Wednesday, December 18, 2002

بريده كاري

قتل‌هاي زنجيره‌اي ، شكل بازداشت‌هاي زنجيره‌اي را به خود گرفته است

ملتي كه تاريخ خود را نشناسد ؛ ناچار است آنرا تكرار كند .


مردم بخوبي دريافته اند كه ” برابري اسلامي ” و ” جامعهْ بي طبقهْ توحيدي ” تنها يك ” افسانهْ سياسي ” است تا شكلي از ” حكومت واقعي ”!!! ” دين ” مهم ترين و بهترين وسيله براي ” انقياد ” يعني ( خوار و رام شدن - گردن نهادن - ’مطيع شدن - فرمانبردار شدن )
و” اسارت روحي” توده ها ميباشد.

--------------------
پرسه در كوچه پس كوچه هاي منظومهْ خبري !
بريده ها و گفته ها ؛
و ’ملا’ خور كردنهاي ’ملا ها !
---------
علي فرخي و فربد تيرگرنژاد با ۶۰ ميليون قرار وثيقه آزاد شدند
علي فرخي عضو شوراي مركزي انجمن اسلامي اميركبير و فربد تيرگرنژاد عضو مجمع عمومي انجمن اسلامي اميركبير
عصر امروز با سپردن دو وثيقه ۳۰ ميليون توماني نزد شعبه ۲۶ آزاد شدند.
---------------
بيانيه انجمن اسلامي اميركبير در اعتراض به بازداشت هاي اخير
فرياد دانشجويان بر جور زمان ، فرياد نسل سوخته اي است که تمام اميدهايش به پاي حهل پدرانشان از دست رفته است.
فرياد نسلي است که از حقوق و آزادي زندگان در برابر قدرت مردگان دفاع مي کند -- سه شنبه 26 آذر 1381
-----------
قاضي حداد و ۹۰ ميليون وثيقه براي دانشجويان
قاضي حداد رئيس شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب ۳۰ ميليون تومان وثيقه ديگر براي آزادي فربد تيرگرنژاد ديگر عضو در بند انجمن اسلامي دانشجويان اميركبير تعيين كرد .
دوشنبه 25 آذر 1381
-------------
وثيقه ۶۰ ميليوني براي آزادي دو دانشجو
شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب دو وثيقه ۳۰ ميليون توماني براي آزادي علي فرخي عضو شوراي مركزي انجمن اسلامي اميركبير
و فريد مدرسي عضو شوراي عمومي دفتر تحكيم وحدت تعيين كرده است .-- دوشنبه 25 آذر 1381
------------
زوار زادگان که توسط نيروهای لباس شخصی بازداشت شده است از چندی پيش تحت نظر بوده است
پيش از اين دبير انجمن اسلامی ی دانشجويان دانشگاه علامه طباطبايی بوده است و از دوشنبه ١٩ آذر ناپديد شده است. --» خبرگزاری ايننا - 81/09/26
-------------


علی يونسی وزير اطلاعات
مامور 007 تشكيلات جاسوسي حكومت اسلامي ولايت مطلقهْ فقيه كه دست كمي از ارباب خود علي فلاحيان ندارد !
قيافهْ اين ’ملا را خوب بخاطر بسپاريد (؟)
آي مردم ! هجوم نيروهای لباس شخصی و بازداشت ها و سركوب دانشجويان آزادي خواه همچنان ادامه دارد !
و اين مامور ويژه - ( علي يونسي ) /// آبشخور اين نيروهاي شبه نظامي را خيلي خوب ميداند !
ديشب يک پسر ودختر جوان در پارک نظامی گنجوی ی تهران مورد باز جويی ی يک فرد مسلح قرار گرفتند.
فرد مذکور که کارت هيچ نهاد نظامی را به همراه نداشت با تهديد و بازجويی از اين دو جوان آنها را به بازداشت تهديد کرد.
وی هنگامی که از او درخواست کارت شناسايی شد ، اسلحه، بی سيم و دستبند خود را نشان داد.
فالانژهاي مزدور عسگر اولادي مؤتلفه و حسين شريعتمداري و بقيهْ شركاء در سطح شهر با ايجاد جو رعب و وحشت ؛
در تلاش براي سركوب حركت هاي اعتراضي دانشجويان و مردم ؛ در همه جا حضور دارند. اما ذهي خيال باطل ؛
كور دلان چپاولگر از خشم مردم فراموش شده در سياهي فراموشلانه ها بي خبر اند !
---------------
٢٧ روز از بازداشت بهنام امينی دانشجوی دانشگاه علوم اجتماعی ی دانشگاه علوم اجتماعی ی دانشگاه تهران می گذرد (؟)
-------------
هنوز آزاد نشده است ؟؟؟؟!!!!
دانشجوی ممتاز دانشگاه صنعتی ی شريف و رتبه ی دوم کنکور سراسری ی سال ٨٠ همچنان در زندان اوين به سر می برد. [ سروش عزيزی]
که در جريان نا آرامی های اخير دانشجويی ی در کشور دستگير شده است ، در بند ٢٤٠ زندان اوين نگهداری می شود
و خانواده و وکيل وی هنوز نتوانسته اند با وی ديدار کنند. خبرگزاری ايننا - 81/09/25
--------------
متن كامل قطعنامه پاياني تجمع ۱۸ آذر ماه دانشگاه اميركبير
حاكمان را صراحتا" به حكميت صندوقهاي راي رفراندوم عمومي فرامي خوانيم تا اين رفراندوم برسرمشروعيت ومقبوليتشان بين ما وحاكمان حكم نمايد .
سه شنبه 26 آذر 1381
---------
در ادامه بازداشت های غيرقانونی
يکی از روزنامه نگاران مستقل آقای خاکی فيروز ، که در روز شانزدهم آذرماه در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی محاکمه گرديده بود، روز گذشته جهت دريافت
ابلاغ حکم بيدادگاه انقلاب به آن شعبه مراجعه نموده و از آن هنگام در بازداشت بسر می برد. از چگونگی حکم نامبرده آگاهی در دست نيست . -- ٢٧ آذر ١٣٨١
------------
خانواده های دانشجويان دستگير شده در جريان تظاهرات شانزدهم آذر، در خيابان وزرا تحصن كردند
در جريان تظاهرات روز شانزدهم آذرماه ۱۳۸۱ دست كم يكصد و پنجاه دانشجو دستگير شدند. طولانی شدن رسيدگی به پرونده ی دانشجويان،
اعتراض بستگان و تحصن آنان را درمقابل ساختمان مبارزه با مفاسد اجتماعی در خيابان وزرا در پی داشت.** گزارشگر دادنامه ** ٢٧ آذر ١٣٨١
-----------------
گزارش تکميلی از ناآراميهای پيرانشهر
مردم و جوانان بپا خاسته ی پيرانشهر روز دوشنبه، ساختمانهای فرمانداری، دادگستری، جهاد كشاورزی، مخابرات، اداره ی راهنمايی و رانندگی
نيروی انتظامی و تعدادی از بانكها را مورد حمله قرار داده و تعدادی از خودروهای دولتی را به آتش كشيدند.
به گزارش شاهدان عينی، ۱۱ خودروی دولتی خرد شده و شيشه های شمار بسياری از ساختمانهای دولتی در هم شكست.
بنابر گزارشهای دريافتی، برغم هجوم وحشيانه ی پاسداران، مردم خشمگين شجاعانه به مقابله با آنان پرداختند و درگيريها در مناطق مختلف پيرانشهر گسترش يافت
و تا پاسی از شب ادامه داشت. در جريان خيزش مردم پيرانشهر، نيروهای سركوبگر ۴۰ تن از مردم و جوانان اين شهر را دستگير كردند.
نيروهای سركوبگر با استقرار در نقاط حساس پيرانشهر، يك حكومت نظامی اعلام نشده برقرار كردند و درپی آن دستگيريها همچنان ادامه يافت.** گزارشگر دادنامه **٢٧ آذر ١٣٨١
-------------
... و شهرفرنگي ميگه: ” صبح معلوم ميشه ’كت تن كيه” ؟؟؟
اگر دوست داريد “ شناخت علمي و تحقيقي از تاريخ ايران قبل و بعد از اسلام داشته باشيد“
وبلاگ ((( ايران آرا ))) را بخوانيد.
اگر ميخواهيد از تيتر اخبار ؛ تحليل ها و نوشته هاي ويژه در پيوند با ” ايران “ آگاه شويد به
وبلاگ ((( خبرچين ))) سري بزنيد.
هميشك باشيد.

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home