Thursday, December 12, 2002

بازداشت ها ادامه دارد !!!


’ قتل‌هاي زنجيره‌اي ، شكل بازداشت‌هاي زنجيره‌اي را به خود گرفته‌ است.

ملتي كه تاريخ خود را نشناسد ؛ ناچار است آنرا تكرار كند .

مردم بخوبي دريافته اند كه ” برابري اسلامي ” و ” جامعهْ بي طبقهْ توحيدي ” تنها يك ” افسانهْ سياسي ” است تا شكلي از ” حكومت واقعي ”!!! ” دين ” مهم ترين و بهترين وسيله براي ” انقياد ” يعني ( خوار و رام شدن - گردن نهادن - ’مطيع شدن - فرمانبردار شدن )
و” اسارت روحي” توده ها ميباشد.

ـــــــــــــــــــــــــ
براي آزادي زندانيان سياسي و دستگير شدگان ؛ مفقود و يا ربوده شدگان اعتراضات اخير چه كرده ايم ؟؟؟

وزير كشور و سخنگوی دولت رسما اعلام كرده اند: تمام مهاجمين و لباس شخصی ها كه مردم و دانشجويان را در مقابل دانشگاه
و خيابان های اطراف آن با چوب و چماق، پنجه بوكس و چاقو كتك زده و به كپسول های گاز اشك آور مسلح بوده اند شناسائی كامل كرده
و مدارك لازم را همراه با عكس در اختيار قوه قضائيه گذاشته شده تا آنها را تعقيب قضائی و حقوقی كند.
نيروي انتظامی مسئوليت اعمال وحشيانه اوباش لباس شخصی را بر عهده نگرفته و خود را با آنها بيگانه اعلام كرده است.
قوه قضائيه خود را به نادانی زده و می گويد مسئوليتی در اين مورد ندارد.
مصباح يزدي می گويد آنها مردمی بودند كه غيرت دينی شان در برابر هتك ارزش ها به جوش آمده بود.
عده ای می گويند اينها همان "مردم"ی هستند كه رهبر خطاب به مسئولين نظام گفته بود برای حل مشكلات كشور آنها را به خيابان فراخواهد خواند.
ـــــــــــــــــــــــــ
’ملا خور شدن و دموكراسي « امام زماني »
--------------------------------------------------------------------------------
اين گره‌ را مردم با دندان ‌خود بازخواهند کرد!
در دوران سازندگی هاشمی رفسنجانی و شکوفائی غارتگری، "ايران هرمون" و "دارو سازی حکيم" را چه کسانی و بر چه مبنائی صاحب شدند؟
وقتی امثال آغاجری دست و پا و برادر خود را در جبهه ها از دست می دادند، تجاری که امروز بر سرنوشت کشور حاکم شده
و حکم اعدام صادر می کنند پنیر دانمارکی را یک دلار خريده و بابت آن 14 دلار از بانک ملی ارز دريافت می کردند.
کارخانه های نساجی کشور قربانی دو کارخانه بزرگ نساجی "جامعه- وابسته به جامعه الصادق" و "پارچه بافی – وابسته به مدرسه عالی مطهری" شدند که
هر دو را موتلفه اسلامی در دوران سازندگی هاشمی رفسنجانی تصاحب کرد. اين دو کارخانه اکنون از منابع مهم تامين مالی فعاليت های سياسی موتلفه اسلامی اند.
اتاق ايران و انگليس در اختيار « اسدالله عسگراولادی » سلطان پسته، زغفران و زيره
و اتاق ايران و کانادا در اختيار « علا الدين مير محمد صادقی » عضو رهبری موتلفه اسلامی و« سلطان گچ ايران » است.
« اتاق ايران » ، که آن را بايد اتاق موتلفه اسلامی نام نهاد سالانه دو ميليارد و 500 هزار تومان عوايد ( سود خالص ) دارد
و 16 هزار عضو آن بخشی از نيرويی است که در تظاهرات حکومتی برای دفاع از ارزش ها به خيابان کشانده می شود.
« علينقی خاموشی » در قصر 10 هزار متری خود در لويزان تهران نبض تجارت را دراختيار دارد
و داماد 34 ساله اش يکی از پولدارترين ايرانی های نسل دوم موتلفه اسلامی در جمهوری اسلامی است.
««« اين را ميگويند ” ’ملا خور كردن ” »»»
-----------------------
... و شهرفرنگي ميگه: ” صبح معلوم ميشه ’كت تن كيه” ؟؟؟


اگر دوست داريد “ شناخت علمي و تحقيقي از تاريخ ايران قبل و بعد از اسلام داشته باشيد“
وبلاگ ((( ايران آرا ))) را بخوانيد.
اگر ميخواهيد از تيتر اخبار ؛ تحليل ها و نوشته هاي ويژه در پيوند با ” ايران “ آگاه شويد به
وبلاگ ((( خبرچين ))) سري بزنيد.
هميشك باشيد.

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home