Saturday, October 06, 2007

مانيفـست هـراس و خشـونت


احکام مـذهبـی، تفکــر اسلامی، عامل اصلی بيکاری، فقر، فساد ، تبعيض و آسيب‌های اجتماعـی است !؟جامعه ایرانی قرآنی تر شده است !؟

آخونــد شيـاد علی اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس(دزدان) مجمع تشخیص مصلحت نظام، می گويــد: جامعه ما به تدریج قرآنی تر می شود و آموزشهای قرآنی بویژه در نسل جوان جامعه گسترش پیدا کرده است!


نوزاد چهار ساعته رهـا شـده در پارک اميرکبير !
نوزاد دختری که بيش از چهار ساعت از تولدش نمی‌گذشت، پيچيده شــده در پلاستيک در پارک امير کبير اراک به دور انداخته شده بود توسط رهگذران پيـدا و تحويل شيرخوارگاه «شهرک گردو» شد!

شمارش معكوس براى اجراى حكم اعـــدام جوانان قــرآنی شــده !؟

جوانی 18 ساله که متهم است دوست 25 ساله اش به نام وحيد را به قتل رسانده است در دادگاه اسلامی به قصاص(اعـــدام) محکوم شده است. دادگاه عالی رژيم اين حکم را تاييد کرده است.فارس: جوان 23 ساله‌ای به نام حميــد، كه يك جوان به نام حسين 25 ساله، را در حوالی ميدان اصلی شهر ری با ضربات چاقو به ناحيه گردن و سينه در يك درگيری دسته‌جمعی به قتل رسانده بود منتظر اجرای حكم قصاص (اعـــدام) است!
فارس: جوان 28 ساله‌ای به نام رضـا، كه دوست خود به نام اكبر 26 ساله، را با ضربات چاقو در محلــهء نسيم شهـر، به قتل رسانده بود با تائيد حكم قصاص( اعـــدام) از سوی ديوان عالی كشور در انتظار اجرای حكم(اعـــدام) است!

فارس: دو نوجوان به نام های علـی 18 و اميــر 19 ساله، كه در محله خانی‌آباد نو كيف‌قاپی می‌كردند دستگير شدند!فارس: خیابان سردار جنگل - جوانی 27 ساله، به نام «اميــر»، همسر خود «فرزانـه» 34 سالـه، را به دليل ناسزا گفتن با فرو کردن چاقو به سينـه اش بـه قتل رساند!

کـرج - علی با کارد آشپزخانه نامزدش «فرزانه» 20ساله، را به انگيزهء اينکه چــرا بی اجازهء او به خريد رفتـه است کُشت!؟سایت حکومتی جام جم آنلاین: ورامين - مسافرکش جوان، دختر جوانی را از مقابل يک مرکز موسيقی در ورامين ربوده و با انتقال به کارگاهی در بيابان های اطراف شهر قرچک به همراه 4 نفر ديگر، او را مورد آزار و اذيت و تجاوز جنسی قرار دادنــد!!!

تهــران - جوانی به نام «وحید- ف»، 26 سالـه، معروف به «دندون» ، دزد پیشینه دار که به تازگی از زندان آزاد شده، به اتهام 13 فقره غارتگری(؟) از خانه های مرکز و شمال شهر تهران دستگير شد!
باور به " شهادت "، از خودبيگانگی فرد را دامن می زند و در ارتکاب عمل باعث نوعی "بی حسی اخلاقی" می گردد که طی آن هر عمل و جنايتی، "مشروع"می شــود!


اصفهـان - جنین سقط شده دوقلو هـا، در پـارک «نصفــه» اصفهـان پيــدا شـــد!؟ ثمــرهء صيغــهء اسلامی و روابط پنهـانی!

مشهــد - جنازه کاردآجین شــدهء جوانی به نـام «مهدی چراغی» 26 ساله، که بدست دوستش به نام «نادر» 27 ساله، کشته شده بود، در جوی یک خیابان نزدیک بلوار«امامت»، پيـدا شــد!تهــران - جوانی به نام «علی» 38 ساله، به انگيزهء مشکلات مالی، زنش «فریبا» مادر 2 فرزنـد، را در خانه اش (شهرک دانشگاه) با پیچاندن کش به دور گردنش خفه کرد!

کرج - پسر بچـه ای به نام «صفر» ۱۵ ساله، در جريان بازى فوتبال، همبازى اش، «مصطفى» ۱۸ ساله، را به قتل رساند! متهم به قصاص(اعدام) محكوم شــد!اصفهان - شهرستان ميمــه - مردی از ترس جن‌ها همسرش را با ضربات چاقو كشت!

اصفهان - دزدان مسلح در جريان دزدی از يک طلافروشی در خمينی شهر اصفهان، دو نفر را کشتند و يک نفر را زخمی کردند!تهران - <مجيد - س> عامل سريالی‌ترين قتل زنان ايرانی که به طور دقيق 49 زن را به قتل رسانده بود، در زندان دست به خودكشی زد!؟

تهران - جمشيد 21 ساله، کيف قـاپ محلهء نازی آباد، در يازدهمين کيف قاپی اش دستگير و روانهء زندان شــد!اين است نمـائی از جـامعــهء قــرآنی _ اسلامی مـُلا هـای مـُرده خوار


علی ميـرفطـروس می گــويــد:
جامعهء ما تا زمانی که از اين صحرای کربلای احساس و انديشه، از اين فلکلورعزا و مرثيه و زاری، از اين " دينخوئی " و بردگی روحی و از اين دُور باطل ايدئولوژی اسلامی بيرون نيايد، نخواهد توانست جايگاه شايستهء خود را درجهان شتابان و پيشرفتهء امروز، بدست آورَد .Labels: ,

0 Comments:

Post a Comment

<< Home