Friday, June 26, 2009

خردگرایی و خردورزی در روی گردانی از خرافات مذهبی


مافیای روحانیت در نبرد مرگ و زندگی


سیامک مهر
زمزمه هایی به گوش می رسد و شایعاتی در فضای کشور جریان دارد مبنی بر اینکه آخوند هاشمی رفسنجانی در تلاش است که از طریق مجلس خبرگان که ریاستش را بعهده دارد، سیدعلی خامنه ای را از مقام خود خلع نموده و ظاهراً نهادی به نام « شورای رهبری» اما در حقیقت« شورای ولایت فقیه» تأسیس کند. او سپس در نظر دارد که با استفاده از سازوکار مجمع تشخیص مصلحت نظام، دولت احمدی نژاد را برکنار و سرنوشت انتخابات 22 خرداد را احیاناً به سود میرحسین موسوی رقم بزند.

با توجه به تجربه ای که از سی سال حاکمیت جمهوری اسلامی کسب کرده ایم به روشنی می دانیم که علی اکبر هاشمی رفسنجانی پس از خمینی و در کنار وی، اساسی ترین ستون این نظام هم در تأسیس و هم در تداوم و ماندگاری و حفظ و حراست آن بشمار می رفته است. در تمامی بند و بست ها و مذاکرات پشت پرده و پیوندهایی که با استعمارگران و دشمنان منافع ملت ایران طی این سه دهه جریان داشته است، هاشمی رفسنجانی و خانوادهء سرمایه دار و ثروتمند و مافیایی وی، نقشی کانونی بازی می کرده و یک پای ثابت هر دسیسه ای بوده اند. در این سی سال هیچ تصمیم و معاملهء سیاسی و اقتصادی و نظامی از خرد و کلان- چه داخلی و چه خارجی- نبوده است که بدون اطلاع وی اتخاذ شده و به نتیجه ای رسیده باشد.
بنابراین چنین پروژه ای اگر اجرایی شود، در واقع کودتای دیگری در درون نظام است که به هیچ وجه منافع و حقوق ملت ایران را مطمح نظر ندارد. هدف این پروژه ریختن آب سردی بر قیام خونین ملت ایران و در نهایت نجات نظام اسلامی و به طریق اولی نجات مافیای روحانیت شیعه از خطر مرگی حتمی است.
بنابر این پروژه ای که هاشمی رفسنجانی رهبری و مغز متفکر آن به شمار می رود و هدف از آن حفظ سلطهء مافیای روحانیت بر ملت ایران است، رفته رفته و با مقاومت بیشتر مردم در برابر ارادهء خامنه ای، در میان هشتاد و چند قلاده از پیرکفتارهای خفته در تابوت مجلس خبرگان رهبری از استقبال معنی داری برخوردار شده و کلید خواهد خورد.
ادامــــــــــــــه[+]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home