Tuesday, January 18, 2011


من از دین شما از حکومت شما از خدای شما بیزارمگیل آوایی


اگر اسلام غیر از این است که به نوشته-های من معترضید! چرا خود به دفاع از اسلام خودتان بر نمی آیید!؟ جهادتان کو!؟ مگر نه اینکه حکومت اسلامی از همان حوزه-های خرافه و بلاهت و توهم بیرون آمده است!؟ مگر نه اینکه این حکومت، یک حکومت اسلامی است!؟
با اینهمه بی عدالتی، دروغ، ریاکاری، کلاهبرداری و حرۘافی-های فریبکارانه، چرا نباید از این دین و از این خدا و ازین محمد و علی و صد و بیست وچهار هزار پیغمبرش!!! بیزار نباشم! همین اسلام، من ایرانی را به چنین فلاکت خونبار کشانده است که زندان-ها پر از فرهیختگان سرزمین من و خاوران-های وطنم فریاد حق خواهی جان-های شیفته میهن من است!

یک یاداشت : من از دین شما از حکومت شما از خدای شما بیزارم که کمر به نابودی ایران بسته اید تا صاحب زمان در منجلاب متعفن اسلامی ظهور کند /گیل آوایی[+]
هرچه که در سر پر از خرافه و توهمات مالیخولیایی جانیان حکومت اسلامی بگذرد و هر مزخرفاتی که باور داشته باشند و هر گِل و گَندی که بخواهند بر سر اسلام ناب محمدی-شان بریزند، از نگاه ما نه پشیزی می ارزد و نه اصولن مشکل یا مشغله-ی ماست آنچه که کارد به استخوان-مان رسانده است ریاکاری این جانیان و ویرانه-ای است که از همین تفکر و توهم و باور بر جای مانده و هر لحظه از عمر نکبت-بار این حکومت که می گذرد بر دامنه-ی آن افزوده می شود، بی آیندگی و فقر و فرهنگ بغایت خشن و غیر انسانی ناشی از همین حکومت است که ایرانی و ایران را در چنگال خون آشامان اسلامی گرفتار کرده است.

می گویند که چرا اینهمه از اسلام این حشرات بیزارم. چرا از قران و محمد و علی و......به اعتراض فریاد می کنم! نمی دانم چرا اینهمه تعصب و توجه و بها دادن به اسلام-شان هست اما وقتی فرزند بی دفاع مردم مرا که با هزار خون دل خوردن به ثمر رسانده شده است با یا زهرا یا حسین گفتن از ساختمان به زمین پرتاب می کنند و نعره می کشند "یا زهرا از ما قبول کن"!!!، وقتی که دختر بی دفاع اسیر در دستان حکومت اسلامی را تجاوز می کنند، می کُشند و حتی جنازه-اش را تحویل نمی دهند، وقتی که شلاق-های ناروا بر پیکر زن و مرد و پیر و جوان این آب و خاک با آیه قرآن و حکم و فتوای آیت "الله"-ها فرود می آیند، وقتی که دست یک بیچاره-ی فقیر ِ گرسنه-ای بخاطر دزدی رفع نیازش دست می برند اما میلیاردر-های دزد را به وزرات و وکالت می رسانند، وقتی که آیت "الله"-هایی با خمس و ذکات و سهم امام و صدقه و خیرات روزگار می گذراندند، حساب-های میلیارد-ها دلاری در اینجا و آنجای این جهان دارایی می رسانند و به هیچ جا و هیچ کس هم پاسخگو نیستند که از کجا آورده-اند!!!، وقتی که اشک دخترک ایرانی بخاطر شب بی شام سر بالین گذاشتن را می بینم و ارقام نجومی رشوه و دزدی و غارت میلیارد-ها دلار را هم که همین ولایت وقیح با همین آیت "الله"-ها بالا می کشند و به هزار باره نعره-ی همین آخوند-های امثال مطهری و خمینی و فسیل-های دیگری از این دست، مرور می کنم که قسط و عدالت علی چنان بود که اگر خلخالی از یک زن نصارا گم می شد چنین وچنان می کرد یا از بیت المال به برادر نابینایش عقیل نمی داد و مو از ماست می کشید!!! همه و همه را کنار هم قرار می دهم، به فغان خونبارشی می رسم که اینهمه بر ملت و میهن من چه بی رحمانه فریب رفت و نعره-های دروغین منبر و مسجد چه کلاهبردانه بلاهت همگان را در پی داشت ( و دارد هنوز!!!)

اینها را وقتی کنار هم می گذارم و نه فتوای جهاد از سوی باورمندان مرجع و آیات عظام خبری می شود و نه نشانی است ازسینه-درانی-هایی حتی در حد یک فتوای قتل سلمان رشدی که باز از کیسه همین مردم فقیر بجان آمده جایزه-های نجومی برای قتلش اختصاص داده شده،!! براستی در یک لحظه، تاکید می کنم برای یک لحظه بی طرفانه دیدن، با اینهمه بی عدالتی، دروغ، ریاکاری، کلاهبرداری و حرۘافی-های فریبکارانه، چرا نباید از این دین و از این خدا و ازین محمد و علی و صد و بیست وچهار هزار پیغمبرش!!! بیزار نباشم! همین اسلام، من ایرانی را به چنین فلاکت خونبار کشانده است که زندان-ها پر از فرهیختگان سرزمین من و خاوران-های وطنم فریاد حق خواهی جان-های شیفته میهن من است!


اگر اسلام غیر از این است که به نوشته-های من معترضید! چرا خود به دفاع از اسلام خودتان بر نمی آیید!؟ جهادتان کو!؟ مگر نه اینکه حکومت اسلامی از همان حوزه-های خرافه و بلاهت و توهم بیرون آمده است!؟

مگر نه اینکه این حکومت، یک حکومت اسلامی است و معیار-ها و ملاک-ها و اصول و فروع دینتان را پیاده می کند!؟ مگر نه اینکه این حکومت، یک حکومت اسلامی است!؟ "حکومت اسلامی"!!!
خمینی مگر آیت "الله" و مرجع تقلید نبود؟! مگر سید اولاد پیغمبر نبود؟!!! همین خون آشام سال-ها در همان نجف خرافه بافته بود!! و از همانجا گورش را به میهن من کشید و اینهمه جنایت را هم! و همین تحفه پایه گذار چنین حکومت جهل و جنایت و بی عدالتی است!! چرا در مقابل جنایت-های این حکومت، حوزه-های علمیه!! از نجف گرفته تا مشهد، خامنه-ای جنایتکار را بزیر نمی کشید!؟ این جنایتکار با همه-ی قاتلان تحت فرمانش باید محاکمه شوند! اینها نه فقط دین را از مردم گرفتند بلکه دنیا را نیز بر سرشان خراب کرده-اند. مگر ادعاها و تهمت-ها و دروغ-های آشکار را از زبان امامان جمعه یعنی برپای دارندگان یکی از اصلی-ترین نماد دینی-تان نماز جمعه! از منبر و مسجد و هزار گور دیگر نمی شنوید!؟ نمی بیند!؟ این تجاوز یا کفر یا فساد فی العرض-تان نیست!؟ چرا از همان عدل و قسط و شجاعت ذوالفقارانه-ی علی-تان دفاع نمی کنید!؟ سرور آزادگانتان حسین چنین اسارت هولناک را برای ایران و ایرانی همراه داشته و دارد! چرا کَکَتان هم نمی گزد!؟


یک ملت بجان آمده است. فریاد دادخواهی هزاران قربانی ِ جنایت حکومت اسلامی به آسمان رسیده است! فریبکاری و ریاکاری اسلامی تا کی!؟

نقل قول-ها و احادیث و تفاسیر رنگ و وارنگ در همه-ی دهن درانی-های شما بسیار است! چرا در واقعیت خونبار حکومت اسلامی این احادیث و تفاسیر رنگ و وارنگ کاربرد عینی ندارد!؟ چرا بجای اعتراض به یک قلم به آنهمه قتل و غارت اسلامی به خیابان-ها نمی آیید!؟


هر جنایتکاری شده است سردار و سپاهی لشکر بقیه "الله" العظم!!! لشکر محمد رسوا "الله"!! پایگاه و قرارگاه امام حسین، ابوالفضل، فاطمه-ی زهرا!!!! همه اینها برای سرکوب و به خاک و خون کشیدن ملت ایران است.

قاتلان ملت ایران با همین نیرو-های جهل و جنایت به تلاوت قرآن و فتوا-های آیت "الله"-ها با همین لشکر-ها در قرارگاه-ها و زندان-ها حکم اجرا می کنند و نواله می گیرند! هیچکدام از دست اندر کاران حکومت اسلامی صلاحیت مدیریتی در یک حکومت را ندارند تنها ملاک مزدوری، ریاکاری، چاپلوسی، دروغ و جنایتکاریشان است برای خدمت به اسلام ناب محمدی!!! خودشان می گویند! خودشان ادعایش را دارند! ولایت وقیح-اش روز روشن جلوی چشم میلیون-ها انسان، آشکارا دروغ می گوید، تُهمت می زند! تهدید می کند! جان و مال و ناموس یک ملت را بدست همین جنایتکاران سردار و سپا لشکر محمد رسول "الله" و بقیه "الله" و........به هزار جنایت می برند! کفر و توهین و نفرت به اسلام کدام است!؟


به نوشتار من اعتراض می کنید اما با این جنایتکاران چه می کنید!؟ شماها یک از هزار-هایی که مدعی هستید انجام دهید! تا سیه روی شود هر که در او غش باشد!


گیل آوایی[+]
بیست و هشت دیماه 1389

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Home