Friday, March 13, 2009

فسیل های يـخــزده


آنها در حقیقت سال هاست که مرده اندجلسه خفتگان رهبری


در اینجا با چهره های برجسته و نوابغ اسلام معاصر که ایران ما را در قبضه خود دارند، آشنا می شوید!


قرار است این ها که خود توسط خامنه ای انتصاب شده اند، اعمال خامنه ای را نظارت کنند وحتا درصورت لزوم کسی دیگر به جای او بر مسند زعامت مسلمین جهان (در قم) بگمارند!


به زعم رهبر معظم این آقایان بسیار "خبره" هستند! چرا ؟ چون فکرشان منجمد، دهان شان دوخته و پیری و ناتوانی شان بر همه کس آشکار است. آنها در حقیقت سال هاست که مرده اند گرچه هنوز نفس می کشند، آن هم به ضرب دارو و دوا!


این خبره های اسلام ناب، 30 سال است که بر ما حکومت می کنند. قانون می نویسند، سرنوشت ما را رقم می زنند و برای ما و فرزندان و حتا چند نسل آینده ایرانزمین هم تصمیم می گیرند!


آقای خامنه ای تک تک اینها را دستچین کرده و در ساختمان مجللی نشانده تا او و اعمال او را مثلن کنترل کنند ! این مجلس خبرگان اش است و می توانید تصور کنید که مجلس شورای اسلامی و مجلس تشخیص مصلحت و مجلس ....از چه چهره های بارز، متخصص و خلاقی می توانند تشکیل شده باشند!

یک پرسش ساده از آقای رهبر فرزانه انقلاب این است که آقای خامنه ای مگر در ایران ما قطع الرجال است که این فسیل های رو به موت 80-90 ساله را بر 70 ملیون ایرانی حاکم کرده ای ؟


آیا فکر نمی کنید در قرن 21 که دنیا در رقابت و شتاب دم افزون توسعه است، نقش مدیرت و تصمیم گیری از چه اهمیت حیاتی برخوردار است؟

آیا می خواهی بکمک این مدیران آنهم در این برهه پر تلاش و رقابت در نقطه بحرانی خاورمیانه و ایران کجا را فتح کنی و به چه درجه از رشد و توسعه نایل شوی ؟


آیا جماعتی پیر و پاتال و بی خبران سیاسی را به عنوان خبرگان در مجلسی فرمایشی نشاندن و حق السکوت دادن، یک کار اسلامی و درست است ؟

آیا درست است جوانان با استعداد و تحصیل کرده ما را از دانشگاه ها اخراج و در زندان ها و سیاهچال ها به صلابه و زنجیر بکشی و ملیون ها جوان تحصیل کرده دیگر، بی کار و بی آینده از فرط بی کاری به انواع مخدرات آلوده شوند تا تو بتوانی چنین مجلس خبرگانی بر پاداری؟

آیا نمی بینی هر روز یک کارگاه و کارخانه بزرگ بسته می شود و هرهفته هزاران نفر به خیل بی کاران افزوده می شود ؟ تو چگونه می خواهی شکم آنها و خانواده گرسنه شان را سیر کنی؟ با چماق؟ یا باتون و یا چاقوی بسیجی؟


آیا با یک مشت جوانک بسیجی می توان این دریای خروشان انسانی را سرکوب و مرعوب کرد؟ راستی چرا دیکتاتورها این قدر کر و کور هستند؟
13Mar2009 _ ساسان کردستانی


Labels: , ,

0 Comments:

Post a Comment

<< Home