Wednesday, May 14, 2003
آی مـــردم ! وقت آنست که فــــریاد کنیــم بیـــــداد را


ناجى شهر كجاست؟ " --- " ناجى شهر توئى, ناجى شهر منم, ناجى شهر مائيم ... "
« بابك نقد » پنجم ارديبهشت 1381
***********************
" برغم همه وعده ها و ميثاقها و نويدها و برنامه ها ", بدون تغييرات و اصلاحات بنيادين در فرهنگ و ساختار فكريمان
هرگز موفق به ايجاد تغييرات و اصلاحات بنيادين در جامعه مان نخواهيم شد.
« منوچهر جمالى »{ گذر از « سیاست » به « جهان آرائی » }

******************************

به نام اهورای پاک
پس از من تا ايران زنده است بر مرگ من اشك مريزيد. با يك پرچم ايران
كفن ام كنيد و به سنگ مزارم بنويسيد
زير اين توده ي خاك ، ميان استخوان هائي كم و بيش پوسيده ، هنوز دلي به
عشق ايران مي تپد. پس اين جا تاملي كن و بر خفته به يادي منتي گذار
معبود من ايران ، ايمان من ايران ، خداي من ايران ، آري آري همه چيز من
ايران بود. - پس اگر مي خواهي براي آرامش روح من دعائي بخواني ، و
بدين گونه مرا تا زير بار سنگين معاصي خويش از پا در نيافتم نيروئي ببخشي ،
به عظمت ايران دعائي كن : بگو ((ايران پاينده باد!)) و بخواه كه ايران پاينده
بماند، تا چون خواستي بتواني كه براي پاينده گي ي ايران فداكاري كني
آري هميشه بگو ((پاينده باد ايران !))... با زبان بگو، با قلب بخواه ، و با عمل
بنما كه ايران را پاينده مي خواهي
شاملو

هموطنان ، یاران بار دگر به سال روز 18 تیر نزدیک می شویم تجربه ای که در سحر گاه 18 تیر 1387 بر دل تاریخ ایران نقش بست تجربه ای که دیوار استبداد مذهبی را به لرزه انداخت دیواری که به جای جان پناه برای ملت خسته ایران در زیر سایه خود جنایت ، غارت ،حتک حرمت بی بندوباری سیاسی ،اقتصادی ، اجتماعی و فر هنگی ، کشتار اهل قلم و اندیشمندان را رایحه راحتی آنان ساخت. دیواری که سازندگانش آرمانهای والای ملت را آماج گلوله و شنیع ترین توهین ها قرار دادند . سایه گاهی که در آن اروج آرمان را به افول کشانید..........
واینک سالروز شور انگیز دفاع از شرف و آبرو خواهران و برادران ، و موهبتهای یزدان پاک نز دیک است .
سالروزی که سیا وش ها ، کاوه ، آرش کمانگیر بار دگر در راه نجات ایران زمین به تبلور در آمده وحقیقت آزادی رادر گوش یکایکمان زمزمه می کنند وحال وظیفه ماست که سرزمبن اهورای ایران را از دست شب پرستان نجات دهیم و از حرکت پو یای جوا نان در بندمان همچون احمد باطبی امیر عباس فخر آور کوروش صحتی کیانوش سنجری و هزاران آزادی خواه دیگر حمایت کنیم وبه آنانی که در سیاه چاله های مخو ف رژیم هر لحظه در اندیشه آزادی و نجات ایران هستند آزادی رابه ار مغان بیاوریم . جنبش مستقل دا نشجوئی ایران از تمام ملت شریف ایران پیشاپیش در جهت رسیدن ونیل به آرمان آزادی وطن عزیزمان از تمامی شما نیک اندیشان دعوت می کند که این روز تاریخی را به یاد داشته باشیم و با هم همصداشویم تا بتوانیم ریشه استبداد را کنده و در ذباله دانی تاریخ را بار دگر به روی این اهریمنان بگشائیم. به امید دیدار در 18 تیر 1382
ایران هرگز نمیمیرد
جنبش مستقل دانشجوئی ایران
(اعضاء متشکل : امیر عباس فخر آور ، احمد باطبی ، کیانوش سنجری ،کوروش صحتی ، ایمان سمیع زاده )
http://jonbesh.org

******************************

آدرس های واسطه
ياران عزيز می توانيد برای ورود به سايتهايی که در ايران فيلتر شده اند و قابل رويت نمی باشند، از آدرس های واسطه زير استفاده کنيد که آدرس اصلی را دور می زنند:
1. Anonymizer
2. Anonymizer
3. Anonymizer
بجز آن چند مورد که در پائين نوشتم، سايت های زنان ايران و امروز و رضا پهلوی و راديو فردا و وبلاگ هادی خرسندی هم فيلتر شده اند. اينها را اطمينان دارم. چند مورد ديگر هم هست که بايد با دوستان داخل ايران چک کنم.
بقلم: افشين زند 12:43 PM
***********************


مردم بخوبي دريافته اند كه ” برابري اسلامي ” و ” جامعهْ بي طبقهْ توحيدي ” تنها يك ” افسانهْ سياسي ” است تا شكلي از ” حكومت واقعي ”!!!
” دين ” مهم ترين و بهترين وسيله براي ” انقياد ” يعني ( خوار و رام شدن - گردن نهادن - ’مطيع شدن - فرمانبردار شدن )و” اسارت روحي” توده ها ميباشد.

****************************

اسلام و ناگفته هاي ممنوع ! ---» ((( ايران آرا ))) .
هميشك باشید


... و شهرفرنگي ميگه: ” صبح معلوم ميشه ’كت تن كيه” ؟؟؟

0 Comments:

Post a Comment

<< Home