Tuesday, May 11, 2010

کُشتن هر ایرانی، کُشتن ایران است‏

انجمن آرای ایران


در پیوند با اعدام فرزندان ایران به دست اسلام. و از آن میان «‏فرزاد کمانگر» و جوانان دیگر

آنانی که در طول تاریخ کوشیدند حساب همه-ی حکومت-های ‏اسلامی را با حساب اسلام جدا کنند تا شاید بتوانند «بیضه-ی ‏اسلام» را نجات دهند، مانند همین کسانی بودند که امروز ‏می گویند: «اسلام خوب است، این حکومت اسلامی بد است»!
‏14 سده است که مامِ میهن ما سوگوار است. 14 سده است ‏که مامِ میهن بر کُشته-ی جوانان ایرانی شیون می کند، گیسو ‏می پریشد، خاک و کاه بر سر می افشاند. 14 سده است ایرانِ ‏شکست-خورده به دست جیش اسلام، سوگ-مند است.

تاریخ را بخوانیم! از بدو ورود «جیش اسلام» به سرزمین ‏ایران تا به اکنون؛ میلیون-ها ایرانی با شمشیر اسلام و به دست ‏متولیان "الله" عرب؛ یا ایرانیانِ مسلمان شده؛ اعدام شده-اند. در هر ‏برگ از تاریخ ایران جويبار-ها و گاه سیل خون ایرانیانی روان ‏است که خواسته-اند در سرزمین نیاکانی خود، ایرانی بمانند، آزاد ‏باشند، زندگی کنند.‏
تاریخ ایران همچون مادری سوگوار، 14 سده است بیٖ-وقفـه بر ‏پیکر فرزندان خویش در سرزمین مهر و میترا میٖ-موید، شیار ‏برگونه میٖ-اندازد، گیسو می کَنَــد، از جگر فریادِ جانسوز ‏بر می آورد ، سیاه می پوشد، و خاک بر سر خود می پاشد.‏
تنها در سی و یکسال گذشته، حکومت اسلام در ایران، هزاران ‏ایرانی را اعدام کرده است تا برای غارتِ هستی ایران و ایرانی، ‏با مقاومتی روبرو نباشد.
فرمانِ مرگ از اعماق سطرهای قرآن و حدیث برآمده است. ‏این فرمان؛ همچون نعره-ی وحوش در سرزمین ما پیچیده است. ‏متولیان قرآن و حدیث، متولیان مرگ و تباهی-اند. این را تاریخ ‏نشان داده است. این را همین تاریخی که در برابر چشمان ما ‏جریان دارد میٖ گوید. این را حتا روزنامهٖ-ها و شبنامهٖ-های امروز ‏ما میٖ گویند. هیولای تاریکِ مرگ که جامه-ی اسلام بر تن؛ ‏شمشیر اسلام در دست، و آیات قرآن در دهان دارد، در کوچه ‏پسکوچه-های ایران، در خانه-ها، خیابان-ها، در شهرها و دهکده-ای ‏ایران به راه افتاده و مشغول درو کردنِ فرزندان ایران است. و ‏دریغا ایرانیانی که فرهنگ سرزمین خود را فراموش کرده-اند، و ‏آنچنان آلوده به اسلام تزریقی روضه-خوان-ها شده-اند که ‏نمی خواهند، و گاهی هم نمی توانند دریابند که اسلام؛ دقیقا همین ‏حکومت است، و این حکومت، دقیقا جلوه-گاه حقیقی اسلام محمدی ‏و قرآن الهی است. آیا کسی هست که با اسناد واضح و معتبر به ‏ما نشان بدهد که کردار، رفتار و تفکر این حکومت با اسلام ‏مغایرت دارد؟! آیا کسی می تواند، نشان دهد که در قرآن، در ‏حدیث نبوی؛ و در رساله-های علمای دین(؟)، زندگی این جهانی انسان ‏ارجمندتر از زندگی خیالی در «آن دنیاست»، بی-آن-که به ‏تفسیرهای خودساخته از قرآن، به توجیح-های خررنگ کن، به ‏تأویل-های مضحک، و به سفسطهٖ-جويیٖ-های مضحکٖ-تر متوسل ‏شود؟! ادامــه[+]‏

Labels: , ,

0 Comments:

Post a Comment

<< Home