Saturday, April 10, 2010


راستی چه بر سر روزنامک آمد؟


ذره بین


روزنامک که با پشتکار مسعود و نیلوفر لقمان پا به دنیای اینترنتی گذاشت،
Roznamakخیلی از غربت نشینان باورشان شد که همه ایرانیان جاسوس و مزدور نیستند، و خیلی از ایرانیان در تلاشند تا آنچه را که از ایران باقی مانده به بهترین گونه نگهدارند و در این راه از برخورد با هیچ خونخواری نمی ترسند.


باری، روزنامک “در چارچوب قوانین جمهوری اسلامی” بکار بود، و در این راه متحمل زحماتی بود که، توسط قانونمندان اسلامی، بر دوش گردانندگانش گذاشته شده بود. و سرانجام نیز بر پایه همان “قوانین جمهوری اسلامی” دربش پلمپ شد! و هیچ کس هم نپرسید، چرا؟! خودتان میدانید که حکومت جانوران اسلام زده در ایران با چه شدت و حدتی در پی شکار ایرانیان است، که این رسم جمهوریخواهان مسلمانیست که با نام “ایرانی” از نخستین روزهای بدست آوردن “قدرت” تا به امروز جز زور و ستم نکرده اند. باری، روزنامک [+]را “تعطیل” کردند، اما بار دیگر خود را رسوا کردند، و آوای بی شرمی سر دادند. اکنون ببینید که دلایل (احتمالی) این تعطیلی چیست:
ادامــه[+]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home