Monday, December 16, 2002

خلفاي اسلام ناب محمدي در ايران بيداد ميكنند !

قتل‌هاي زنجيره‌اي ، شكل بازداشت‌هاي زنجيره‌اي را به خود گرفته است

ملتي كه تاريخ خود را نشناسد ؛ ناچار است آنرا تكرار كند .مردم بخوبي دريافته اند كه ” برابري اسلامي ” و ” جامعهْ بي طبقهْ توحيدي ” تنها يك ” افسانهْ سياسي ” است تا شكلي از ” حكومت واقعي ”!!! ” دين ” مهم ترين و بهترين وسيله براي ” انقياد ” يعني ( خوار و رام شدن - گردن نهادن - ’مطيع شدن - فرمانبردار شدن )
و” اسارت روحي” توده ها ميباشد.

-----------------
اي دل غافل ؛ ’ملا خورش كردند !

گنج قارون ناصر واعظ طبسی
5 ميليارد قرار کفالت 14 ميليارد بازپرداخت

دادگاه شرکت تجاری المكاسب به بهانه بيماري دو متهم و تقاضاي مهلت يكي ديگر از متهمان اين پرونده که نامش اعلام نشده برگزار نشد و دادگاه به 8 ديماه موكول شد.
متهم بزرگ اين پرونده که ارقام اختلاس وی در تاريخ ايران بی سابقه است و سر به ميلياردها تومان می زند "ناصر واعظ طبسی"
پسر آيت الله واعظ طبسی توليت مادام العمر آستانقدس رضوی در خراسان است.
تعويق زمان برگزاری دادگاه المکاسب و بويژه ناصر واعظ طبسی پيش از آنکه جنبه حقوقی و قضائی مسئله را در جامعه مطرح سازد،
بيم و هراس از توطئه های بزرگ عليه اصلاحات و اصلاح طلبان داخل و خارج از حاکميت و به خون کشيدن جنبش دانشجوئی، کارگری و معلمين کشور
را موجب شده است. تعويق زمان برپائی اين محاکمه در حکم خريدن زمان برای بستن اين پرونده در جريان حادثه آفرينی های بزرگ در کشور است.
آنگونه که حسين شريعتمداری در گفتگوئی بی پرده با خبرگزاری دانشجويی ايسنا بيان کرده،
طرح يورشی که ظاهرا خود وی در تدوين آن نقش دارد هرچه زودتر بايد به اجرا گذاشته شود تا دفتر جنبش اصلاحی بسته شود.
««« اينو بهش ميگن ” ’ملا خور كردن ! »»»
--------------------
قاضي حداد و ۹۰ ميليون وثيقه براي دانشجويان
قاضي حداد رئيس شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب ۳۰ ميليون تومان وثيقه ديگر براي آزادي فربد تيرگرنژاد ديگر عضو در بند انجمن اسلامي دانشجويان اميركبير تعيين كرد .
خانواده اين دانشجويان در حال تهيه اين وثيقه مي باشند . اين در حاليست كه قاضي حداد پيش از اين نيز وثيقه ۱۳۰ ميليون توماني براي آزادي علي افشاري
ديگر عضو انجمن اسلامي اميركبير كه اكنون بيش از ۲ سال است كه در زندان مي باشد تعيين كرده بود . خبرنامه امير کبير
-----------------
وثيقه ۶۰ ميليوني براي آزادي دو دانشجو
وثيقه ۶۰ ميليوني براي آزادي دو دانشجو
شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب دو وثيقه ۳۰ ميليون توماني براي آزادي علي فرخي عضو شوراي مركزي انجمن اسلامي اميركبير و فريد مدرسي
عضو شوراي عمومي دفتر تحكيم وحدت تعيين كرده است . اخبار تكميلي به زودي ارسال خواهد شد . خبرنامه امير کبير
-----------------
عضو شوراي عمومي دفتر تحكيم وحدت ناپديد شده است
مرتضي زوارزادگان دبير سابق انجمن اسلامي دانشگاه علامه و عضو شوراي عمومي دفتر تحكيم وحدت پس از تجمع ۱۸ آذر ناپديد شده و تا كنون هيچ مرجع رسمي
بازداشت وي را تاييد نكرده است . زوارزادگان داراي ناراحتي قلبي و آسم نيز مي باشد و اين موضوع نگراني دفتر تحكيم وحدت را نسبت به سلامتي وي باعث شده است .
دفتر تحكيم وحدت در اين رابطه اطلاعيه اي صادر كرده است و در آن نسبت به وضعيت دانشجويان زنداني ابراز نگراني كرده است .
---------------
ناگفته هايي در مورد «آرسن لوپن ايران» که" فرار" کرد : سابقه يک فرد فعال در پرونده نظرسنجي ها
گفته مي‌شود يكي از افراد فعال در پرونده سازي براي مؤسسات نظرسنجي، پيش از اين در دو استان مرکزي و جنوبي مسئوليت قضايي داشته است.
حاجي حسن عبدال‌زاده (وي در صفحات حوادث روزنامه‌ها به «آرسن لوپن ايران» مشهور شده) كه از زمين خواران و كلاهبرداران حرفه‌اي است
و از بيست‌وچهار سال پيش تاكنون عليرغم چندين‌بار دستگيري و تبعيد به شهرهاي مختلف به اقدامات خلاف خود ادامه داده است نيز با اين فرد مرتبط بوده است.
عبدال زاده در زمان مسئوليت مقام قضايي مورد بحث، به واسطه اقدامات خلاف قانون خود به تهران! تبعيد شده
و متعاقباًَ، با حمايت برخي افراد صاحب نفوذ چندين فقره زمين‌خواري بزرگ در تهران انجام داده است. اين
---------------------
آزاد انديشي دانشجويي از آذران اهورايي تا اهوراييان دربند
انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي گردهمايي دانشجويي “ آزاد انديشي دانشجويي از آذران اهورايي تا اهوراييان دربند ” را برگزار مي‌كند. محورهاي اين گردهمايي چنين است: اعتراض به تشنجات اخير در دانشگاه‌ها، اعتراض به دستگيري فعالان دانشجويي، اعتراض به عملكرد دستگاه قضايي ، همراه با پاسداشت دانشجويان دربند اين گردهمايي در ساعت 12 روز دو شنبه 25 آذرماه جاري در آمفي‌تئاتر دانشكده‌ي عمران دانشگاه صنعتي خواجه نصير‌الدين طوسي برگزار خواهد شد. خبرنامه امیرکبیر
------------------
... و شهرفرنگي ميگه: ” صبح معلوم ميشه ’كت تن كيه” ؟؟؟
اگر دوست داريد “ شناخت علمي و تحقيقي از تاريخ ايران قبل و بعد از اسلام داشته باشيد“
وبلاگ ((( ايران آرا ))) را بخوانيد.
اگر ميخواهيد از تيتر اخبار ؛ تحليل ها و نوشته هاي ويژه در پيوند با ” ايران “ آگاه شويد به
وبلاگ ((( خبرچين ))) سري بزنيد.
هميشك باشيد.

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home