Tuesday, June 12, 2012

قلمرو عمومی از آن همگان است

مهدی خلجی، در پاسخ به سروش


روشن‌فکری دینی، میان پروژه‌-ای سیاسی و پروژه-‌ای فکری سرگردان است.

بیانیه‌ "عبدالکریم سروش، روشنفکرِ نام‌دار دینی"، درباره ترانه‌ اخیر « شاهین نجفی »، و فتواهای ارتداد و تکفیر و قتل، از نگرانی عمیقی پرده برمی‌دارد.

تقدس‌-زدایی از آن‌چه در فرایندی تاریخی و بشری تقدس یافته به بهداشت روانی و بهبود مناسبات اجتماعی و کاهش خشونت کمک می‌کند. نباید از تقدس زدایی هراسید و آن‌ را فقیه‌-وار خطرناک دانست. اگر روشن‌فکری دینی ارجی دارد به سبب همان میزانی است که تقدس‌هایی را زدوده نه به دلیل ساختن تقدس‌های تازه یا تحکیم تقدس‌های کهن. بدون به کاربردن هنرهای عامه‌پسند تقدس‌زدایی در سطح اجتماعی فراگیر نخواهد شد. اگر تقدس‌زدایی تنها در پشت دیوارهای دانشگاه صورت بگیرد، جامعه چه بهره-ای از آن خواهد برد؟
اگر روشن‌فکری دینی این پیش‌فرض‌ها را تغییر ندهد و منافع-اش را بازتعریف نکند اندک اندک – دست کم در بسیاری موارد – به صف فقیهان خواهد پیوست و خاصیتِ روشن‌گرانه‌ خود را از دست خواهد داد. خواست مدارا و آزادی می‌تواند نیروهای دموکراتیک جامعه‌ ایران خواه مذهبی خواه غیرمذهبی را به هم نزدیک‌تر کند. [+] ادامـــــه
مهدی خلجی
Sun, 10.06.2012

*****
بیـانیـــه دکتر سروش بر «ضد آزادی بیان»،

روشنگر نسل سوخته

در این نوشته، آقای دکتر سروش[حاج سید فرج الله دباغ] به شکل عجیبی تلاش دارند حرمت آزادی بیان را بشکنند و آنرا محدود کنند. شگفتا، هنوز حافظه نسل جوان از خیانت امثال ایشان در بستن دانشگاه پاک نشده است که ایشان از مقام آکادمیک خود، برای ضربه زدن به آینده ایران، سو استفاده می کند.این بی کرداری دکتر سروش[حاج سید فرج الله دباغ]، یادآور نقش او در ماجرای انقلاب فرهنگی و بستن دانشگاه-های ایران در ابتدای انقلاب است...!
آقای دکتر سروش! شروع بدبختی جامعه ما، همین دروغ شما است!!! محمد، علی، نقی و تقی، کشورم را به خرابه تبدیل کرده-اند، بر اساس آموزه-های آنها، جوانان را به بالای دار می برند یا در وسط خیابان هدف گلوله قرار می گیرند، کشورم خرابه شده است، چطور توقع دارید ما آنها را «پاکان» بدانیم؟!

روشنگر نسل سوخته - June 05، 2012
ما برای مبارزه با استبداد دینی، اولین کاری که می کنیم، ریشه آن دین را می زنیم، چون اگر این رژیم نیز سرنگون شود، اما دین نقد نشده باشد، باز استبداد دینی به شکل دیگری خود را نشان خواهد داد!! این رژیم سرنگون می شود و در صورت نقد نشدن دین، گروه دیگری از ملاها، قدرت را به دست خواهند گرفت!

مگر دیوانه هستیم که "خامنه-ای"، را سرنگون کنیم و "کدیور"، را به جای او بنشانیم؟!
[+] ادامـــــه

*****
تفاوت نواندیش دینی با ماله-کش دینی چیست؟

روشنگر نسل سوخته - June,08,2012


ماله کش دینی، کسی است که بدون اینکه بخواهد تغییری اساسی در دین خود بوجود آورد تنها می کوشد تمام قوانین دینی و بدعت های فرقه خود را توجیه کند و با دلیل های مسخره واقعیت ها را وارونه جلوه دهد.
[+]ادامــــه


*****


حكايت،
نگيد به ما ربطی نداره

موشی درخانه تله موش دید،
به مرغ و گوسفند و گاو خبر داد،
همه گفتند: تله موش مشکل توست، "به ما ربطی ندارد".
ماری در تله افتاد و زن خانه را گزید،
از مرغ برایش سوپ درست کردند،
گوسفند را برای عیادت کنندگان سربُریدند،
گاو را برای مراسم ترحیم کُشتند.
و تمام این مدت، موش از سوراخ دیوار می نگریست و می گریست
و زیر لب زمزه می کرد:
"نگيد به ما ربطی نداره"

Labels: ,

0 Comments:

Post a Comment

<< Home