Friday, December 20, 2002

گرمي بازار برده فروشان مسلمان !

قتل‌هاي زنجيره‌اي ، شكل بازداشت‌هاي زنجيره‌اي را به خود گرفته است


ملتي كه تاريخ خود را نشناسد ؛ ناچار است آنرا تكرار كند .

مردم بخوبي دريافته اند كه ” برابري اسلامي ” و ” جامعهْ بي طبقهْ توحيدي ” تنها يك ” افسانهْ سياسي ” است تا شكلي از ” حكومت واقعي ”!!! ” دين ” مهم ترين و بهترين وسيله براي ” انقياد ” يعني ( خوار و رام شدن - گردن نهادن - ’مطيع شدن - فرمانبردار شدن )
و” اسارت روحي” توده ها ميباشد.

ـــــــــــــــــــــ
دختران ايراني ’ملا خور شده !

پژواك 15 ژرفاي خبرها 24/9/81
دختران ايراني در آغوش شيوخ عرب
خبر زير عيناً به نقل از هفته نامه يالثارات، ارگان انصار حزب الله، شماره 6، چهارشنبه بيستم آذر (صفحه 2) نقل مي شود.:
براي ما امكان شناسايي و معرفي عوامل اين اقدامات جنايتكارانه وجود ندارد، اما از هيأت تحريريه عام اين نشريه انتظار مي رود با استفاده از امكانات و تجارب خويش،
سازمان دهندگان اين تجارت ننگين و شرم آور را شناسايي كرده و به افكار عمومي معرفي كنند.
سير صعودي قاچاق دختران ايراني!
براساس اظهارات خواننده يكي از كلوپ هاي شبانه در دبي، ورود دختران و زنان ايراني به امارات عربي متحده، همچنان سير صعودي را طي مي نمايد. وي افزود:
«گروهي از اين دختران توسط واسطه هايي در اختيار شيوخ عرب قرارداده مي شوند و در سفرهاي بعدي اين نفرات، انتقال دهنده دختران و زنان ديگري مي گردند!»
شايان ذكر است عزيمت زنان و دختران ‍(خصوصاً كم سن و سال) به امارات عربي متحده مسبوق به سابقه مي باشد و علي رغم دستگيري گردانندگان باندهاي فعال در اين زمينه،
به علت سود سرشاري كه عايد دو طرف (قاچاقچي انسان و فرد خود فروش) مي گردد، اين چرخه همچنان در حال گردش است.
--------------------
پژواك 15 24/9/81
وقتي آقاي ده نمكي هم جوش مي آورد!

روزنامه نگاران، نويسندگان و انديشمندان مستقل، ميهن دوست و قانونمدار ايران در سال هاي اخير بسيار مورد بي مهري قرار گرفته اند. اين گروه كه در دشوارترين
شرايط كار مي كنند، كوشيده اند با تحليل اوضاع جهان، منطقه و كشور‎، ماهيت واقعي رخ دادها را ترسيم كرده و توجه دلسوزان را به نتايج تصميم گيري هاي غلط،
خود محوري ها، تفرقه افكني هايي كه در قالب دفاع از ارزش ها و با پنهان شدن پشت نقاب انقلابي گري انجام مي شود. عضب مناصب و ثروت هاي عمومي و ... جلب كنند.
يكي از ابزارهاي سركوب اين گروه از روزنامه نگاران، نويسندگان و انديشمندان، جوانان پاك نهاد و مؤمني بوده اند كه بر اثر القائات مزورانه عاشقان قدرت و ثروت،
نادانسته نسبت به گروه مورد بحث به قضاوتي منفي رسيده اند و بر مبناي همين قضاوت عامل آزار رساندن به آنها و يا هتك حرمت آنها شده اند.
آقاي مسعود ده نمكي از جوانان حزب اللهي است كه هنوز هم به ارزش هاي اعتقادي خويش پشت نكرده و از آرمان هايش دست نكشيده است.
معهذا همين انقلابي پرشور (و گاه متعصب در رفتار)، اكنون متوجه خطراتي كه كشور را تهديد مي كند، شده و فرياد نگراني سرداده است.
آقاي مسعود ده نمكي از جوانان حزب اللهي است كه هنوز هم به ارزش هاي اعتقادي خويش پشت نكرده و از آرمان هايش دست نكشيده است.
معهذا همين انقلابي پرشور (و گاه متعصب در رفتار)، اكنون متوجه خطراتي كه كشور را تهديد مي كند، شده و فرياد نگراني سرداده است.
فرياد امروز امثال آقاي ده نمكي پژواك زينهارهاي ناديده گرفته شده و وارونه جلوه داده شده ي ديروز همان نويسندگان،
روزنامه نگاران و انديشمندان مستقل ايران است كه دغدغه اي ندارند جز در مورد سرنوشت كشور و سودايي در سر ندارند، مگر سوداي سرفرازي ايران و نيك بختي ايرانيان...
متن كامل مصاحبه اخير آقاي مسعود ده نمكي را با خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) كه روز بيستم آذر انتشار يافت به عنوان
«يك خبر، يك تحليل» ارائه مي كنيم. اين سخنان را ديگر نمي توان به عنوان خزعبلات يك «غير خودي» معرفي كرد. اگر ده نمكي سردبير شلمچه و صبح و دو كوهه،
يعني فرزند جبهه و جنگ را هم را «غير خودي» معرفي كنند، ديگر چه كسي باقي ماند كه «خودي» تلقي شود؟!
متن مصاحبه:
--------------------
تعداد زيادي از گمركات كشور خارج از نظارت سازمان گمركات فعاليت مي كنند، تعدادي از بازارچه هاي مرزي هم به وسيله صاحبان زر و زور اداره و كنترل مي شود.---------------------
پژواك 15 ژرفاي خبرها 24/9/81
شكرهايي كه خيلي شيرين است!
در حالي كه فراتر از چهارصد هزار تن قند و شكر در انبارهاي توليدكنندگان داخلي نافروش مانده، واردات شكر به كشور ادامه دارد.
يك كارشناس (دكتر محمود مصباح، رئيس مؤسسه تحقيقات چغندرقند ايران) اعلام كرد كه :
«سالانه يك ميليون تن شكر وارد مي شود.» عمده اين واردات به وسيله افراد ذي نفوذ و در مقادير هنگفت انجام مي گيرد.
هر از گاهي شايعاتي بر سر زبان ها مي افتد كه وزارت بازرگاني حواله (مجوز) ورود مقادير معتنابهي شكر را براي شخصي صادر كرده
كه قبلاً حتي نمي دانست شكر كوبايي شيرين تر است يا شكر توليد ساير كشورها؟!
در يك مورد كه به چند سال قبل مربوط است، پيگيري ها نشان داد حواله اي به نام يك فرد صاحب نفوذ صادر شده
و نامبرده همان ورقه حواله را به مبلغ 9ميليارد تومان به يك واردكننده شكر فروخته است!
همين مورد نشان مي دهد در ايران شكر از خيلي جاهاي ديگر شيرين تر است. البته براي دريافت كنندگان چنين حواله هايي
و براي وارد كنندگان شكري كه سابقاً قيمت آن كيلويي 29 ريال بود و اكنون بيش از 3300 ريال!
««« اينو بهش ميگن : ” شيرين ’ملا خور كردن ! »»»
------------------
... و شهرفرنگي ميگه: ” صبح معلوم ميشه ’كت تن كيه” ؟؟؟
اگر دوست داريد “ شناخت علمي و تحقيقي از تاريخ ايران قبل و بعد از اسلام داشته باشيد“
وبلاگ ((( ايران آرا ))) را بخوانيد.
اگر ميخواهيد از تيتر اخبار ؛ تحليل ها و نوشته هاي ويژه در پيوند با ” ايران “ آگاه شويد به
وبلاگ ((( خبرچين ))) سري بزنيد.
هميشك باشيد.

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home