Thursday, February 20, 2003« حلاج »هاي ديگري را بر « دار » مي برند !
با اين همه غم در خانهْ دل
اندكي شادي بايد
كه گاه “ نوروز “ است ...
بهار در راهست
و “ نوروز “ بهمراه او مي آيد
شاد و اميدوار و زنده بايد بود ...

-------------
ملتي كه تاريخ خود را نشناسد ؛ ناچار است آنرا تكرار كند .
--------------
مردم بخوبي دريافته اند كه ” برابري اسلامي ” و ” جامعهْ بي طبقهْ توحيدي ” تنها يك ” افسانهْ سياسي ” است تا شكلي از ” حكومت واقعي ”!!!
---------------
««« فرزندم آرزوي مرگ دارد »»»
مادر عليرضا اشراقي عضو تحريريه حيات‌نو كه چهل روز است در بازداشت به‌سر مي‌برد، با ارسال نامه سرگشاده‌اي خطاب به رئيس جمهوري، از خاتمي تظلم‌خواهي كرد.
متن كامل نامه مهري زاينده رودي‌زاده به سيدمحمد خاتمي به شرح زير است:
جناب آقاي خاتمي
رياست محترم جمهوري
اين نداي دادخواهي مادري است دل‌شكسته و دل‌خون از حبس چهل روزه تنها فرزندي كه يگانه همدم و نان‌آور مادر فرتوت خود بود.
در اين دوره عسرت هيچ مرجع رسمي پاسخگوي مراجعات اين مادر نبوده است.
بگذريم كه هيچ يک از کساني که از آنها انتظار حمايت از حقوق شهروندي پسرم مي رفت در اين ميانه غبار اندوه از چهره ما نزدود.

من از اتهامات بي‌پايه فرزندم هيچ‌نگراني ندارم و مطمئنم در دادگاه صالح حكم برائت او صادر خواهد شد.
تمام دغدغه من اين است كه در بحبوحه بلواي به‌پاخاسته، فرزندم قرباني تسويه‌حساب‌هاي پشت‌پرده قرار گيرد.
والله تحميل چهل روز انفرادي که منجر به كم كردن وزن بسيار و ايجاد وضعيتي براي پسرم كه آرزوي مرگ و خودكشي داشته باشد
(او اين موضوع را در ملاقات اخير يعني دومين ملاقات خود در طول چهل روز بيان كرده) ظلم است.

مشخصاً درخواست اينجانب از شما كه سوگند بر اجراي قانون اساسي يادكرده‌ايد اين است كه باتوجه به از سرگذراندن چهل روز بازجويي و انفرادي،
امكان دسترسي او به وكيل و آزادي مشروط به وثيقه ايشان (كه مكرراً در بازجويي‌ها از سوي بازجوها به ايشان وعده داده شده و هيچگاه عملي نشده)
تا زمان تشكيل دادگاه صالح فراهم آيد.
آقاي خاتمي؛ به خدا قسم كه پسرم هرگز نيت سوئي كه درخصوص كاريكاتور حيات‌نو به او نسبت مي‌دهند را نداشته است.
استدعا مي‌كنم نگذاريد كه پسرم نابود شود.
« مادر عزيز ! آزادي فرزند شما و ديگر فرزندان در بند ايراني فقط به قدرت مردم دردمند ايران ميسر است نه حاكمان جنايتكاران رژيم اسلامي ! »
خاتمي همان خامنه اي و رفسنجاني و الباقي ديگر ’ملا هاي آدمخوار نظام اسلام ناب محمدي و تشيع سرخ علوي ميباشد.
-------------
” دين ” مهم ترين و بهترين وسيله براي ” انقياد ” يعني ( خوار و رام شدن - گردن نهادن - ’مطيع شدن - فرمانبردار شدن ) و” اسارت روحي” توده ها ميباشد.
------------
پنجمين بانك خصوصي
هفته‌نامه يالثارات (30/11) مدعي شد: گفته مي‌شود بانك ايرانيان پنجمين بانك خصوصي است كه به زودي از سوي بانك مركزي مجوز خواهد گرفت.
همچنين مديران و سهامداران بانك اقتصاد نوين نيز در تدارك راه‌اندازي بيمه نوين هستند.
بيمه‌هاي خصوصي كارآفرين، رازي، توسعه و پارسيان تا به حال اقدام به پذيره‌نويسي كرده‌اند. بيمه رازي متعلق به شركت آرتاويل تاير و رسول تقي گنجي و برادرانش است.
شركت لاستيك دنا، گروه غذايي مهرام و مينو از مهم‌ترين دارايي‌هاي اين برادران به شمار مي‌رود.
رسول تقي گنجي چندي پيش 70 درصد سهام سرمايه‌گذاري بانك ملت را به قيمت حدود 420 ميليارد ريال پرداخت.
« صاحبان اصلي و واقعي اين مؤسسات مالي ؛ سه امام جمعهْ موقت تهران ميباشند. تمساح يزدي ؛ خالدبن وليد بحرماني و امامي كاشاني ! »
------------

امپراتوري فساد اسلامي حاكم بر ايران بدون سركوب ؛ زندان ؛ شكنجه ؛ اعدام و تيرباران ؛ سنگسار و قطع دست و پا ...
قادر نيست حتا يكروز به حيات حاكميت ننگين و خونبار خود ادامه دهد !

-----------
... و شهرفرنگي ميگه: ” صبح معلوم ميشه ’كت تن كيه” ؟؟؟

اسلام و ناگفته هاي ممنوع ! ---» ((( ايران آرا ))) .
تيتر اخبار ؛ تحليل ها و نوشته هاي ويژه در پيوند با ” ايران “ ---» ((( خبرچين ))) .
هميشك باشيد

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home