Friday, February 23, 2007

تـرور مقــدس


فرمان خدا برای ترور مقدس وزیر بدحجاب پاکستانژيلا"ظیلا هما عثمان" وزیر رفاه ایالت پنجاب پاکستان، روز ۲۰ فوریه در حالی که قصد داشت برای سخنرانی آماده شود، توسط یک مرد مسلمان ترور شد.
جرم؟ بدحجابی!
فرمان خدا برای ترور مقدس با صفیر گلوله در هم می پیچند. صورت متلاشی شده "ظیلا" (ژيـلا هـُمـا) غرق در خون می‌شود.
[+]ادامــه متن کامل


0 Comments:

Post a Comment

<< Home