Sunday, December 15, 2002

چه خبر از دستگير شدگان ؟قتل‌هاي زنجيره‌اي ، شكل بازداشت‌هاي زنجيره‌اي را به خود گرفته است

ملتي كه تاريخ خود را نشناسد ؛ ناچار است آنرا تكرار كند .

مردم بخوبي دريافته اند كه ” برابري اسلامي ” و ” جامعهْ بي طبقهْ توحيدي ” تنها يك ” افسانهْ سياسي ” است تا شكلي از ” حكومت واقعي ”!!! ” دين ” مهم ترين و بهترين وسيله براي ” انقياد ” يعني ( خوار و رام شدن - گردن نهادن - ’مطيع شدن - فرمانبردار شدن )
و” اسارت روحي” توده ها ميباشد.

ــــــــــــــــــــ
كميته پيگيري وضعيت دانشجويان دستگير شده
اين كميته از كليه كساني كه اطلاعي از وضعيت دانشجويان دستگير شده در اختيار دارند، تقاضا دارد اطلاعات خود را در اختيار اين كميته قرار دهند.
شنبه 23 آذر 1381
شوراي عمومي تهران دفتر تحكيم وحدت، كميته اي جهت پيگيري وضعيت دانشجويان دستگير شده در تجمعات روزهاي اخير مشخص نموده است.
اين كميته از كليه كساني كه اطلاعي از وضعيت دانشجويان دستگير شده در اختيار دارند، تقاضا دارد با اين كميته همكاري نموده تا از طريق مراجع
و دستگاههاي زيربط و نمايندگان جنبش دانشجويي در مجلس وضعيت آنها پيگيري شود.
شماره هاي ارتباطي: 2061267 0911 --×-- 6400892
پست الكترونيك: daneshjooyanedarband@yahoo.com
----------------
حسين شريعتمداري : خاتمي تنها وظيفه سخنراني را به عهده دارد ؛ اداره كشور در دست نفوذي هاست !
حسين شريعتمداري مدير مسئول روزنامه كيهان در مصاحبه اي با ايسنا از آغاز پروژه انقلاب فرهنگي ۲ و آغاز تصفيه دولت و مجلس خبر داد .
جريان خط نفاق
اين جريان علاوه بر اينكه شاخك هايش را در دولت و مجلس نفوذ داد، توانست در اطراف آقاي خاتمي حضور پيدا كند، به طوري كه گاهي احساس مي شود آقاي خاتمي تنها وظيفه سخنراني را به عهده دارد و اداره امور كشور در برخي موارد به عهده اين جريانها گذاشته شده است. شريعتمداري با تاكيد بر اينكه در شرايط كنوني نقاب از چهره اين جريان
افتاده و هويت واقعي آن تا حد زيادي برملا شده است ، گفت: اكنون نيروهاي خودي در هر گروه و جناحي كه هستند، متوجه شده اند كه با خط نفاق روبرو هستند.
----------------
اخباري درباره دانشجويان بازداشت شده
مرتضي زواره اي در بازذاشت اطلاعات سپاه است. علي فرخي هنوز آزاد نشده.
شنبه 23 آذر 1381
به گفته يكي از بازداشت شدگان روز دوشنبه مرتضي زواره اي دانشجوي دانشگاه بهشتي به همراه او ساعاتي در بازداشتگاه شهيد بهشتي زنداني بوده است.
آنها توسط اطلاعات سپاه پس از تجمع ۱۸ آذر در دانشگاه اميركبير دستگير شده بودند.
در خبر روز جمعه ايسنا از شخصي بنام زوار زادگان نام برده شده كه از وضعيت نامبرده خبري در دست نيست كه تحتمالا همانم مرتضي زواره اي باشد.
همچنين علي فرخي (عضو شوراي مركزي انجمن اسلامي دانشگاه اميركبير) كه از روز دوشنبه توسط وزارت اطلاعات بازداشت شده بود
هنوز آزاد نشده. وي در تماس تلفني با منزل خود تاييد كرده كه تحت فشار است.
-----------------
مرتضي زواره اي (دبير سابق انجمن اسلامي دانشگاه علامه طباطبايي)، سعيد مرادي و محمد دادبين (اعضاء شوراي مركزي انجمن اسلامي دانشگاه علوم پزشكي ايران)،
فريد مدرسي (عضو شوراي مركزي دانشگاه علم و صنعت)، علي فرخي و فريد تيرگرنژاد (اعضاء انجمن اسلامي دانشگاه اميركبير)
و سروش عزيزي ( عضو انجمن اسلامي دانشگاه صنعتي شريف)، اكنون در سلولهاي تنگ و نمور اوين به سر ميبرند.
-----------------
دانشجويان امشب آزاد مي شوند
معاون دانشجويي وزير علوم اعلام كرد كه بر اساس اطلاعات واصله، تمام يا اكثر دانشجويان بازداشتي به زودي آزاد مي شوند.
به گزارش ايسنا، غلامرضا ظريفيان، با اعلام مطلب فوق گفت: شنيده ها حاكي از آن است كه قرار است اكثر يا تمامي دانشجويان بازداشتي
در يك ماه اخير كه از سوي وزارت اطلاعات و ديگر نهادها بازداشت شده اند، امشب (دوشنبه شب) آزاد شوند.
------------------
با شعار "خود در رفاه و نعمت- ما را کند نصيحت"
جلوگيری از ادامه تظاهرات معلمان در خيابان حافظ و انقلاب تهران
تظاهرات معلمان مطابق مصوبه شورای مستقل همآهنگی، صبح روز گذشته در حوالي تقاطع خيابان‌هاي حافظ و انقلاب آغاز شد. تظاهرات مطابق برنامه تنظيمی
از حدود ساعت ‌٩:30 آغاز شد. به گزارش رسيده از ساعت 11 صبح نيروهای انتظامی برای پراکنده ساختن معلمين وارد عمل شدند
و مانع راهپيمائی معترضين شدند. اين تظاهرات بعنوان اعتراض به وضع معيشت معلمين و تبعيض ناشی از "خودی" و "غيرخودی"
و همچنين فضای امنيتی حاکم بر آموزش و پرورش کشور سازمان داده شده بود. شمار تظاهر کنندگان چند صد نفر گزارش شده است.
-----------------------
... و شهرفرنگي ميگه: ” صبح معلوم ميشه ’كت تن كيه ؟ ! ؟

اگر دوست داريد “ شناخت علمي و تحقيقي از تاريخ ايران قبل و بعد از اسلام داشته باشيد“
وبلاگ ((( ايران آرا ))) را بخوانيد.
اگر ميخواهيد از تيتر اخبار ؛ تحليل ها و نوشته هاي ويژه در پيوند با ” ايران “ آگاه شويد به
وبلاگ ((( خبرچين ))) سري بزنيد.
هميشك باشيد.

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home