Sunday, December 29, 2002

پرده هاي نمايش جنايات بكنار ميرود !


قسم به عزت و قدر و مقام آزادي
كه روح بخش جهان است نام آزادي
چگونه پاي گذاري بصرف دعوت شيخ ؟
به مسلكي كه ندارد مرام آزادي ! « فرخي يزدي »

!قتل‌هاي زنجيره‌اي ، شكل بازداشت‌هاي زنجيره‌اي را به خود گرفته است

ملتي كه تاريخ خود را نشناسد ؛ ناچار است آنرا تكرار كند .

مردم بخوبي دريافته اند كه ” برابري اسلامي ” و ” جامعهْ بي طبقهْ توحيدي ” تنها يك ” افسانهْ سياسي ” است تا شكلي از ” حكومت واقعي ”!!! ” دين ” مهم ترين و بهترين وسيله براي ” انقياد ” يعني ( خوار و رام شدن - گردن نهادن - ’مطيع شدن - فرمانبردار شدن )
و” اسارت روحي” توده ها ميباشد.

-----------------------
از دانشجويان معترض و اخراجي حمايت كنيم
. تحصن دانشجويان دانشگاه علم و صنعت ايران در اعتراض به اخراج 300 دانشجوي اين دانشگاه، از مرز يك هفته گذشت.

نامه وزير علوم به روساي دانشگاهها در مورد اخراج دانشجويان
پروژه ي اخراج دانشجويان فعال كه چندي پيش توسط طيف تندرو اقتدارگرايان مطرح شده بود با فشار بر وزارت علوم به مرحله جديدي وارد شد. شنبه 7 دي 1381
---------------------
تشنج در دانشگاه علم و صنعت
ساعت 12 ظهر شنبه, تظاهراتي با حضور 1500 نفر از دانشجويان دانشگاه علم و صنعت در صحن دانشگاه شروع شد و پس از يک ساعت به تشنج كشيده شد. شنبه 7 دي 1381
-------------------
دير و زود داره / اما سوخت و سوز نداره !
آي ’ملا هاي بي شرم و حيا !
روز فرجام جنايت ؛ حيله و تزوير / نه چندان دور نيست

دفتر رئيس دانشگاه علم و صنعت تهران به اشغال دانشجويان معترض در آمد
در پي يك هفته تحصن در برابر ساختمان دفتر دانشگاه علم و صنعت به نشانه اعتراض به اخراج 300 دانشجو،
ظهر شنبه جمعي از دانشجويان با تشديد اعتراض هاي خود موفق شدند با رئيس دانشگاه گفتگو كنند اما او پاسخ به خواسته هاي آنان را به آينده موكول كرد.
در پي اين گفتگو دفتر رئيس دانشگاه به اشغال دانشجويان معترض در آمد و تا شنبه شب اين دفتر همچنان در اشغال دانشجويان بود. ---» بهمن باستاني ( پراگ )
-----------------
خواسته هاي دانشجويان متحصن دانشگاه علم و صنعت، از ديد دفتر تحكيم وحدت
بازگرداندن دانشجويان اخراجي و رسيدگي جدي به كميسيون موارد خاص دانشگاه هاست
دانشجويان متحصن در دانشگاه علم و صنعت به مشكلات رفاهي نظير وضع خوابگاه ها و تغذيه خود اعتراض دارند
ولي خواسته مشخص آنها : بازگرداندن دانشجويان اخراجي به محيط دانشگاه و تامل و دقت بيشتر در بررسي پرونده آموزشي آنهاست.
وي همچنين مي افزايد دانشجويان متحصن خواستار استعفا و بركناري رئيس دانشگاه و معاونت دانشجوئي او هستند.
-----------------
{ بهنام اميني } ، يك دانشجوي كرد دانشگاه تهران، بيش از يك ماه پيش، در مراسم سالگرد قتل داريوش و پروانه فروهر
از قربانيان قتل هاي زنجيره اي در ايران، به اتهام درگبر شدن با ماموران بازداشت شد.
قرار وثيقه 100 ميليون توماني كه براي بهنام اميني صادر شده است، با چرم او تناسب ندارد.
-------------
حكومت اسلامي سوداگر مرگ جوانان در ايران !
در ايران اسلام زدهْ تاريك / ’ملا ها و ’ملا زاده ها / دموكراسي امام زماني را حاكم كرده اند !
افزايش مصرف مواد مخدر در ميان نوجوانان ايران
ظرف سه روز گذشته 1500 كيلو موادمخدر در استان هاي خوزستان، خراسان، همدان و كرمان توسط ماموران انتظامي ضبط شد.
سن مصرف كنندگان موادمخدر در شهرهاي ايران پائين آمده است. « چشم و چراغتان خاموش باد اي شبكوران آدمخوار ! »
------------
... و شهرفرنگي ميگه: ” صبح معلوم ميشه ’كت تن كيه”

« حلاج » ديگري را بر « دار » مي برند !

اگر دوست داريد “ شناخت علمي و تحقيقي از تاريخ ايران قبل و بعد از اسلام داشته باشيد“
وبلاگ ((( ايران آرا ))) را بخوانيد.
اگر ميخواهيد از تيتر اخبار ؛ تحليل ها و نوشته هاي ويژه در پيوند با ” ايران “ آگاه شويد به
وبلاگ ((( خبرچين ))) سري بزنيد.
هميشك باشيد.

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home