Tuesday, July 24, 2007

پـیــام سیمیـن


آینــــده داور ماست


پیام سیمین بهبهانی از زبان زنان و مادران ایرانی به مناسبت فرا رسیدن اول مرداد ماه:
Simin Behbahani
سرکردگان و رادان !

نخستین روز مرداد فرا می رسد. پیام ارعاب و تعریض خشونت را دریافتیم. این نخستین بار نیست که می بایست زیر باران سرب و سنگ، تهمت و ننگ را تاب آریم و دل به صبوری بسپاریم.
سال هاست که دخترانمان را با جامه ی دریده و دست وپای مجروح ازتازیانه ، ازچنگ گزمگان بیرون کشیده ایم.

سال هاست که پسرانمان را با سرتراشیده و چهره ی نیلی ازضربت سیلی، از آستانه ی درخانه به آغوش کشیده ایم.
گناه دختران کاستن درازی دامان و خطای پسران آراستن کوتاهی زلف بوده است !
آیا برای درهم شکستن ما، بیست وهشت سال آزمون ناکام شما کافی نبوده است ؟
پیش ستم، پایدار ایستاده ایم و کینه به دل راه نداده ایم، زیرا که ما زاده ایم شمايان را .
و شما بر شاخه نشسته اید و بر بُن تبر می زنید و این بد، نه بر ما که بر نفس خود می کنید!

آینده داور ماست.

سیمین بهبهانی
تابستان ۱۳۸۶


! * ! * ! * !کاری ديــدنی و شنيـدنی از «مـانی تـُرک زاده»

Labels: , ,

0 Comments:

Post a Comment

<< Home