Saturday, July 06, 2002

سپاس....

هميشك
:شهرفرنگي از تهرانتو نيوز گزارش ميدهد :
شهر شهرفرنگه ؛ از همه رنگه ؛ رنگو وارنگه ؛ خيلي قشنگه ؛
كلي تموشا داره ؛ هيچ جاي حاشا نداره ؛ خوب تموشا كن
-- “ گلكو “ و “ حسن آقا “ي با كردار ؛ سپاسگزاريم از لطف ؛ محبت و كمكي كه به ما بدون چشم داشت ارزاني داشتيد ؛ شادكامي و تندرستي شما ياران با وفا را آرزو داريم .
“ شهرفرنگي و همراهانش “

هر گونه راهپيمائي در روز هيجدهم تير « سالروز سركوب خونين اعتراضات دانشجويان ايراني در سال 1999 » ممنوع خواهد شد !!!
يگان هاي ويژه سركوب كه در خيابان هاي تهران و همة مراكز شهر هاي بزرگ ايران صف آرائي كرده اند به منظور جلوگيري از اجتماعات اعتراضي ؛
مردم و جوانان ميباشد كه رژيم غارتگر جمهوري اسلامي را به وحشت انداخته و بطور غير رسمي يك حكومت نظامي اعلام نشده را در همه جا اعمال نموده
و در واقع رودر روي مردم جان بلب رسيده قرار گرفته اند .
در پي پيشنهاد فرماندهي كل سپاه پاسداران و موافقت “ آيت الابليس “ خامنه اي فرمانده كل قوا ؛ و تآئيد “ حجت الفساد و المفسدين “ رسمآ جاني ؛
سپاه تهران بزرگ تشكيل شد ! اين تشكل را اضافه كنيد به نيروهاي پنجگانه سپاه پاسداران وبعد بيانديشيد كه اين مسلمانان واقعي
چه كابوس هولناكي براي مردم ايران در سر دارند.
ديوانه ايم و محفل ما را جنون خوشست
بر سفره نان شبهه و در جام خون خوشست
جنبش مباد و زندگي و آفتاب و ماه
ما را حريم ظلمت و مرگ و سكون خوشست
در گوش ما ؛ كه غافله سالار ظلمتيم
آهنگ بازگشت به ژرف قرون خوشست
هرگز جهان نبود چو اكنون به كام ما
آينده گو مباش ؛ كه ما را كنون خوشست
جز در پناه جهل جماران به جاي نيست
وين جاه را جماعت “ لايشعرون “ خوشست
اكنون كه جنگ بر سر تحكيم قدرت است
اسلام را ز خيل ارازل قشون خوشست
گوي ريا و حيله به ميدان فكنده ايم
وين فتنه را تداوم سحر و فسون خوشست
بنيان جور ؛ بر پي مذهب تهاده ايم
وين كاخ را ز جهل و جنايت ستون خوشست
افسوس كاين بناي شقاوت به چشم خلق
از ’بن به ژرفناي عدم سرنگون خوشست
جز بر سرت كه لايق كوداست ؛ اي “ امام “
خاك سياه بر سر شيخان دون خوشست. »»»» راوي “ غزلباش “ رونويس شده از : « آهنگر در تبعيد - مهر و آبان 1363 »
در خاتمه ؛ قابل توجه فروشندگان “ كليه “ در ايران !!! ( كيهان لندن )
تا جندي پيش بعضي از ايرانيان از روي ناچاري و بيچارگي كليه خود را ميفروختند ، بهاي هر كليه يك ميليون تومان بود . اما به دليل افزايش تعداد داوطلبان ،
بهاي كليه به 350 هزار تومان كاهش يافته است.
دكتر “ رهبر “ پزشك جراح بيماريهاي كليوي گفت : هر روز دهها نفر به مطب او مراجعه ميكنند تا يك كليه خود را بفروشند تا براي دختران خود جهيزيه و يا براي فرزندان بيمارشان دارو بخرند و يا براي ادامه زندگي هزينة كمر شكن امرار معاش خود و فرزندانشان را فراهم سازند.« و اين در حاليست كه آقا زاده ها و خانم زاده هاي
آخوندهاي حاكم بر ايران با صرف هزينه هاي سرسام آور در مدرسه ها و دانشكاه هاي اروپائي و آمريكائي و كانادا مشغول درس خواندن شده اند ؛
و هر روز هم به تعداد آنها اضافه شده و با پول هاي چپاول شدة آن مردم بي پناه و درمانده در خانه هاي چند ميليون دلاري كه پدرانشان خريداري كرده اند زندگي ميكنند.
شهرفرنگي ميگه : صبح معلوم ميشه كت تن كيه !!!

اگر نوشته هاي ما ارزش خواندن دارند ، لطفآ وبلاگخونة ما را به ديگر ياران معرفي كنيد ، با سپاس
احساس غريبي مكن ++اينجا++ كه رسيدی.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home