Sunday, June 16, 2002

غيبت !!!

هميشك
شهرفرنگي از تهرانتو نيوز گزارش ميدهد :
شهر شهرفرنگه ؛ از همه رنگه ؛ رنگو وارنگه ؛ خيلي قشنگه ؛
كلي تموشا داره ؛ هيچ جاي حاشا نداره ؛ خوب تموشا كن ...
ملت بي باك
يك انگليسي و يك آلماني و يك ايراني بر سر اينكه مردم كدام يك از اين سه كشور بيباك تر هستند ؛ بحث ميكردند .
انگليسي گفت :“ مردم انگليس بيباكترين مردم دنيا هستند ، چون از هر ده انگليسي يگيش تو دريا خفه ميشه ولي بازم كشتيراني ميكنيم“ .
آلماني گفت : “ مردم ما بيباكتر هستند ؛ به اين علت كه از هر شش نفر آلماني يك نفر در جنگ كشته شده ولي باز هم ما آمادة جنگيم“ .
ايراني گفت : “ مردم ما از هر دوتون بيباكترند ؛ چون هر دقيقه يه ايراني بدست انواع گشتها دستگير و شكنجه و زنداني و اعدام ميشه ولي بازم راحع به آخوندا
لطيفه ميسازيم ؛ حرف هامونو ميزنيم و پخش ميكنيم“ .
عيب مستي
مرد مستي را نصف شب در تهران ميگيرند و به كميتة محل ميبرند .مست در كميته ؛ جلوي تمثال بي مثال خميني بت شده ، زانو ميزند و ميگويد :
“ به جان بچه هام ، از اين به بعد عرق نميخورم و مست نميكنم“ !
كميته چي ميگه : --“ توبة گرگ مرگه . همين فردا دوباره كوفتت ميكني“ .
مست در همان حالت مستي ميگه : “ نه ، نميكنم ؛ واسه اينكه هر وقت مست ميكنم ؛ دو تا امام خميني ميبينم ! يكيش براي هفتاد پشت ما كافيه !!!
چه كسي ميگويد ؟؟؟
سخنگوي جمهوري سر تا پا اسلامي در يك مصاحبة مطبوقاطي و راديو تلويزيوني به مناسبت سالگرد بدرك واصل شدن امام همة قصابان جهان گفت :
“ چه كسي ميگويد ما زنداني سياسي داريم ؟ ما هرگز زنداني سياسي نداريم ! چون همة آنها را اعدام كرده ايم .
ضد انقلاب شايع كرده كه ما دادگاه نداريم ، پس اين همه حكم اعدام ، سنگسار ، قطع دست و پا ،دستگيري و شكنجه روزنامه نگاران و دانشجويان ؛ تعطيل و بستن روز نامه ها ؛
توقيف و جمع آوري كتاب ها ؛ قتل عام مخالفان در داخل و خارج و .........را چه كسي صادر ميكند ؟؟؟
چه كسي ميگويد انتخابات ما آزاد نيست ؟ ما همه را آزاد گذاشته ايم كه به يكنفر هر چقدر دلشان ميخواهد رآي بدهند .!!!
هر جا كه مسآله اي پيش آيد ، مردم در صحنه حاضرند و سپاه تا به دندان مسلح ما زودتر از آنان .!!!
در نظام جمهوري اسلامي ؛ ما به هيچ وجه از سرمايه داران دفاع نميكنيم؛ آنها هستند كه از ما دفاع ميكنند . !!!
چه كسي ميگويد كه ما طرفدار آزادي نيستيم !!؟؟؟ مردم شما قضاوت كنيد : “ مرغ ، گوشت ، پياز ، برنج ، شير ، نون و پنير ،
جوراب ، كفش ، كلاه ،آرد ، روغن و چه و چه و چه را در بازار آزاد ميفروشيم و حتي خودمان هم اسلحه را از بازار آزاذ ميخريم ،
باز هم ميگويند ما طرفدار آزادي نيستيم !!!؟آمريكاي جهان خوار به ما لوازم يدكي فانتوم نميدهد ! خب ندهد ؛ كامل آنرا آقا زاده ها از تركيه و كشور هاي ديگر ميخرند .
ميگويند برادران مكتبي ما متخصص نيستند . !! اگر تخصص ندارند ؛ پس اين كشتي هاي جنگي و هواپيما هاي نو و دست دوم و مستعمل را كه از تركيه و روسيه
و هلند و بلژيك و آلمان و ايتاليا و.....را كه برادران سپاه خريدند ؛ چه كسي رانندگي كرد ؟؟؟
در كجاي دنيا ديده ايد كه رئيس شركت تشخيص مصلحت نظام “ كوسه “ باشد ؟!!! و به تنهائي بتواند همة تصميم ها را بگيرد ؟؟؟
ما داوطلبانه همة جوان ها را به جبهه فرستاديم و تا به حال يك نفر هم از جبهه زنده بر نگشته ؛ همه يا اسير شده اند و يا كشته .
چه كسي ميگويد كه در جمهوري اسلامي مواد مخدر مثل نقل و نبات در دسترس همه مي باشد . دروغ محض است ، آنچه در دست بچه هاست تقلبي ست؛
مواد خوب و سالم و با كيفيت عالي فقط در دسترس “ آيت المثقال “ هاست ،
شايع كرده اند كه در جمهوري اسلامي دختران و زنان بي سرپرست كه شوهران و پدران خود را در جنگي كه نعمت بود از دست دادند ؛ تن فروشي و خود فروشي ميكنند ،
اين ها شايعات ضد انقلاب و خارجي ها ست .در جمهوري اسلامي اين كار مجوز شرعي دارد و آخوند ها در اين حرفة شريف سابقه و تجربة طولاني دارند.
آقايون و خانمها اين مصاحبة مطبوقاطي همچنان ادامه دارد. و شهرفرنگي در گزارش بعدي دنبالة آن را به سمع شما ميرساند.
من ايرانيم آرمان رهائي
از اين دين مردم فريب ريائي !!!

شهرفرنگي از تهرانتو نيوز گزارش ميدهد : يازدهم ماه جون دوهزارودو .
به يك آگهي اسلامي توجه كنيد :
قابل توجه شيفتگان كتاب
مؤسسة انتشاراتي “ ابو طاهر “به اطلاع علاقمندان كتاب مي رساند كه كتاب مستطاب
“ مسائل و فضائل طهارت “ اثر جاويدان آخوند بزرگ ملا محمد باقر مجلسي را در چهل جلد
و هر جلد مشتمل بر هزار صفحه و مزين به عكس هاي تمام رنگي از انواع و مراحل طهارت
به چاپ رسانده و در كتاب فروشي هاي اسلامي در دسترس مشتاقان است .
شما پس از خواندن اين كتاب مفيد ، از طهارت لذتي ديگر خواهيد برد .
شيكاگو -- حضرت فيل (ع) به نقل از “ آهنگر در تبعيد ، پائيز ۱۳۶۶ “

همزبان چيزي بگو ، حرفي بزن ، كاري بكن
سرخ و آذر گونه و هشيار باش !!


اگر نوشته هاي ما ارزش خواندن دارند ، لطفآ وبلاگخونة ما را به ديگر ياران معرفي كنيد ، با سپاس

شهرفرنگي ميگه

صبح معلوم ميشه كت تن كية !!!


احساس غريبي مكن >اينجاكه رسيدی .
هميشك باشيد

0 Comments:

Post a Comment

<< Home