفالت» جان بدر مي برند، در آينده هر كدام يك بمب ساعتي خواهند بود. وقتي كه به صورت گسترده تخم «خار مغيلان» را بر زمين مي افشانيم،
نبايد انتظار روييدن «لاله» را داشته باشيم. هيچ يك از مقام هاي مسؤول و دولتمردان و نمايندگان مجلس و...،
حساسيت موضوع را درك نمي كنند. هر كدام مي كوشد تا تقصير را به گردن ديگري افكنده و خود را تبرئه كند. .
يكي از دلايل فزوني اين كودكان در سال هاي اخير، محدود شدن صنعت فرش دستي است. پدران و مادران، فرزندان خردسال خود را به عنوان
«كردي و خوردي» در اختيار صاحبان كارگاه هاي فرش بافي قرار مي دادند. اين كودك به جاي مزد، جايي براي خواب و غذايي براي خوردن دريافت مي كرد
و پدر يا سرپرستش نيز سالانه پول كمي بابت كار وي مي گرفت. البته در آن روزگار، مقام هاي مسؤول كه از اين امر اطلاع داشتند، مانع افشاي آن مي شدند
و استدلال مي كردند كه اين امر باعث مي شود كه غربي ها فرش ما را نخرند و...!
امروز با درهم شكسته شدن صنعت فرش دست بافت و جايگزين شدن فرش ماشيني، اين كودكان روانه خيابان ها شده اند.
امروزه خبر مي رسد كه اين كودكان را براي استفاده از اعضايشان به خارج از كشور قاچاق مي كنند و شايد در داخل كشور
هم مورد چنين سوءاستفاده هاي “زشتي قرار مي گيرند. رئيس سازمان بهزيستي كشور، چندي پيش در همايش «چشم اندازي بر آموزش و پرورش كودكان در ايران»،
اعلام كرد « يك ميليون و دويست هزار كودك خياباني » در كشور وجود دارد كه از اين تعداد، 35 هزار كودك در تهران سرگردانند.
نكته نگران كننده اين است كه به دليل ادامه نابساماني هاي اقتصادي بر عده اين بي پناهان سرگردان روزبه روز افزوده مي شود
و اگر وضع به همين ترتيب ادامه يابد, در آينده اي نزديك ايران با بحران خطرناكي در اين زمينه مواجه خواهد شد
××××××
اين را ميگويند ” دموكراسي امام زماني (!!!) “ حكومت عدل اسلام ناب محمدي و مذهب تشيٌع سرخ علوي
( حامي و سرپرست يتيمان و بيوه زنان !!! . )
قح قح خنده و يا هق هق گريه ؟؟؟

... و شهرفرنگي ميگه: ” صبح معلوم ميشه ’كت تن كيه” ؟؟؟
اگر دوست داريد “ شناخت علمي و تحقيقي از تاريخ ايران قبل و بعد از اسلام داشته باشيد“
((( ايران آرا ))) را بخوانيد.
اگر ميخواهيد از تيتر اخبار ؛ تحليل ها و نوشته هاي ويژه در پيوند با ” ايران “ آگاه شويد به شبكهْ
((( خبرچين )))سري بزنيد.
هميشك باشيد.

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home