Saturday, December 14, 2002

از دستگير شدگان چه خبر ؟

قتل‌هاي زنجيره‌اي ، شكل بازداشت‌هاي زنجيره‌اي را به خود گرفته‌ است.


ملتي كه تاريخ خود را نشناسد ؛ ناچار است آنرا تكرار كند .

مردم بخوبي دريافته اند كه ” برابري اسلامي ” و ” جامعهْ بي طبقهْ توحيدي ” تنها يك ” افسانهْ سياسي ” است تا شكلي از ” حكومت واقعي ”!!! ” دين ” مهم ترين و بهترين وسيله براي ” انقياد ” يعني ( خوار و رام شدن - گردن نهادن - ’مطيع شدن - فرمانبردار شدن )
و” اسارت روحي” توده ها ميباشد.

--------------


اصفهان: نقابداران هنوز هستند

« تنها نيروهای ناجا و وزارت اطلاعات در ماجرای روز دوشنبه دانشگاه اميرکبير دخالت کرده اند.»

يکی از بازداشت شدگان دانشگاه امير کبير : در بازداشتگاه ناجا نبودم
در خيابان حافظ به سمت پائين حرکت می کردم که چند نفر لباس شخصی من را محاصره کرده و از من کارت شناسايی خواستند.
سپس يکی از آنها به من گفت:« با ما بيا توی ماشين و سر و صدا راه نينداز.» بعد از اينکه من را به يک پيکان سفيد بردند ،
با وجودی که سردار طلايی به آنها گفت که فرد بازداشت شده بايد به بازداشت گاه ناجا منتقل شود،
من را به يکی از پايگاه های (...) بردند. اين دانشجوی بازداشت شده در ادامه گفت و گوی خود با ايننا ضمن بيان اين مطلب که
در طول راه و در ساعاتی که در يک توالت زندانی بود ، دستها و چشمهای وی بسته شده بود،
----------------------
ايسنا: بيانيه ی يک تشکل دانشجويی درباره دستگيری يک عضو آن
روز شنبه ١٦ آذر ماه
« سهيل نجفی » عضو شورای مرکزی ی اين انجمن در مقابل درب شرقی ی دانشگاه توسط نيروی انتظامی دستگير شد.
بنا براين بيانيه، دانشجوی دانشکده ی پيراپزشکی ساعت ١٣:٣٠ دستگير شده است.
ايسنا - 81/09/23
-------------
تجمع دوباره‌ى تعدادى از دانشجويان يك واحد دانشگاه آزاد
تعدادى از دانشجويان مجتمع ولى عصر دانشگاه آزاد واحد تهران مركز، روز سه‌شنبه براى دومين بار در هفته‌ى گذشته،
دست به تجمع زدند كه در پى آن احتمال مي‌رود يكى، دو نفر دستگير شده باشند.
------------
دستگيرى سه دانشجو
به ما اطلاع داده‌اند كه دو دانشجوى شركت كننده از دانشگاه‌هاى ديگر به نام‌هاى ”مهدى پوررحيم“ و ”سعيد سلطان“
و نيز “فربد پيرگر نژاد”، عضو شوراى عمومى انجمن اسلامى دانشجويان دانشگاه اميركبير، دستگير شده‌اند.
-------------
نامه به رؤسای قوا
جمعی از دانشجويان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران در نامه ای به رؤسای سه قوه خواستارآزادی [ بهنام امينی ] شدند.
------------
شنبه ۲۳ آذر ۱۳۸۱- ۱۴ دسامبر ۲۰۰۲
حمله ی وحشيانه به تجمع اعتراضی معلمان
گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران: - تجمع عده ‌اي در خيابان حافظ جلوگيري شد

شبکه خبری دادنامه ۲۲ آذرماه ۱۳۸۱
تجمع اعتراضی معلمان در اطراف پل حافظ در تهران توسط نيروهای سرکوبگر به خاک و خون کشيده شد.
بنا بر آخرين خبرهای رسيده ، تعداد زيادی از معلمان به شدت از ناحيه ی سر و صورت مجروح شده اند.
نيروهای انتظامی به فرماندهی سردار مرتضی طلايی نه تنها به وظيفه خويش در حفظ جان و امنيت شهروندان عمل نکرده
بلکه در سرکوب معلمان تظاهرکننده نقش اساسی داشته و برای متفرق ساختن معلمان و آموزگاران بی پناه از باتوم و گاز اشک آور استفاده کرده است.
آنان خواهان بازپسگيری حقوق از دست رفته خويش از حکومت ضد مردمی جمهوری اسلامی شدند.
معلمان فرياد می زدند: حكومت عدل علي اين همه بی عدالتی /// فلسطين رو رها کن، فکری به حال کن

بر اساس واپسين خبرها، تجمع اعتراضی معلمان با يورش بيرحمانه ی نيروهای سرکوبگر مواجه گرديد.
طی تهاجم وحشيانه ی نيروهای انتظامی به معلمان در تهران، دست کم دهها تن به شدت زخمی شدند و حال برخی از آنان وخيم است.
در ميان زخمی شدگان، چندين معلم زن ديده می شد که با دستها و صورتهای شکسته و خونين به گوشه ای پرتاب شده بودند.
معلمان فرياد می زدند: وزير بی کفايت، استعفا استعفا /// معلم؛اتحاد اتحاد - دانشجو، اتحاد اتحاد /// معلم، اعتصاب اعتصاب /// مسئولين مملکت، عدالت عدالت
معلمان شعارهايی عليه وزير آموزش و پرورش سر می دادند. معلمان می گفتند: سه شنبه ساعت ۹ جلو مجلس
زمانيکه معلمان مقابل مدرسه ی البرز رسيدند و تعدادی از دانش آموزان سعی کردند به آنان بپيوندند،
بشدت از سوی نيروهای انتظامی به رهبری سرهنگ پاسدار مرتضی مورد حمله قرار گرفتند.
نيروی انتظامی به فرماندهی سردار پاسدار طلائی بيرحمانه به معلمان شريف يورش بردند و آنان را زخمی و مجروح ساختند.
------------
... و شهرفرنگي ميگه: ” صبح معلوم ميشه ’كت تن كيه” ؟؟؟


اگر دوست داريد “ شناخت علمي و تحقيقي از تاريخ ايران قبل و بعد از اسلام داشته باشيد“
وبلاگ ((( ايران آرا ))) را بخوانيد.
اگر ميخواهيد از تيتر اخبار ؛ تحليل ها و نوشته هاي ويژه در پيوند با ” ايران “ آگاه شويد به
وبلاگ ((( خبرچين ))) سري بزنيد.
هميشك باشيد.

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home