Tuesday, January 05, 2010

ولايت فقيــه


نقش ولايت فقيه در حكومت اسلامى


ذره بین و بلندگو


…شما كجا بوديد؟ حالا سر درآورديد و حرف مى‏زنيد، و نمى‏دانم، به ولايت فقيه اشكال مى‏كنيد… مگر شما قدرت اين را داريد؟ توى دهنتان مى‏زنم منمن به همه ملت، به همه قواى انتظامى، اطمينان مى‏دهم كه امر دولت اسلامى، اگر با نظارت فقيه و ولايت فقيه باشد، آسيبى بر اين مملكت نخواهد وارد شد. گويندگان و نويسندگان نترسند از حكومت اسلامى، و نترسند از ولايت فقيه. ولايت فقيه آن طور كه اسلام مقرر فرموده است و ائمه ما نصب فرموده‏اند به كسى صدمه وارد نمى‏كند؛ ديكتاتورى به وجود نمى‏آورد، كارى كه بر خلاف مصالح مملكت است انجام نمى‏دهد، كارهايى كه بخواهد دولت يا رئيس جمهور يا كس ديگرى بر خلاف مسير ملت و بر خلاف مصالح كشور انجام دهد، فقيه كنترل مى‏كند، جلوگيرى مى‏كند”.

پاراگرافی را که از نظر گذراندید، از جمله “فرمایشات” بانی “ولایت فقیه” است. از این نکته میگذرم که چگونه یک عده “تحصیل کرده” و “روشنفکر” سرنوشت مُلک خود را سپردند دست آدمی که نمیدانست چگونه حرف بزند، و تنها به ذکر یک نکته اکتفا می کنم کسانی که بدنبال دشمنان خاک و بومشان میروند، و سنگ ایشان را به سینه می کوبند، در نهایت جز خائن نیستند و سزائی جزء نابودی ندارند. ولایت فقیه نیز مانند بقیه “ایسم” های منفور و ضدبشری به عمق زباله دان تاریخ پرتاپ خواهد شد. ننگ بر آنانیکه از جمهوری ضد ایرانی و اسلامی که به پشتیبانی دشمنان ایران و قدرتمندان جهانی سایه شومش را بر سر ایران و ایرانیان افکنده است، پشتیبانی می کنند و آنرا حکومتی قانونی و اصلاح پذیر می دانند.

…و بقیه “فرمایشات”

ادامــه[+]

“الرحمن” برای رژیمی در حال نزع

مردمی که جانشان به لبشان رسیده است، بی آنکه رهبر و فرمانده ای داشته باشند، به خیابان ها ریخته اند و دیگر هم قصد برگشتن به خانه هایشان را ندارند، مگر آنکه دشمن را از ایران بیرون رانند. اما، تمامی آنانیکه به نوعی در برقراری، و پایداری سی سالهء این رژیم اسلامی سهیم بوده اند و هم اکنون به “رهبری” افتاده اند بزودی با موجی سهمگین روبرو خواهند شد که نه میتوان ازش سواری استاتد و نه رام کردنی است. حتی از دست “امپریالیسم جهانی” هم هیچ کاری ساخته نیست!


تکلیف سپاه پاسداران روشن است؛ ارکان جمهوری دزدان بروی دوش این سازمان مسلح استوار است. ولی فقیه به حمایت از این “نهاد انقلابی” که قانون اسلامی - انقلابی از آن حمایت می کند، فتوا میدهد، و حکم کشتار عده ای از سران رژیم اسلامی را صادر می کند تا “هدیه امام به امت ایران” را پاسداری کند. بسیج هم پشت سر رئیسش، دکتر رئیس جمهور ایستاده است تا هر وقت که سپاه صلاح دانست، قتل عام میلیونی براه اندازند. علی لاریجانی، که گردانندهء مجلس اسلامیست، آنچه را که صلاح میداند میگوید تا کل فتوای رهبر را جنبه قانونی بخشد. حتی منوچهر متکی دعوای میکروفونی با انگلیسیها را به نوعی آغاز میکند که دست رهبر و رئیس مجلس کاملن باز باشد. اما، هیچکدام از این ترفندها افاقه نخواهد کرد، زیرا ملتی ستم کشیده و آگاه بیدار است و از خون دادن هم باکی ندارد. اگر نهال این انقلاب به گفته همان گجستک “امام” با خون آبیاری شده، درخت ظلم را با سیلاب خون از زمین برخواهند کند.

[+]ذره بین


Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Home