Saturday, January 22, 2011


فرجام ِ اسلام ِ سیاسی در ایران


احمد پناهندهضدیت جنون آسای این جماعت [اسلام-زدگانِ خرد-سوز] با شادی و جشن-های ایرانی به قدری آشکار است که نیازی به تفسیر ندارد. بطوریکه در این سال-های ِ سیاه و نکبت بار ِ حکومت اسلامی-شان، نوروز و سده و سوری و سیزده بدر و شب چله و دیگر جشن-های شادی آفرین را با تاریک اندیشی از سفره شادمانی ملت پُر غرور ایران بیرون کشیدند و به جای آن گریه و ماتم و ناله-های شوم جغدان را در جای جای وطن زوزه-ی مرگ نفیر کشیدند.

مقدمه
بر این باورم که فراهم شدن پایه-های قدرت برای تیم احمدی نژاد-ها در رأس حکومت ِ جهل و جنون ِ اسلامی در واقع بالا کشیدن پس مانده-های مُتعفن ِ همین حکومت و غرق شدن ِ تمامیت حکومت اسلامی و اسلامیون در همه-ی طیف-هایش در چاه بی انتهای لجن و مدفوع و فضله-های جمکران است.
به معنای دیگر تیر خلاص و یا بازگشت این از گور گریختگان تاریخ به جای سزاوار ِ سراپا آلودگی و طلم و ستم و کشتار صدر اسلام است.

از همان آغاز قدرت گرفتن این رجاله-های بی مقدار بر این باور بودم که این تیم هر چند عرصه-ها گوناگون زندگی اجتماعی و سیاسی را بر ملت ایران سخت تر می کنند اما از دل این سخت-گیری-ها حرکتی متولد می شود که می تواند برای همیشه دودمان این جرثومه-های پلیدی ِ حاکمان اسلامی را در همه رنگش دود کند.

البته می دانم بسیارانی را که دل به همین حکومت اسلامی بسته بودند و همچنان بسته-اند و در این حکومت و یا در حاشیه-اش به نان و آبی یا جاه و مقامی و یا منافع هنگفتی از کیسه-ی ملت رسیده-اند و این ” انقلاب شکوهمند ِ اسلامی ” را از دستاورد-های مبارزاتی ضد وطنی خودشان می پندارند، این نگاه چون تیری باشد در چشم و قلب-شان.
برای همین تا امروز با همه-ی توان-شان به ازای نابودی کشور و قربانی کردن زندگی ملت ایران چوب ِ زیر بغل ِ همین حکومت بی رحم و ضد انسانی را نقش آفرینی کردند و کماکان می کنند.
و امروز که حکومت اسلامی در حال ویران شدن است این بی مایگان در قالب اپوزیسیون به فغان در آمدند و برای ولی فقیه ایرانی-کُش نامه می فرستند تا مبادا با ادامه-ی این حرکت خطر آفرین دستاورد-های ” انقلابی-شان ” بخوان ویرانی ایران را بر باد دهد و انقلاب-شان بر سر بی مقدار-شان آوار شود.


و چنین است که آن یاروی جیره-خوار رفسنجانی در لندن و گماشته شده-اش در "بی بی سی" لندن در جلد خبرنگار، بوی خطر و الرحمان حکومت اسلامی را حس می کند و برای رفسنجانی گریبان می درد تا بلکه شاید او را از زیر تیغ ” رأفت اسلامی ” نجاتش دهد و بر طول و عرض عمر همین حکومت اسلامی بیافزاید.

ادامــــه[+]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Home