Friday, December 20, 2002

پرسه در تار هاي خبر (؟)

قتل‌هاي زنجيره‌اي ، شكل بازداشت‌هاي زنجيره‌اي را به خود گرفته است


ملتي كه تاريخ خود را نشناسد ؛ ناچار است آنرا تكرار كند .

مردم بخوبي دريافته اند كه ” برابري اسلامي ” و ” جامعهْ بي طبقهْ توحيدي ” تنها يك ” افسانهْ سياسي ” است تا شكلي از ” حكومت واقعي ”!!! ” دين ” مهم ترين و بهترين وسيله براي ” انقياد ” يعني ( خوار و رام شدن - گردن نهادن - ’مطيع شدن - فرمانبردار شدن )
و” اسارت روحي” توده ها ميباشد.

-------------------
ايجاد ” همصدائي ” و ” وحدت كلمه ” : هم نظام اسلامي و هم نظام ” توتاليتر ” ( سلطه گرا - تماميت خواه - اقتدار گرا )
كوشش ميكند تا ميان توده هاي مردم ” همصدائي ” و ” وحدت كلمه ” ايجاد نمايد .
كساني كه ” همراه ” و ” همصدا ” نيستند يا بايد مطيع و خاموش شوند و يا بايد از بين بروند ؛ از اين رو :
احزاب و گروه هاي چپ ؛ سازمان هاي دموكراتيك ؛ ملي - مذهبي ها ؛ كانون هاي روشنفكري ؛ مذهبي هاي دگر انديش
اقليت هاي مذهبي ( كه با سياست حكومت هاي توتاليتر يا اسلامي موافق نيستند ) ؛ خودي هاي ديروز و مرتدين واجب الاعدام امروز
جوانان و دانشجويان انقلابي و هوادار ديروز و معترضين امروز ؛ و مردم بجان آمدهْ فراموش شدهْ نجيب ايران ؛
مورد هجوم اوباش ؛ لباس شخصي ها ؛ گروه هاي فشار ؛ هواداران و پاسداران و بسيجيان و مزدوران رژيم قرار ميگيرند.
--------------
سرنخ بسياری از حوادث سالهای اخير کشور در دست { حسين شريعتمداری } بوده است
شريعتمداري از دوستان صميمي{ سعيد امامي } بود و هنوز ابهاماتي راجع به نقش وي در بسياري از حوادثي كه طي سال‌ها اخير اتفاق افتاده ـ
و از جمله نقاط كور است ـ وجود دارد
لباس شخصی ها گلوگاه قدرت را در اختيار دارند !ا
آنها جريان‌هايي هستند كه به نهادهاي پنهاني قدرت متكي اند و منشاء آفرينش بحران‌هايي مانند قتل‌هاي زنجيره‌اي ؛
كوي دانشگاه و حمله به اجتماعات و جلسات سخنراني ها و گردهمائي هاي مردم و دانشجويان و به جهانگردان خارجي هستند0
----------------
رفسنجانی فعالين دانشجوئی را " بچه های ساواکی خواند"
امروز - هاشمي رفسنجاني در همايش مهندسي سپاه پاسداران گفت: ”انتظاري نيست كه بچه‌هاي ساواكي‌ها بيكار بنشينند. جوانان ما بايد هوشيار باشند كه كساني با برنامه‌هاي خاص فرهنگي قصد دارند آنها را تهي كنند. وي افزود: عده‌اي كه خودشان ضد آزادي خواهي هستند، نمي‌توانند با شعارهاي فريب كارانه مردم را فريب دهند.“ آنان خيال مي‌كنند مي‌توانند صرفا با دل خوش كردن به ظاهر چند جوان فريب خورده، انقلاب اسلامي را از پاي در آوردند جايي براي احتمال پيروزي خودباخته‌ها، وجود نخواهد داشت. آگاهان سياسي به كار بردن واژه بچه‌هاي ساواكي‌ها را در ادامه اتهامي مي‌دانند كه چند روز پيش روزنامه رسالت به يكي از فعالان جنبش دانشجويي و دبير سياسي دفتر تحكيم وحدت وارد كرد.
اين ناظران طرح اين مساله را توسط هاشمي رفسنجاني نشانه عصبانيت وي از اجتماعات ماه گذشته دانشجويان مي‌دانند كه ثابت كردند جنبش دانشجويي پس از
فاجعه كوي دانشگاه همچنان زنده و پوينده است. يكي از اصلاح طلبان به سايت امروز گفت: تاكنون سابقه نداشته آقاي هاشمي چنين خشمگينانه به يك دانشجو اتهام وارد كند.
ايشان با اندكي بدشانسي مواجه شده است، زيرا از يك سو بيشترين موضع‌گيري دانشجويان در تجمعات اخير پس از رئيس قوه قضاييه متوجه رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام بود
و از سوي ديگر در اجتماع بسيج دانشجويي در دانشگاه تهران هم آنان خواهان رسيدگي به سرمايه و ثروت آقاي هاشمي و فرزندانش شده‌اند كه
شايعات زيادي درباره آنها در جامعه مطرح است. به اين ترتيب هر دو طيف دانشجويي به وي انتقاد مي كنند و او حق دارد عصباني باشد.
-------------------------
ابتکار: تهرانی ها از اولين شاخص زندگی ی سالم محروم هستند
ايسنا به نقل از معصومه ابتکار اعلام کرد:
هوای پاک ، اولين شاخصه ی زندگی ی سالم است که امروزه شهروندان تهران از آن بی بهره هستند.
« لطفاْ زحمت را كم كنيد بگذاريد هواي پاك و تر وتميز بيايد ! با تشكر . ” گروگانان ايراني - در ايران ” »
--------------
گروه فشار زنان حضور چشم گير و سازماندهی شده ای دارند.
زنان گروه فشار در پناه مردان هم عقيده ی خود به مردم در اجتماعات گوناگون گير ميدهند. ” حزب الهي هاي هيتلري در خيابان هاي تهران ! ”
پير زنان و پير مردان فراموش شده اي را ميزند و زخمي ميكنند كه هنوز از چپاول آقايان كوتوله بي خبرند .
با شكم هاي گرسنه فرياد ميزنند : نابود باد حكومت ظلم !
سرنگون باد حكومت آدمخواران مسلمان -
كه جهنم اي بنام جمهوري اسلامي در ايران بپا كرده اند
و اين تنها راه رهائي از اين فلاكت و سرگرداني و ندانم كاري هاست.
-------------------
نامه جمعي از دانشجويان دانشگاه صنعتي شريف در اعتراض به دستگيري يك دانشجو
جمعي از دانشجويان دانشگاه شريف در نامه‌اي به رؤساي قوه‌ي مجريه و مقننه خواستار آزادي { سيد سروش عزيزي } هم‌دانشگاهي خود شدند. -- جمعه 29 آذر 1381
---------------

علي يونسي وزير اطلاعات و جاسوسي كه عملا“ از او كاري ساخته نيست !
◄ ابراز نگراني يونسي از ادامه عهده داري وزارت اطلاعات
وزير اطلاعات در يكي از جلسات رسمي از ايفاي نقش مسؤوليت در وزارتخانة متبوع ابراز نگراني كرده است.
وي از دخالتهاي برخي از نهادها در امور اطلاعات و امنيت كشور به شدت گلايه كرده و خواستار رسيدگي به اين مسأله شده است.
-----------------
◄ 5 ميليون دلار جايزه براي اطلاع از محل استقرار يكي از رهبران حزب الله
آمريكا، مبلغ پنج ميليون دلار به اطلاعاتي كه منجر به بازداشت «عماد فائز مغنيه» شود، پرداخت خواهد كرد
-------------
دانشجويان بازداشتی آزاد می شوند « بشنو و باور مكن ! »
مديرکل حراست وزارت علوم در گفت وگو با ايسنا گفت: قريب به اتفاق دانشجويان بازداشت شده به زودی آزاد خواهند شد.
به گفته علی اکبر محسنی بازداشت سه دانشجو به نامهای فرخی، زوار زادگان وعزيزی به دليل عدم تکميل پرونده ی آنها تا دو روز آينده طول می انجامد.
وی همچنين گفت: علت ادامه ی بازداشت اين افراد قرار گرفتن پرونده ی آنها در رديف های آخر رسيدگی است. --- خبرگزاری ايسنا - 81/09/26
----------
محمود شوشتری و خاکی فيروز به زندان محکوم شدند
بنا بر گزارش روابط عمومی جبهه متحد دانشجوئی، محمود شوشتری از اعضای مرکزی اين سازمان که در پی احضار به شعبه 26
دادگاه انقلاب اسلامی تهران صبح ديروز به اين شعبه دادگاه انقلاب مراجعه کرده بود، بازداشت و روانه زندان شد. طبق آخرين اطلاعات دريافتی ايشان هم اينک
در بند قرنطينه زندان اوين به سر ميبرد. محمود شوشتری سال گذشته پس از تحمل يک سال حبس تعزيزی از زندان آزاد شده بود. در ادامه اين بيانيه آمده است،
سعيد کاشيلو و متين از اعضای جبهه متحد دانشجوئی صبح ديروز برای چندمين بار به شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران احضار شدند.
همچنين مهدی خاکی فيروز از فعالين سياسی و روزنامه نگار مستقل نيز به همين شعبه دادگاه انقلاب احضار شده بود بازداشت و روانه زندان شد.
-------------------
افسردگی، بيماری شايع جوانان
دکتر امان قرايی مقدم : ” افسردگی، يأس، نااميدی و بدبينی در ميان قشر تحصيل کرده و جوان بسيار شايع است.”
همه ی آمارهای بی کاری ی 10 هزار پزشک و 40 هزار مهندس کشاورزی زنگ خطری برای جامعه
در هفته ی گذشته 3 مورد خود کشی ی دانشجويان ثبت شده است (؟)
آمار بالای افسردگی ی دانشجويان مؤ يد اين واقعيت تلخ است که تا زمانی که به مسأله آسيب های اجتماعی ی نسل جوان توجه کافی نشود،
اين ارقام همچنان رشد تصاعدی پيدا خواهند کرد.
« آدمخواران ولايت مطلقهْ امام زمان ولي فقيه فعلا” نفس كش ميطلبند و بهر قيمتي ميخواهند سر قدرت بمانند و بپچابند و جنايت كند و خوش باشند
كه در طريقت اين جاكشان حرام حلال و خنجر سلاح
و در طريقت اين ناكسان ؟ كافريست فهميدن !
----------------
... و شهرفرنگي ميگه: ” صبح معلوم ميشه ’كت تن كيه” ؟؟؟

اگر دوست داريد “ شناخت علمي و تحقيقي از تاريخ ايران قبل و بعد از اسلام داشته باشيد“
وبلاگ ((( ايران آرا ))) را بخوانيد.
اگر ميخواهيد از تيتر اخبار ؛ تحليل ها و نوشته هاي ويژه در پيوند با ” ايران “ آگاه شويد به
وبلاگ ((( خبرچين ))) سري بزنيد.
هميشك باشيد.

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home