Thursday, December 12, 2002

بازداشت ها ادامه دارد !!!

’ قتل‌هاي زنجيره‌اي ، شكل بازداشت‌هاي زنجيره‌اي را به خود گرفته‌ است.

ملتي كه تاريخ خود را نشناسد ؛ ناچار است آنرا تكرار كند .

مردم بخوبي دريافته اند كه ” برابري اسلامي ” و ” جامعهْ بي طبقهْ توحيدي ” تنها يك ” افسانهْ سياسي ” است تا شكلي از ” حكومت واقعي ”!!! ” دين ” مهم ترين و بهترين وسيله براي ” انقياد ” يعني ( خوار و رام شدن - گردن نهادن - ’مطيع شدن - فرمانبردار شدن )
و” اسارت روحي” توده ها ميباشد.

ــــــــــــــــــــــــــــ
جمعه، معلمان تهران تظاهرات خواهند کرد « بيست و دوٌم آذر ماه 1381 »
جمعی از معلمان و کارکنان آموزش و پرورش ، جمعه اين هفته تظاهراتی به وضع معيشتی و عدم عملکرد مثبت مسئولان آموزش و پرورش اعتراض خواهند کرد
ـــــــــــــــــــــــــ
وزارت اطلاعات به جاي اين كه لباس شخصي‌هاي شناخته شده را دستگير كند، گويا به دستگيري تعدادي از دانشجويان
و اعضاي انجمن‌هاي اسلامي دانشجويان و برخي از دانشجويان دانشگاه آزاد مبادرت كرده است؛ معتقديم كه وزارت اطلاعات در حالي كه به نظر مي‌رسد
هيچ‌گونه اقدامي را در قبال عوامل برهم زننده‌ي نظم اجتماعات اخير صورت نداده‌، بايد پاسخگوي دستگيري دانشجويان باشد.
ــــــــــــــــ
تعدادي از دستگيرشدگان در اصفهان هنوز در بازداشت هستند، تعداد دستگيرشدگان اين وقايع را بيش از يك صد نفر گزارش كرده اند.
ـــــــــــــــ
نفر دوم کنکور سراسری جزو بازداشت شدگان است
نفر دوم کنکور سراسری سال ١٣٨٠ و دانشجوی ممتاز دانشگاه صنعتی شريف پس از تجمع دانشجويی دانشگاه صنعتی شريف بازداشت شد.
دانشجوی ممتاز رشته صنايع دانشگاه صنعتی شريف پس از دستگيری به زندان اوين منتقل شده است و در انتظار دادگاه به سر می برد.
ــــــــــــــــ

بازداشت عضو شوراي مركزي انجمن اسلامي اميركبير
طبق اخبار رسيده استانداري تهران اعلام كرده است كه « علي فرخي »عضو شوراي مركزي انجمن اسلامي اميركبير روز گذشته بازداشت شده است.
سه شنبه 19 آذر 1381
اسامي تعدادي از دانشجويان دستگير و زنداني شدهْ اعتراضات چند روز گذشته :
--» عباسي - دانشگاه آزاد - تهران - مركزي
--» عارف - دانشكدهْ حقوق - دانشگاه تهران
--» فرخي - دانشگاه امير كبير - تهران
--» تيرگرنژاد - دانشگاه اميركبير - تهران
--» سعيد حبيبي - تربيت ’مدرس - تهران
--» فريد صلواتي - اصفهان
--» جلال شاهدي - اصفهان
--» ر’كني طاهريان - دانشگاه آزاد - سمنان
--» آرش كيخسروي - دانشگاه آزاد - تهران
--» بهنام اميني - دانشكدهْ علوم اجتماعي - تهران
--»مهدي الهياري
--» مرتضي زوار زادگان
--» كيافر جهان
--» اعظم بهرامي
--» پيمان عارف
--» عزيزي و احمدي
هموطن ! تقاضا ميكنم اگر نام و نشاني دستگير شدگان و يا ربوده شدگان را ميدانيد به اين ليست اضاقه بفرمائيد / با سپاس.

براي آزادي زندانيان سياسي و دستگير شدگان ؛ مفقود و يا ربوده شدگان اعتراضات اخير چه كرده ايم ؟؟؟

وزير كشور و سخنگوی دولت رسما اعلام كرده اند: تمام مهاجمين و لباس شخصی ها كه مردم و دانشجويان را در مقابل دانشگاه
و خيابان های اطراف آن با چوب و چماق، پنجه بوكس و چاقو كتك زده و به كپسول های گاز اشك آور مسلح بوده اند شناسائی كامل كرده
و مدارك لازم را همراه با عكس در اختيار قوه قضائيه گذاشته شده تا آنها را تعقيب قضائی و حقوقی كند.
نيروي انتظامی مسئوليت اعمال وحشيانه اوباش لباس شخصی را بر عهده نگرفته و خود را با آنها بيگانه اعلام كرده است.
قوه قضائيه خود را به نادانی زده و می گويد مسئوليتی در اين مورد ندارد.
مصباح يزدي می گويد آنها مردمی بودند كه غيرت دينی شان در برابر هتك ارزش ها به جوش آمده بود.
عده ای می گويند اينها همان "مردم"ی هستند كه رهبر خطاب به مسئولين نظام گفته بود برای حل مشكلات كشور آنها را به خيابان فراخواهد خواند.
ـــــــــــــــــــــــــ
’ملا خور شدن و دموكراسي « امام زماني »
--------------------------------------------------------------------------------
اين گره‌ را مردم با دندان ‌خود بازخواهند کرد!
در دوران سازندگی هاشمی رفسنجانی و شکوفائی غارتگری، "ايران هرمون" و "دارو سازی حکيم" را چه کسانی و بر چه مبنائی صاحب شدند؟
وقتی امثال آغاجری دست و پا و برادر خود را در جبهه ها از دست می دادند، تجاری که امروز بر سرنوشت کشور حاکم شده
و حکم اعدام صادر می کنند پنیر دانمارکی را یک دلار خريده و بابت آن 14 دلار از بانک ملی ارز دريافت می کردند.
کارخانه های نساجی کشور قربانی دو کارخانه بزرگ نساجی "جامعه- وابسته به جامعه الصادق" و "پارچه بافی – وابسته به مدرسه عالی مطهری" شدند که
هر دو را موتلفه اسلامی در دوران سازندگی هاشمی رفسنجانی تصاحب کرد. اين دو کارخانه اکنون از منابع مهم تامين مالی فعاليت های سياسی موتلفه اسلامی اند.
اتاق ايران و انگليس در اختيار « اسدالله عسگراولادی » سلطان پسته، زغفران و زيره
و اتاق ايران و کانادا در اختيار « علا الدين مير محمد صادقی » عضو رهبری موتلفه اسلامی و« سلطان گچ ايران » است.
« اتاق ايران » ، که آن را بايد اتاق موتلفه اسلامی نام نهاد سالانه دو ميليارد و 500 هزار تومان عوايد ( سود خالص ) دارد
و 16 هزار عضو آن بخشی از نيرويی است که در تظاهرات حکومتی برای دفاع از ارزش ها به خيابان کشانده می شود.
« علينقی خاموشی » در قصر 10 هزار متری خود در لويزان تهران نبض تجارت را دراختيار دارد
و داماد 34 ساله اش يکی از پولدارترين ايرانی های نسل دوم موتلفه اسلامی در جمهوری اسلامی است.
ـــــــــــــــ
قاضی مرتضوی هم به صف برج سازان پيوست ؛ ساختن برج بزرگی در سعادت آباد تهران
ــــــــــــــ
پنج شخصيت حكومتی 60 هزار تن چای قاچاق وارد كرده اند
ـــــــــــــ
حقوق هاي سه هزار توماني
به گفته معاون اموراجتماعي سازمان امورجانبازان،بيش از7هزارجانبازيبكاردركشوروجوددارند كه ازهيچ تسهيلاتي بهره مندنمي شوند.
وي افزود:متاسفانه تعدادزيادي ازجانبازان بين25تا49درصدوجوددارندكه حقوقي معادل سه هزارتومان درماه دريافت مي كنند.
ـــــــــــــــ
««« اين را ميگويند ” ’ملا خور كردن ” »»»
ــــــــــــــ-
به گفته يك منبع مطلع، يكي از نمايندگان سابق مجلس پنجم كه عضويت كميسيون اقتصادي مهمي را نيز بر عهده داشته است
و از نزديكان به جناح موسوم به راست محسوب مي گردد، اخيراً منزلي به ارزش تقريبي 12 ميليارد ريال. در شمال تهران خريداري كرده است.
-----------------------
بازگشت 144 مليارد ريال بدون سر و صدا
گفته مي‌شود هيچ‌كس حاضر نيست توضيح دهد كه فرزند آقاي واعظ طبسي چگونه توانست ظرف مدت كوتاهي يكصد و چهل و چهار ميليارد ريال (14 ميليارد و400 ميلون تومان)
تهيه و آن را به بانك ملي تحويل دهد تا از شكايتشان صرف‌نظر كنند. ضمنا چرا در طول اين چند سال قبل از شكايت اين پول برگردانده نشده است.
به گفته يكي از نزديكان واعظ طبسي در مشهد، وي معتقد است جمهوري اسلامي قدر فرزند او را نمي‌داند وگرنه براي شكوفايي اقتصاد كشور، وي را مسئول مي‌كردند.
««« از كرامات شيخ ما اين است ........ مايه را خورد و گفت شيرين است ! »»»
هموطن ! ’ملا خور شد و رفت پي كارش .
مافياي چاي
هيات تحقيق و تفحص چاي در مجلس، به سرنخ‌هاي مهمي درباره قاچاق چاي خارجي به كشور دست يافته است. نام پنج تن از شخصيت‌هاي سرشناس در اين پرونده موجود است كه بيش از 60 هزار تن چاي خارجي وارد كرده و سود كلاني برده‌اند. يكي از اعضاي هيات تحقيق و تفحص گفت كه قصد داريم نام اين پنج نفر را از پشت تريبون مجلس اعلام كنيم.
ــــــــــــــــــــــ
... و شهرفرنگي ميگه: ” صبح معلوم ميشه ’كت تن كيه” ؟؟؟


اگر دوست داريد “ شناخت علمي و تحقيقي از تاريخ ايران قبل و بعد از اسلام داشته باشيد“
وبلاگ ((( ايران آرا ))) را بخوانيد.
اگر ميخواهيد از تيتر اخبار ؛ تحليل ها و نوشته هاي ويژه در پيوند با ” ايران “ آگاه شويد به
وبلاگ ((( خبرچين ))) سري بزنيد.
هميشك باشيد.

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home