Monday, July 13, 2009

پـُرفسـورهای ميهــن فــروشی


انتفاضهء ايرانی!؟


سرباز كوچك
[+]"پروفسور" حميد دباشی ؛ دانشگاه کلمبيا
Hamid Dabashi
"اين (جنبش) انتفاضهء ايران است؛ انتفاضهء ايران را بايد از شعار «ايران شده فلسطين، مردم چرا نشستين؟»
در خيابان‌ های تهران شناخت."

"برادران و خواهران ايرانيان در سراسر جهان اسلام و جهان عرب.../ جوانان مسلمان و عرب درسشان را از برادران و خواهران ايرانی خود..."

" فرق ميان شاه و رهبر چيست؟ هيچ!!!"

حميــد دباشی، کدیور و فاطمه حقیقتجو
حميــد دباشی، کدیور و فاطمه حقیقتجو در دانشگاه کلمبیا[+]

ادامـــــــــــــه[+]

* * * * *

کلامی خودمانی از «ذره بين»، خـوانــدنی است[+]

* * * * *

Labels: , ,

1 Comments:

At 11:41 PM, July 15, 2009, Anonymous سرباز كوچك said...

مزدک گرامی، اين جانور را اگر "پروفسور" نمی كردند، در شغل هائی مانند بازجوئی و شكنجه گری بسيار موفق ميبود. چهرهء پليدش را بايد از نزديك ببينيد.

همواره از ياريهای شما نازنين سپاسگزارم.

با مهر

 

Post a Comment

<< Home