Sunday, October 05, 2003

خبر کوتاه از خوانندگان پيک ايران

متحد و يکپارچه انتخابات مجلس هفتم را تحريم کنيم

خبر کوتاه از خوانندگان پيک ايران
يکشنبه سيزدهم مهرماه1382

مرگ يک معلم

درآستانه روز معلم خبري تاسف آورشنيديم: مرگ يک معلم منطقه12 تهران, در اثر سکته ناشي از بيرون ريختن اثاثيه اش از يک خانه اوقافي آنهم در آغاز سال تحصيلي.وبعد از بي توجهي مسولان منطقه 12,دردادن خانه مسکوني ,در حاليکه ميگفت خود راخواهد کشت بر اثر سکته در گذشت.
:::::::::::::::::::::::
افسانهً نوروزی ايراندخت شير دلی که پشت ملا های هوس باز را بلرزه درآورد!
نظرات کوتاه خوانندگان پيک ايران در خصوص مسائل روز:
در رابطه با حکم اعدام خانم نوروزی
چند پيش صاحب قنادی وطن واقع در خيابان تربيت تبريز که شهره خاص و عام در شرارات و است زن شريک خود را کشت و بخاطر قانون اسلامی هيچ اتفاقی نيافتاد و قاتل 2 نفر تا زمانی که من در ايران بودم آزادانه به کار خودش مشغول بود. ولی امروز ميخواهند زنی را که در دفاع از ناموس خود فرد کثيفی را سر به نيست کرده را اعدام کنند. سئوال اين جاست که طبق کدام قانون اسلام اين تبعيض ها و تفاوتها جايز است که زنی بعد از7 سال زندان در بندر عباس بماند ، در جائی که زندگی آزاد در آن همراه با اعمال شاقه است ، اعدام کنند و شخصی مانند صاحب قنادی وطن با وجود کشتن دو نفر حتی در زندان تبريز که در مقابل زندان بندر عباس بهشت است فقط چند روز در بازداشت باشد. اين است عدل علی که رهبر مفت خور مسلمين جهان دم از ان ميزند.
..............................
مبارزه تنها افشا گري نيست
مدتي دوستان به کمک همديگر در گوشه و کنار اين مرز بوم و با کمک ايرانيان در
خارج انواع جناياتي که سردمداران در حق مردم بيچاره ايران روا ميدارند براي
همديگر بازگو مي کندد و به نحوي اين مسائل را بيان ميکنند که انگار ديگران از
اين مسائل خبر ندارند و خود او اولين فردي است که ميداند مثلا خاندان رفسنجاني
و اقا زاده ها و خانم زاده ها دزد و فاسدند.ولي متاسفانه اکثر هموطنان ما از
ظلم و ستمي که بر اين ملت ميشود اگاهي دارند و سردمداران فاسد با دروغ و سفسته
بازي مشغول تکذيب هستند و مسئوليت هيچ خرابکاري خود را به عهده نميگيرند که
متاسفانه اين مسئله خيلي خطرناک ميباشد .
زيرا گرو تروريستي مثل القاعده و حزب ا... مسئوليت کارهاي تروريستي و بمب
گذاري خود را به عهده ميگيرند ولي اينگونه افراد از پذيرفتن اشتباهات خود
خوداري ميکنند که خود اين مسئله از هر جنايتي خطرناک تر ميباشد. ببينيد دوستان
اگه بنا باشد ما يک روز تظاهرات ارامي داشته باشيم صدايمان را در نطفه خفه
ميکنند. پس بهتر است به دنبال راه جديدي بگرديم که کشته کمتر بدهيم و خسارات
مالي و جاني کمتري داشته باشيم.
من به عنوان يک ايراني آزاد پيشنهاد ميدهم مبارزه منفي را هم شروع کنيم مثلا
در نماز جمعه شرکت نکنيم در تظاهرات و در انتخابات هم همچنين شرکت نکنيم. ممکن
است شخصي از خودش بپرسد يک راي من چه تاثيري دارد ولي اگر هر نفرمان ده نفر را
توجيح کنيم و از انها خواهش کنيم که انها هم ده ايراني را به مبارزه منفي دعوت
کنيم بهتر از انست که دست روي دست بگذاريم تا اينها هر غلتي که دلشان خواست
انجام بدهند.
دوستان فراموش نکنيد گاندي با اين روش پدر اين اقايون يعني انگليس پير را
شکست داد.
دوستان باييد دست به دست هم بدهيم و براي شرکت نکردن در انتخابات و نماز جمعه
و تظاهرات تلاش کنيد. دوستان اين سه مورد سمبل هاي اين اقايون ميباشد. به اميد
روزي که آخوند کمتر زندگي بهتر شود
...........................

0 Comments:

Post a Comment

<< Home