Saturday, August 31, 2002

حجتيه كيست ؟هميشكشهر ؛ شهرفرنگه ؛ خيلي قشنگه ؛
رنگو وارنگه ؛ از همه رنگه ؛
كلي تماشاداره ؛ هيچ جاي حاشا نداره ؛
خوب تماشا كن
!!!شهرفرنگي از تهرانتو نيوز گزارش ميدهد

امروز شنبه نهٌم شهريور ماه يكهزاروسيصدوهشتادويك.
سلام همزبان خوبم ؛ به ديدار هميشك خيلي خوش آمديد««««« ” فرهاد ” صداي رساي ماندگار از ميان ما پرواز كرد. »»»»»
««« ياد و خاطره اش جاودان »»»

مي فروشي هرچه هست از خودفروشي بهتراست
چند عيب مي فروشان ميكني؟ اي خودفروش!!!«««« مسؤلان اطلاعات بيشتري درباره‌ي فعاليت‌هاي ” انجمن حجتيه ” ارائه كنند. »»»
««« ” انجمن حجتيه ” در پي ايجاد آشوب مذهبي در مناطق ’سني نشين ايران است »»»
««« وزير كشور نگران فعاليت ’مجدد ” انجمن حجتيه ” است. »»»
««« اعتراض نمايندهْ مجلس نسبت به فعاليت هاي اخير ” انجمن حجتيه ” . »»»
عضو كميسيون امنيت مجلس در گفت‌و‌گو با «رويداد» --
««« انجمن حجتيه مورد حمايت بخش‌هايي از حاكميت است. »»»
هشدار وزير كشور به فعاليت « انجمن حجتيٌه » در رسانه هاي خارجي

اين ” زاهدان ” بي يقين و ابله بنگر
كاينسان شده اند تابع و مطيع شيطان!!!


بي بي سي در معرفي « انجمن حجتيه » گفته : اين انجمن ؛ زادهْ گروهي بود كه با تكيه بر جدائي ” دين ” از ” سياست ”
و تآكيد بر شيعيگري خالص بوجود آمد ؛ و با هرگونه نظر اعتقادي ديگر در اسلام به شدت مخالفت كرده است.
« انجمن حجتيه » در سالهاي پيش از انقلاب ؛ قعاليت هاي خود را عمدتآ با مقابلهْ با بهائيت آغاز كرد.
اين انجمن در راستاي اعتقاد به جدائي ” دين ” از ” سياست ” ؛ از همان دهه چهل هجري شمسي با انديشه هاي ” آيت اللٌه خميني ” درباره پايه ريزي
فلسفهْ ” حكومت اسلامي ” صراحتآ ابراز مخالفت كرد.
« گروه حجتيٌه » در توجيه اين موضع معتقد بوده كه هرگونه تلاش براي تصحيح امور ؛ ظهور ’مجدٌد امام غايب شيعيان را به تآخير خواهد انداخت.
بر همين اساس ؛ ” آيت اللٌه خميني ” ؛ رهبر ” انقلاب اسلامي ” ؛ پس از انقلاب نسبت به گسترش فعاليت « انجمن حجتٌيه » هشدار ميداد.

اسامي تعدادي از اعضاي ردهْ بالي « انجمن حجتيٌه » كه بر خلاف توضيح بي بي سي ؛ خود گرداندگان اصلي رژيم جمهوري اسلامي ميباشند.
” علي خامنه اي ” ؛ حبيب اللٌه عسگراولادي مؤتلفه ” ؛ ” علي اكبر ولايٌتي ” ؛ ناصر مكارم شيرازي ؛ ناطق نوري ؛ ميرسليم ؛ فلاحيٌان ؛
هاشمي عراقي ؛ محمد تقي مصباح يزدي ؛ مهدوي كني ؛ لاريجاني ها ؛ باقر ذوالقدر ؛ رحيم سفوي ؛ حسين شريعتمداري ؛ تقوٌي ؛ هاشمي رفسنجاني و ....

اي شغل تو در خرقه همه شعبده بازي
زين تخم كه كشتي ؛ چه كرامات بر آمد؟؟؟


... و شهرفرنگي ميگه: ” صبح معلوم ميشه ’كت تن كيه” ؟؟؟

اگر دوست داريد “ شناخت علمي و تحقيقي از اسلام داشته باشيد“
((( ايران آرا ))) را بخوانيد.

اگر ميخواهيد از تيتر اخبار ؛ تحليل ها و نوشته هاي ويژه در پيوند با ايرا ن آگاه شويد به شبكهْ
((( خبرچين ))) سري بزنيد.

هميشك باشيد.

Friday, August 30, 2002

هوشياري تاريخيهميشكشهر ؛ شهرفرنگه ؛ خيلي قشنگه ؛
رنگو وارنگه ؛ از همه رنگه ؛
كلي تماشاداره ؛ هيچ جاي حاشا نداره ؛
خوب تماشا كن
!!!شهرفرنگي از تهرانتو نيوز گزارش ميدهد


امروز جمعه هشتم شهريور ماه يكهزاروسيصدوهشتادويك.
سلام همزبان خوبم ؛ به ديدار هميشك خيلي خوش آمديد.

««« ملتي كه تاريخ خود را نشناسد ؛ ناچار است آنرا تكرار كند. »»»

در طول حدود 100 سال ( از سال 129 هجري تا 228 هجري = 743 - 842 ميلادي )
ما شاهد 145 قيام و شورش اجتماعي ؛ سياسي و مذهبي ’مهمٌ در نواحي :
گيلان ؛ خراسان ؛ آذربايجان ؛ سيستان ؛ طبرستان ؛ كردستان ؛ ري ؛ هرات و...عليه حاكميت اعراب يا اسلام بوده ايم.

كار با شيخ ؛ حريفان ! به ’مدارا نشود
نشود يكسره ؛ تا يكسره رسوا نشود
شده آن كار كه بايد بشود ؛ ميبايد
كرد كاري كه دگر بدتر از اين ها نشود
در تزوير و ريا ؛ باز شد ؛ اين دفعه چنان -
بست بايد ؛ كه پس از بسته شدن ؛ وا نشود
سلب آسايش مردم ؛ از اين هاست ؛ چرا -
سلب آسايش و آرامش ؛ از اين ها نشود ؟؟؟

... و شهرفرنگي ميگه: ” صبح معلوم ميشه ’كت تن كيه” ؟؟؟

اگر دوست داريد “ شناخت علمي و تحقيقي از اسلام داشته باشيد“
((( ايران آرا ))) را بخوانيد.

اگر ميخواهيد از تيتر اخبار ؛ تحليل ها و نوشته هاي ويژه در پيوند با ايرا ن آگاه شويد به شبكهْ
((( خبرچين ))) سري بزنيد.

هميشك باشيد.

Wednesday, August 28, 2002

خاليبندي هاي خاتميهميشكشهر ؛ شهرفرنگه ؛ خيلي قشنگه ؛
رنگو وارنگه ؛ از همه رنگه ؛
كلي تماشاداره ؛ هيچ جاي حاشا نداره ؛
خوب تماشا كن
!!!شهرفرنگي از تهرانتو نيوز گزارش ميدهد


امروز چهارشنبه ششٌم شهريور ماه يكهزاروسيصدوهشتادويك.
سلام همزبان خوبم ؛ به ديدار هميشك خيلي خوش آمديد.

گر به عمامٌه كسي كوس فضيلت مي زد
’گنبد ” مسجدشه ” از همه فاضل تر بود.


ميخواهم بگويم كه در حكومت جمهوري اسلامي و در حاكميت ولي فقيه : رئيس جمهور ؛ مجلس و نمايندگان مردم همه را كشك بخوان.
اگر لاطائلات خاتمي را شنيدي امروز و اگر هنوز هم نسبت به اين آخوند باصطلاح رئيس جمهور و دار و دستهْ ايشان توهمي باقيست ؛
باعث تعجب و تآسف است مرا ياران.

لاف جمعيٌت دل مي زني اي شيخ ؛ ولي
پاي تا فرق همه تفرقه و وسواسي.


... و شهرفرنگي ميگه: ” صبح معلوم ميشه ’كت تن كيه” ؟؟؟
اگر دوست داريد “ شناخت علمي و تحقيقي از اسلام داشته باشيد“
((( ايران آرا ))) را بخوانيد.
اگر ميخواهيد از تيتر اخبار ؛ تحليل ها و نوشته هاي ويژه در پيوند با ايرا ن آگاه شويد به شبكهْ
((( خبرچين ))) سري بزنيد.
هميشك باشيد.

Sunday, August 25, 2002

پيشرفت (؟؟؟ !!!)هميشكشهر ؛ شهرفرنگه ؛ خيلي قشنگه ؛
رنگو وارنگه ؛ از همه رنگه ؛
كلي تماشاداره ؛ هيچ جاي حاشا نداره ؛
خوب تماشا كن
!!!شهرفرنگي از تهرانتو نيوز گزارش ميدهد

امروز يكشنبه سوٌم شهريور ماه يكهزاروسيصدوهشتادويك.
سلام همزبان خوبم ؛ به ديدار هميشك خيلي خوش آمديد.

««« عكس روز »»» از « پيك ايران »خاتمی : 'دولت کارهای بزرگی انجام داده است'

... و شهرفرنگي ميگه: ” صبح معلوم ميشه ’كت تن كيه” ؟؟؟

اگر دوست داريد “ شناخت علمي و تحقيقي از اسلام داشته باشيد“
((( ايران آرا ))) را بخوانيد.
اگر ميخواهيد از تيتر اخبار ؛ تحليل ها و نوشته هاي ويژه در پيوند با ايرا ن آگاه شويد به شبكهْ
((( خبرچين ))) سري بزنيد.
هميشك باشيد.

Thursday, August 22, 2002هميشكشهر ؛ شهرفرنگه ؛ خيلي قشنگه ؛
رنگو وارنگه ؛ از همه رنگه ؛
كلي تماشاداره ؛ هيچ جاي حاشا نداره ؛
خوب تماشا كن
!!!شهرفرنگي از تهرانتو نيوز گزارش ميدهد

امروزپنجشنبه سي ويكمٌ مرداد ماه يكهزاروسيصدوهشتادويك.
سلام همزبان خوبم ؛ به ديدار هميشك خيلي خوش آمديد.

««« عكس روز »»» از « پيك ايران »” آقايان قدرتمند ” و ” آقازاده هاي ثروتمند ” (؟؟ !!! )
«« آيت اللٌه واعظ طبسي »» پادشاه خراسان و آقازاده ” ناصر واعظ طبسي ” پدر خواندهْ « كوكائين ؛ هروئين و قرصهاي ديسكو » در ايران و منطقه.

مصرف ” ترياك ” و ” شيره ” در شهر ’مقدس ” ’قم ” توسط آقايان و خانم هايشان به « يك ’تن » - 1000 كيلو گرم رسيده است (؟)
خريد ؛ فروش و مصرف انواع گوناگون مواد مخدر در سطح كلان شهر تهران در سايهْ حمايت آقاي ” فلاحيان ” و تعدادي از ” آقازادگان ”
از مرز پنج ’تن ( 5000 كيلو گرم ) در روز گذشته است. ««« فقط تهران »»»

آقاي ” كمال خرازي ” ناظم مدرسهْ علوي در سالهاي قبل از 1357 و وزير امور خارجهْ دولت آشكار و بي بو و خاصيت ” خاتمي ”
در يك اقدام انقلابي پسرانش را به استخدام دفتر جمهوري اسلامي در نيويورك با حقوق ماهيانهْ پانزده هزلر دلار در آورده
و هردو آقازاده ضمن كار مشغول تحصيل در دانشگاه ميباشند.

ايل و تبار ” آيت اللٌه خزعلي ” پادشاه خوزستان در يك حركت صد در صد انقلابي همگي به ميمنت و مباركي هفتهْ گذشته وارد آمريكا شدند.

مردم چه نشسته ايد ؛ آقازاده ها و خانم خانوم ها وابستگان و بستگان آقايان قدرتمند نظام ولايت و امامت ” اسلامي ” مثل مور و ملخ بسوي آمريكا و كاناذا
حمله ور شده اند و اين روزها بازار خريدن خانه هاي ميليون دولاري و اتومبيل هاي لوكس هزار هزار دولاري ؛ و .... خيلي گرم و آتشين شده است.

آقازادهْ رسمنجاني در يك اقدام خداپسند و انقلابي دو سه هفتهْ قبل يك ” بزرگ راه ’قلكي ” را در كانادا خريداري نموده
و اين سرمايه گذاري بزرگ تا هفتاد پشت خانوادهْ رسمنجاني را تآمين ميكند. توضيح : « شاهراهي كه براي استفاده از آن بايد پول پرداخت » جادهْ قلكي.

... و شهرفرنگي ميگه: ” صبح معلوم ميشه ’كت تن كيه” ؟؟؟

اگر دوست داريد “ شناخت علمي و تحقيقي از اسلام داشته باشيد“ ((( ايران آرا ))) را بخوانيد.
اگر ميخواهيد از تيتر اخبار ؛ تحليل ها و نوشته هاي ويژه در پيوند با ايرا ن آگاه شويد به شبكهْ ((( خبرچين ))) سري بزنيد.
هميشك باشيد.

Wednesday, August 21, 2002

طرح پيش نويس قانون اساسي براي ايرانهميشكشهر ؛ شهرفرنگه ؛ خيلي قشنگه ؛
رنگو وارنگه ؛ از همه رنگه ؛
كلي تماشاداره ؛ هيچ جاي حاشا نداره ؛
خوب تماشا كن
!!!شهرفرنگي از تهرانتو نيوز گزارش ميدهد


امروزچهارشنبه سيمٌ مرداد ماه يكهزاروسيصدوهشتادويك.
سلام همزبان خوبم ؛ به ديدار هميشك خيلي خوش آمديد.

««« طرح پيش نويس قانون اساسي جمهوري فدرال ايران »»»
نيازي به اثبات ندارد كه ايران با بحراني عميق و فراگير روبرو است.
بحران سيلسي ؛ بحران اقتصادي ؛ بحران فرهنگي و بحران اجتماعي .
طبيعي است كه براي رفع اين بحران ها بايد ريشه هاي اصلي را يافت .
به باور ما ريشهْ اصلي تمامي اين بحران ها در ساختار نظام است كه در قانون اساسي موجود انعكاس و مشروعيت يافته.
هرچند اين بحران ساختاري به صورت بحراني سياسي نيز جلوه ميكند ولي بحران سياسي به معناي فوق سخن ميرود كه هيآت دولت بر سر كار ؛
به هر علتي ؛ در حل مشكلات و معضلات جامعه ناتوان شده و با بركنار كردن هيآت دولت موجود و
برگزيدن اشخاص ديگري به جاي مسئولان حاضر بتوان به بحران پايان داد.
به عبارت ديگر بحراني سياسي ؛ بحراني است كه در درون ساختار نظام موجود قابل حل است.

انتخاب خاتمي به رياست جمهوري در خرداد 76 و پيدائي و قوت گرفتن اين اميد در ميان .....
...................................... ديگر نبايد جاي ترديدي باقي گذاشته باشد كه بحران ؛ بحران سياسي به معناي اخص كلمه نيست.

چه در دورهْ اول رياست جمهوري خاتمي و چه تاكنون در دورهْ دوم رياست جمهوري ايشان ؛.......
............................. بحران گريبان گير جامعه بحراني است ساختاري ؛
بحران سراپاي نظام يعني بحران قانون اساسي .
اين واقعيتي است كه به گونه اي روزافزون بخش هاي بيشتري از جامعه اين موضوع را درمييابند و بر زبان جاري ميسازند.

........راه گشايشي براي خارج شدن جامعه از بحران وجود ندارد.
آنچه ’مسلم است ؛ اين است كه ولايت فقيهيون تماميت خواه حاكم ؛ توانا به حل بحران نيستند.
به اين دليل ساده كه بحران در وجود خود آنان است و آتش را با آتش نميتوان خاموش كرد.
.............اصلاح خواهان نيز راه به جائي نميبرد. زيرا آنان خواهان مردم سالاري در جهارچوب نظام جمهوري اسلامي هستند كه....
............ جريان هاي لائيك ناميده اند ؛ يعني نيروها و جريان هائي كه خواهان استقرار نظامي مردم سالارانه بر اساس
جدائي ” دين ” از ” دولت ” و حقوق برابر براي تمامي شهروندان ايراني با چشم پوشي از مذهب ؛ عقيده ؛ جنس ؛ نژاد ؛ رنگ و غيره است.

اين طرح پيش نويس از شمار ارزشمندترين كارهائي ست كه در بيست و چند سال گذشته از سوي روشنفكران و انديشمندان برونمرزي انجام شده است.

««« جدائي ” دين ” از ” دولت ” ركن اساسي جامعهْ لائيك است. »»»

««««« در جامعهْ آيندهْ ايران ” مذهب ” رسمي وجود نخواهد داشت. »»»»»

متن كامل و جامع اين پيش نويس را در تارنماي «« طرحي نو »» مطالعه بفرمائيد .
اگر باورمند به استقرار نظام جمهوري هستيد ؛ طرح پيش نويس قانون اساسي را در اختيار روشنفكران ؛ دانشجويان ؛ جوانان و مردم ايران بگذاريد.
نخست آنكه بايد تلاش گسترده اي انجام گيرد كه اين پيش نويس به ميان تودهْ ايرانيان برونمرزي برده شود .
براي آگاهي از جزئيات اين پيش نويس نشاني تارنماي « طرحي نو » را به دوستان و آشنايانتان بدهيد.

Tarhi no
Postfach : 1402
5500 Mainz / Germany
Fax : (49) 04121 - 93963
E.Mail : tarhino@t-online.de
WWW.tarhino.com

... و شهرفرنگي ميگه: ” صبح معلوم ميشه ’كت تن كيه” ؟؟؟

اگر دوست داريد “ شناخت علمي و تحقيقي از اسلام داشته باشيد“ ((( ايران آرا ))) را بخوانيد.
اگر ميخواهيد از تيتر اخبار ؛ تحليل ها و نوشته هاي ويژه در پيوند با ايرا ن آگاه شويد به شبكهْ ((( خبرچين ))) سري بزنيد.
هميشك باشيد.

Tuesday, August 20, 2002

بازگشت همه بسوي اوست(؟؟؟)هميشكشهر ؛ شهرفرنگه ؛ خيلي قشنگه ؛
رنگو وارنگه ؛ از همه رنگه ؛
كلي تماشاداره ؛ هيچ جاي حاشا نداره ؛
خوب تماشا كن
!!!شهرفرنگي از تهرانتو نيوز گزارش ميدهد


امروزچهارشنبه سيمٌ مرداد ماه يكهزاروسيصدوهشتادويك.
سلام همزبان خوبم ؛ به ديدار هميشك خيلي خوش آمديد.

««««« آگهي تهنيت ؛ تبريك و شادماني »»»»»
««« بارگشت همه بسوي اوست(؟؟؟ !!!) »»»

با نهايت مسرٌت ؛ شادي و پايكوبي بدرك واصل شدن خلفاي خائنين ؛ قاتلين و سارقين
از سلالهْ مسلمانان راستين و انقلابي ؛ رهبراني راهزن و حاكماني مردمخوار
آيت الابليس ” علي خامنه اي ” ؛ حجت الشيطان ” علي اكبر رسمنجاني ”
حاج حبيب مؤتلفهْ مسلمان ؛ و همهْ اعوان و انصار ؛ عمله و اكرهْ مافياي جمهوري اسلامي
كه از حول حليم به توي ديگ افتاده و جابجا به درك واصل شدند را به آگاهي
عموم مردم دنيا ؛ بويژه ايرانيان ساكن منظومهْ شمسي ؛ قمري و ميلادي ميرساند.
مراسم جشن و شادماني ؛ رقص و پايكوبي ؛ بزن و بكوب و خنده از همين لحظه
تا اطلاع ثانوي در هركجاي دنيا كه هستيد برگزار نمائيد.
شركت همه ؛ بويژه ايرانيان ؛ پير و جوان ؛ ’خرد و كلان ؛ دخترو پسر ؛ زن و مرد
در اين مراسم موجب شادي روان آن عزيزاني است كه به حكم و دست اين جانيان
كشته و اعدام شدند ميگردد.
شهرفرنگي ؛ يتيم ؛ مادر مردهْ آوارهْ تبعيدي.

... و شهرفرنگي ميگه: ” صبح معلوم ميشه ’كت تن كيه” ؟؟؟

گر دوست داريد “ شناخت علمي و تحقيقي از اسلام داشته باشيد“ ((( ايران آرا ))) را بخوانيد.
اگر ميخواهيد از تيتر اخبار ؛ تحليل ها و نوشته هاي ويژه در پيوند با ايرا ن آگاه شويد به شبكهْ ((( خبرچين ))) سري بزنيد.
هميشك باشيد.

Sunday, August 18, 2002هميشكشهر ؛ شهرفرنگه ؛ خيلي قشنگه ؛
رنگو وارنگه ؛ از همه رنگه ؛
كلي تماشاداره ؛ هيچ جاي حاشا نداره ؛
خوب تماشا كن
!!!شهرفرنگي از تهرانتو نيوز گزارش ميدهد

امروزيكشنبه بيست و هفتمٌ مرداد ماه يكهزاروسيصدوهشتادويك.
سلام همزبان خوبم ؛ به ديدار هميشك خيلي خوش آمديد.

آتچه كه در زير ميخوانيد متن ايميلي است كه آقاي ” اردشير پاينده ” براي ” هميشك ” فرستاده اند:

دوستان وبلاگی؛
«« سايت باد »» به تازگی تاسيس شده (در زمان نوشته شدن اين نامه تنها پانزده ساعت از عمر آن می گذرد )
و مجموعه ايست از مطالب دسته بندی شده، که به بررسی تک تک برهان های اثبات وجود خدا می پردازند، و آنها را با دلايل منطقی رد می کنند.
اين سايت برای رفع خلا موجود در اين زمينه ايجاد شده،
زيرا در حال حاضر با توجه به وضعيت حاکم هيچ منبع فارسی زبانی در اين مورد وجود ندارد،
و تنها محلی که اجازه ی چنين فعاليتی را می دهد اينترنت است.
با توجه به اين مسئله سايت را به شما وبلاگرها، که خود از فعال ترين کاربران اينترنتی هستيد و
احتمالا به اين موضوع علاقه مند، معرفی کردم، تا هم خود از آن استفاده کنيد، و هم در صورت تمايل آن را در وبلاگ خود معرفی کنيد،
تا اين سايت ارتباط بيشتری با مخاطبين خود پيدا کند و بتوانيم با کنار هم قرار دادن انديشه های مختلف به رشد فکری جامعه کمک کنيم.
ديدن شما در باد باعث خوشحالی من است . اردشير پاينده

دوست عزيز ؛ خوش آمدي ؛ با اميد به اينكه در انجام اين ’مهم موفق و پويا باشيد.
وبلاگكاران انديشمند ؛ ناگفته هاي خواندني در سايت «« باد »» را بايد خواند

... و شهرفرنگي ميگه: ” صبح معلوم ميشه ’كت تن كيه” ؟؟؟

اگر دوست داريد “ شناخت علمي و تحقيقي از اسلام داشته باشيد“ ((( ايران آرا ))) را بخوانيد.
اگر ميخواهيد از تيتر اخبار ؛ تحليل ها و نوشته هاي ويژه در پيوند با ايرا ن آگاه شويد به شبكهْ ((( خبرچين ))) سري بزنيد.
هميشك باشيد.

Friday, August 16, 2002هميشكشهر ؛ شهرفرنگه ؛ خيلي قشنگه ؛
رنگو وارنگه ؛ از همه رنگه ؛
كلي تماشاداره ؛ هيچ جاي حاشا نداره ؛
خوب تماشا كن
!!!شهرفرنگي از تهرانتو نيوز گزارش ميدهد


امروزشنبه بيست و ششٌم مرداد ماه يكهزاروسيصدوهشتادويك.
سلام همزبان خوبم ؛ به ديدار هميشك خيلي خوش آمديد.

بحران ؛ اسلام ؛ مذهب تشيٌع ؛ اصلاحات و مرحوم ” دكتر علي شريعتي ” (؟!)

مجموعه مقالات و مطالب برگزيده به مناسبت بيست و پنجمين سالگرد شهادت دکتر علی شريعتی
يار تو اين دارد و تو نيز هم « نقدی کوتاه بر"ربع قرن سکوت شريعتیِ" حجاريان » احمد آل حسين
« گفتمان شريعتی، گفتمان روشنفکری دينی » حسن بشير
يار ما اين دارد و آن نيز هم « به مناسبت ربع قرن سکوت دکترعلی شريعتی » سعيد حجاريان
« منابع شريعتی » عليرضا رجايی
سخنان اخير هاشم آقاجری، پروژه پروتستانتيسم اسلامی، تفکيک عالم و روحانی و برخی از آموزه های دکتر شريعتی
« سيری در انديشه های دکتر شريعتی » هاشم آغاجری
شريعتی و پروژه پروتستانتيسم اسلامی - هاشم آغاجری
تاثير تفكر شريعتی بر جنبش مذهبی و چپ افغانستان - لطيف پدرام
«رفرم» و «ضد رفرم»؛ در ضرورت پيش برد دو پروژه ناتمام - سارا شريعتی
دموکراسی در انديشه سياسی شريعتی /حبيب الله پيمان
شريعتی و انديشه تغيير اجتماعی /تقی رحمانی
شريعتی و هابرماس /مسعود پدرام
يک اصل طلايی و چهار نقش مذهب در پروژه شريعتی /رضا عليجانی
شريعتی و تکوين چپ اسلامی /رسول اصغری
ما و شريعتی (به مناسبت بيست و پنجمين سال سکوت!) /احمد آل حسين
شريعتی، خروس بی محل دکتر علی رهنما /از کتاب قفنوس عصيان
شريعتی و ادوار سه گانه زندگی مارکس /بهروز رضايی
توضيح :
عنوان مقالات و نوشته هائي در پيوند با مرحوم ” دكتر علي شريعتي در سايت « ملي مذهبي ها (؟!) »

خاتمي از شريعتي چه مي گويد ؟
شريعتي يك انقلاب مسلمان است كه آرام نشستن را به هنگامي كه جهان انساني در اثر حاكميت بيداد و دروغ و سلطه فرهنگ زور فقر و سكوت ، دچار نا آرامي است ، بر خود حرام ميداند و مي كوشد تا ديگران را نيز به فرياد و حركت وادارد و راهنماي حركت او نيز اسلام است . اما اسلامي نا آلوده به غرضها و مرضهاي ناشي از بد بيني يا بي ديني و تلاش مي كند كه اين نكته را به اثبات برساند كه :
هر عيب كه هست از مسلماني ماست .

نظريات بزرگان در مورد دكتر شريعتي
2ـ آيت الله سيد علي خامنه اي ، رهبر انقلاب اسلامي
... شريعتي يك چهره پر سوز پي گير براي حاكميت اسلام بود ، از جمله مناد ياني بود كه از طرح اسلام به صورت يك ذهنيت و غفلت از طرح اسلام ، به صورت يك ايدئولوژي و قاعده نظام اجتماع رنج مي برد و كوششش مي كرد تا اسلام را به عنوان يك تفكر زندگي ساز و يك نظام اجتماعي و يك ايدئولوژي راهگشاي زندگي مطرح كند ...

3ـ حجت الاسلام و المسلمين علي اكبر هاشمي رفسنجاني
دكتر شريعتي از افرادي است كه واقعا به اين نهضت خدمت كرده و فعاليتهاي ايشان در چندين ساله اخير ، بر قشر وسيعي از كساني كه ما به آنها دسترسي نداشتيم ، اثر داشته و آنها را به ميدان كشانيده . او خصوصا با تجربه اي كه داشت ، بدين معنا كه اولا معلم بوده و ثانيا به خارج رفته بود . ثالثا به جامعه شناسي وارد بود و همچنين با وضع روحي و شرايط نسل نو آشنايي داشته ، توانست در جامعه موثر باشد و موجي نسبتا قوي ايجاد كند . ...

4ـ آيت الله سيد محمود طالقاني
آخرين ملاقاتي كه من با دكتر شريعتي داشتم ، آن وقتي بود كه او تازه از زندان بيرون آمده بود . شبي كه تا نيمه شب و بعد از نيمه شب با او بوديم
و آن روح خلوص و دريافت احسن را چنان در او ديدم كه اين خاطره هيچ وقت از نظر من محو نمي شود . وقتي صحبت مي كردم ،
با تمام حواس ، گوش و چشم و فكرش ،متوجه جمله هاي من بود و مي گرفت و بعد به من بر مي گرداند .

ـ استاد محمد رضا حكيمي
... حال كه از مشاركت فعال نسل جوان ، در اين انقلاب عظيم ، سخني گفته آمد ، چگونه مي توانيم بي ياد كردي از دكتر علي شريعتي ، از اينجا بگذريم ...
دكتر علي شريعتي ، سه نياز مرتبط را به خوبي درك كرد :
1ـ نياز مذهب به انطباق با زمان .
2ـ نياز جامعه به داشتن پايگاه مذهبي .
3ـ نياز به تحقيق اين دو به نسل جوان .

6ـ شهيد دكتر مصطفي چمران
..... بر اين حساب ، دكتر علي شريعتي به درجه بي نهايت ، قابل تقدير است ، آدمي را منقلب مي كند ، روح را از قيد زمان و مكان ، آزاد كرده ، به ازليت و ابديت متصل مي نمايد . و در آسمانها به سير و سياحت مي پردازد و زيبائيهاي عجيب و خلاق و سوزنده به آدمي نشان مي دهد و ابعادي جديد و مبهوت كننده پر شكوه از خلقت به ما مي نماياند .

7ـ آيت الله شهيد مرتضي مطهري
برادر عزيز دانشمند ، جناب آقاي دكتر علي شريعتي

قلب خود شما گواه است ، كه تا چه اندازه به شما ارادت مي ورزم و به آينده شما از نظر روشن كردن نسل جوان به حقايق اسلام اميدوار م . خداوند مثل شمار ا فراوان فر مايد . ... بخش سوم ( از هجرت تا وفات زندگي پيامبر اكرم (ص) ) آن را كه از دو بخش اول مهمتر است ، براي حضرت عالي در نظر گرفتم ... ما از ذوق و ابتكار و حسن انتخاب حضرت عالي ، انتظار داريم كه به طور فشرده و در عين حال روشن ، همه نكات روشن آن قشمت از زندگي حضرت را مرقوم فر مائيد و مخصوصا قسمتهايي كه كمتر مورد توجه ديگران است ... اميدوارم توفيق زيارت عالي را پيدا كنم . همه دوستان را سلام برسانيد .

8ـ پرفسور حامد الگار
... شريعتي برداشتي كاملا نو از نظريه انتظار ظهور امام زمان (عج ) كه به صورت بهانهاي براي معطل ماندن و اتخاذ مواضع انفالي تلقي ميشد ، ارائه نمود . او آموخت كه انتظار امام اساسا به معناي جلو انداختن شرايط ظهور او و تلاش در جهت هموار كردن راه چنين ظهوري از طريق بر پايي جامعه اي عادلانه و خدا پرست است .

توضيح: مقالات و نوشته هائي در پيوند با مرحوم ” دكتر علي شريعتي در سايت : « نسل سوٌم (؟!) »

(( اختلاف من « علي شريعتي » با او « آخوند سنتي » اختلاف پسر و پدري است در داخل يك خانواده ... )) “ اسلامشناسي - ج3 - ص 14 و 15 “

. . . . توده هاي محروم ؛ ستمديده ؛ در خون نشسته ؛ قتل و غارت شده و بي پناه ايران ؛ پس از 24 سال تحمل و تجربة خونين حاكميت اسلامي ؛
بتدريج به آگاهي هاي تاريخي - طبقاتي خويش دست مي يابند ؛ اينك وظيفة همة نيروهاي آزاديخواه و انقلابي و همة مردم ؛بويژه جوانان است كه -
با حفظ همبستگي هاي درون خلقي - ضمن مرزبندي دقيق و روشن با نيروهاي مبارزي كه براي استقرار (( جمهوري دمگراتيك اسلامي )) ميكوشند --
در تحقق يكي از مضمون هاي اساسي انقلاب دمكراتيك ايران يعني ((( اصل جدائي كامل دين از دولت ))) مبارزه نمايند.

««بررسي آراء و عقايد نظريه پردازان “ اسلام راستين “ ( يعني خواستاران بازگشت به اسلام اوليهٌ ) مسئلة مهمي است كه بايد بطور جٌدي و اساسي به آن پرداخت.»»

... و شهرفرنگي ميگه: ” صبح معلوم ميشه ’كت تن كيه” ؟؟؟

اگر دوست داريد “ شناخت علمي و تحقيقي از اسلام داشته باشيد“ ((( ايران آرا ))) را بخوانيد.

اگر ميخواهيد از تيتر اخبار ؛ تحليل ها و نوشته هاي ويژه در پيوند با ايرا ن آگاه شويد به شبكهْ ((( خبرچين ))) سري بزنيد.
هميشك باشيد.هميشكشهر ؛ شهرفرنگه ؛ خيلي قشنگه ؛
رنگو وارنگه ؛ از همه رنگه ؛
كلي تماشاداره ؛ هيچ جاي حاشا نداره ؛
خوب تماشا كن
!!!شهرفرنگي از تهرانتو نيوز گزارش ميدهد
امروزجمعه بيست و پنجٌم مرداد ماه يكهزاروسيصدوهشتادويك.
سلام همزبان خوبم ؛ به ديدار هميشك خيلي خوش آمديد.


... و شهرفرنگي ميگه: ” صبح معلوم ميشه ’كت تن كيه” ؟؟؟

اگر دوست داريد “ شناخت علمي و تحقيقي از اسلام داشته باشيد“ ((( ايران آرا ))) را بخوانيد.

اگر ميخواهيد از تيتر اخبار ؛ تحليل ها و نوشته هاي ويژه در پيوند با ايرا ن آگاه شويد به شبكهْ ((( خبرچين ))) سري بزنيد.
هميشك باشيد.

Monday, August 12, 2002

جدائي « دين » از « دولت »هميشكشهر ؛ شهرفرنگه ؛ خيلي قشنگه ؛
رنگو وارنگه ؛ از همه رنگه ؛
كلي تماشاداره ؛ هيچ جاي حاشا نداره ؛
خوب تماشا كن
!!!شهرفرنگي از تهرانتو نيوز گزارش ميدهد


امروز دوشنبه بيست ويكٌم مرداد ماه يكهزاروسيصدوهشتادويك.
سلام همزبان خوبم ؛ به ديدار هميشك خيلي خوش آمديد.

جدائي ” دين ” از ” دولت ” يك خواست اساسي و زيربنائي است كه نبايد آنرا ناديده گرفت.

نظرسنجي
وب سايت « با عليرضا ميبدي »

با طرح دو سؤال اقدام به يك نظرسنجي نموده و ميخواهند بدانند نظر شما در مورد اين دو موضوع چيست ؟

1 - آيا جوانان داخل ” ايران ” از راه مسالمت آميز به ” آزادي ” خواهند رسيد ؟
2 - آيا عيب در ” مذهب ” است يا در ” مسلماني ” ما ؟
اگر مايليد در اين نظرسنجي شركت كنيد به اينجا سري بزنيد.

... و شهرفرنگي ميگه: ” صبح معلوم ميشه ’كت تن كيه” ؟؟؟

اگر دوست داريد “ شناخت علمي و تحقيقي از اسلام داشته باشيد“ ((( ايران آرا ))) را بخوانيد.

اگر ميخواهيد از تيتر اخبار ؛ تحليل ها و نوشته هاي ويژه در پيوند با ايرا ن آگاه شويد به شبكهْ ((( خبرچين ))) سري بزنيد.

هميشك باشيد.

شيخ و شيطانهميشك


:
شهر ؛ شهرفرنگه ؛ خيلي قشنگه ؛
رنگو وارنگه ؛ از همه رنگه ؛
كلي تماشاداره ؛ هيچ جاي حاشا نداره ؛
خوب تماشا كن
!!!شهرفرنگي از تهرانتو نيوز گزارش ميدهد


امروز دوشنبه بيست ويكٌم مرداد ماه يكهزاروسيصدوهشتادويك.
سلام همزبان خوبم ؛ به ديدار هميشك خيلي خوش آمديد.

««« شيخ و شيطان »»»

داد ابليس به ’ملا پيغام ..... كاي سرت چون كدو و دل چون سنگ
آبرويم ز تو پا مال شده ..... تو شدي باعث بدبختي و جنگ
من ز رفتار تو شرمنده چو موش ..... گر چه بودم به مصاف تو پلنگ
خواهم از دست تو و كردارت ..... بشوم پنهان در كام نهنگ
در وقاحت تو نداري همتا ..... باعث خجلتي و مايهْ ننگ
پي تحميق خلايق تا چند ..... ’تركتازي كني اي قرمدنگ
رطب و يابس ؛ ز چه بافي بر هم ؟ ..... گفته هايت همه پوچ است و جفنگ
خويش را همقدر من خواني ؟ ..... من ’كجا و تو ’كجا ؟ اي الدنگ
حاضر از بهر تو ’كل تعماٌت ..... نان مردم همه در ’قلماسنگ
شيوه ات ريب و ريا و تزوير ..... روشت كذب و روالت وادنگ
گاه اثبات حقايق الكن ..... مانده در گل همه جا چون خر لنگ
ايده آلت شكم و زير شكم ..... كجرو و كج منشي چون خرچنگ
سطح فكرت همه آلوده به گند ..... همچو ديوانهْ معتاد به بنگ
تو كه ديروز ’بدي مستعرب ..... ز چه امروز شدي مستفرنگ
قاري و قبركن و قرآن خوان ..... دشمن شادي و شعر و آهنگ
دار از بهر تو بهتر باشد ..... بهر اعدام تو حيف است فشنگ
تو و بنشستن بر مصدر ’حكم ؟ ..... لايق توست خلا و لولهنگ
وقت آنست كه خلق از همه سو ..... بزند بر پس پشتت اردنگ
××××××××××××
پاسخش داد چنين شيخ اللٌه : ..... خفه شو ؛ بد دهن بي فرهنگ
بعداز اين خلق نخواهم فرمود ..... مردكي مثل تو ’پرو و دبنگ
طبق احكام فقيه الفقها ..... گشته اي از درجاتت ’منفنگ ! ـــــــــــ» ” ’كرد اللٌه ” «
( به نقل از : ” آهنگر در تبعيد ؛ آذر 1363 )
....... و شهرفرنگي ميگه : ” صبح معلوم ميشه ’كت تن كيه ” ؟؟؟
اگر دوست داريد “ شناخت علمي و تحقيقي از اسلام داشته باشيد“ ((( ايران آرا ))) را بخوانيد.
اگر ميخواهيد از تيتر اخبار ؛ تحليل ها و نوشته هاي ويژه در پيوند با ايرا ن آگاه شويد به شبكهْ ((( خبرچين ))) سري بزنيد.
هميشك باشيد.

Saturday, August 10, 2002

’معرفي

هميشك


:
شهر ؛ شهرفرنگه ؛ خيلي قشنگه ؛
رنگو وارنگه ؛ از همه رنگه ؛
كلي تماشاداره ؛ هيچ جاي حاشا نداره ؛
خوب تماشا كن ....
!!!شهرفرنگي از تهرانتو نيوز گزارش ميدهد


امروز شنبه نوزدهٌم مرداد ماه يكهزاروسيصدوهشتادويك.
سلام همزبان خوبم ؛ به ديدار هميشك خيلي خوش آمديد.
چند روزي به علت مشكلات فني غيبت داشتيم و موفق به نوشتن نشديم !
در پاسخ به تعدادي از دوستان كه سؤال كرده بودند : «« تو كيسني ؟ »»
اجازه بدهيد اينگونه خود را معرفي كنم :

من ” مزدك ” بي دينم
بي كينه و خوشبينم
بابك صفت و ’خرم
منصوروش آئينم
در سينه همي دارم ؛ آتشكدهْ زرتشت
منطق همه پندارم
نيكو همه ’گفتارم
پاكيزه به كردارم
لا’ مذهب و بي دينم
آزاده از اين قيدم
بيگانه از آن بندم
من ” مزدك ” بي دينم.

و شهرفرنگي ميگه : صبح معلوم ميشه كت تن كيه ؟؟؟

اگر دوست داريد “ شناخت علمي و تحقيقي از اسلام داشته باشيد“ ((( ايران آرا ))) را بخوانيد.
اگر ميخواهيد از تيتر اخبار و تحليل ها و نوشته هاي ويژه در پيوند با ايرا ن آگاه شويد به شبكهْ ((( خبرچين ))) سري بزنيد.
هميشك باشيد.

Sunday, August 04, 2002

مروري بر وقايع از 18 تير

هميشك


:
شهر ؛ شهرفرنگه ؛ خيلي قشنگه ؛
رنگو وارنگه ؛ از همه رنگه ؛
كلي تماشاداره ؛ هيچ جاي حاشا نداره ؛
خوب تماشا كن
!!!شهرفرنگي از تهرانتو نيوز گزارش ميدهد

امروز يكشنبه سيزدهم مرداد ماه يكهزاروسيصدوهشتادويك.
سلام همزبان خوبم ؛ به ديدار هميشك خيلي خوش آمديد.
با اميد به اينكه لايق ميزباني شما باشيم.

راستي تازه چه خبر ؟ اين روزها آنقدر خبر زياده كه آدم نميدونه از كجا شروع كنه ؟
از كدومشون حرف بزنه ؟ و در مورد كدام يك از آنها سر گفتگو را باز بكنه ؟
ولي آنچه مسلم است كار رژيم ” جمهوري اسلامي ” تمام است. آخوندهاي حاكم با عبا و عمامه و بدون عبا و عمامه بجون همديگه افتادند و بهمديگه دندان نشان ميدهند.
و هر روز هم كه ميگذرد اين ستيز ماندن در دارالخلافه عميقتر و شكاف در هرم قدرت بيشتر از روز قبل ميشود.
رهبران دولت آشكار و پنهان در امر ادارهْ مملكت عاجز و درمانده شده وبراي كنترل اوضاع بطور لحظه اي تصميم گيري هاي شتاب زده اي ميكنند؛
اما اين ترفندها و سياست بازي هاي فريبكارانه ديگر كارساز نخواهد بود.
مروري بر آنچه كه از سالروز هجدهم تير در ايران اتفاق افتاد كمك ميكند تا اوضاع واحوال اين بيمار رو به موت باريمان روشن تر شود.
از يكهفته قبل از 18 تير رژيم با صف آرائي نيروهاي ويژهْ تا به دندان مسلح و مردم خوار خود در سطح تهران وبزرگ شهرهاي ايران اقدام به
سركوب جوانان و مردم در اجتماعات گونگون نمودند تا بدين ترتيب قدرت نمائي نموده و از حركت هاي بعدي آنان جلوگيري نمايند؛
كه ديديم در انجام اين كار موفق نبود و مردم در روز موعود يعني 18 تير ماه به خيابان ها آمدند و يكبار ديگر به خلفاي جمهوري اسلامي با صداي بلند
اعلام كردند كه ’عمر اين حكومت اسلامي نگين و مردم خوار به سر رسيده و خواهان يك حكومت مردمي و غير مذهبي و بدون دخالت دين ميباشند.
صداي اعتراض مردم كارد به استخوان نشستهْ ايران آنچنان رسا و گويا بود كه همهْ ساكنين عالم شنيدند و به آن پاسخ مثبت دادند.
خود سردمداران حكومت بواقع اسلامي بهتر از هر كس ديگري ميدانند كه رژيم پايگاهي در بين مردم ندارد. و بيهوده تلاش در نگه داشتن آن ميكنند.
همزمان با اعتراضات مردمي ؛ متن اعلاميهْ ( كيفرخواست ) امام جمعهْ اصفهان كه خود از پايه گذاران دارالخلافهْ اسلامي در ايران بوده انتشار و پخش شد.
و بدين ترتيب پروسهْ شكاف در هرم حاكميت آغاز شد ؛ در همين روزها موضوع سخنراني ” هاشم آقاجري ” در همدان تيتر اخبار شد و حرف و سخن از
شكل ديگري از اسلام بميان آمد ؛ و مينينيم كه توسط جماعتي بنام ” دگرانديشان “ ؛ ” روشنفكران مذهبي ” ؛ ” اسلامگرايان ملي مذهبي ” و ....
در سالروز وفات يكي از مبرزترين توجيه گران و نظريه پردازان ” اسلام راستين ” يعني « دكتر علي شريعتي » دوباره از گور بيرون ميايد و
آقايان شروع به مدح وستايش از او ميكنند و از اسلام شريعتي ساخته سخن بميان مياورند. و هاشم آقاجري كه مدت بيست و چند سال از خودي هاست تكفير ميشود ؛
جنگ گفتاري و نوشتاري مابين ” آخوندهاي ’سنتٌي ” و ” آخوندهاي ’مكلا و كرواتي ” و ” آيت الابليسها ” شروع ميشود ؛ حالا بيا و درستش كن (!)
غافل از اينكه فرصت طلبان زمان هاي طلائي شديدآ گرفتار خارج نمودن پول هاي مملكت به خارج و تبديل كردن آنها به دلار و واريز نمودن آن به حسابهاي شخصي.
در همين روز هاي بحراني كه روزنامه ها و سايت هاي خبري و راديو و تلويزيون هاي داخل وخارج كشور به عميقتر شدن هر چه بيشتر بحران دامن ميزدند
اطلاعيهْ سپاه منتشر ميگردد و همهْ شواهد دال بر يك كودتاي خزيده ميباشد ؛ و اطلاعيهْ ديگري در يك روزنامهْ دست هشتم متعلق به جناح اقتدارگرا
خبر از طرح و تشكيل ” روسپيخانه هاي دولتي ” بنام ” خانه هاي عفاف ” ميدهد ؛ و اين خبر توسط شخصي بنام ” عليرضا نوري زاده ” از طريق برنامهْ
راديوئي ” ميبدي ” گزارش ميشود ؛ و ما هم متن كامل آن طرح را در ” هميشك ” باز نويسي كرديم ؛ و در حاليكه مردم خبرهاي مربوط به محاكمهْ جمعي دزد
بنام ” آقازاده ها ” را از طريق نشريات داخلي ويا از راديوهاي فارسي زبان خارج كشور دنبال ميكردند ؛
بحث ” خانه هاي عفاف ” همهْ مسائل ديگر ايران را تحت الشعاع خود قرار داد (!) ؛ روزنامه ها همچنان توقيف و تعطيل ؛
روزنامه نويسان بازداشت ؛ شكنجه ؛ و مجبور به اعترافات از قبل تدوين شده ؛ و احزاب و گروهاي خودي هم منحل وافراد فعال آن ها به حبس هاي دراز مدت محكوم ؛
و رئيس باصطلاح جمهور لالموني گرفته ؛ و از وضعيت و حال زندانيان سياسي و دانشجويان در بند هيچ خبري در دست نيست !
و مردم درماندهْ ايران نميدانند كه با كدام يك از اين همه آشفتگي و سردرگمي گزارشها و خبرهاي ضد و نقيض بايد كنار بيايند و كدام يك را باور كنند؟؟؟
در كوران اين سياه كاريها و سياست بازي ها حكومت نظامي اعلام نشده اي هم به جمع خبرها اضافه ميشود.
و اين همه در زمانيست كه نيروهاي ارتش روسيه در درياي خزر قدرت نمائي مينمايد و نفس كش ميطلبند؛ كسي هم وجود گفتن يك كلمه را ندارد(!).
آنچه مسلم است فروپاشي رژيم خلفاي جمهوري اسلامي ” خميني ” نرديك است ؛ در آن شك نكنيد ؛
اما مسئلة مهم اين است كه حكومت بعدي را چه كساني ميخواهند در دست بگيرند؟ بايد هشيار و بيدار بود ؛
«« جدائي كامل ” حكومت ؛ دولت ؛ سياست ” »» از دين و مذهب تحت هر نامي و هر شكل ميبايست مورد نظر باشد.
و شهرفرنگي ميگه : صبح معلوم ميشه كت تن كيه ؟؟؟
اگر دوست داريد “ اسلام را بهتر بشناسيد “ ((( ايران آرا ))) را بخوانيد.
اگر ميخواهيد از تيتر اخبار و تحليل ها و نوشته هاي ويژه در پيوند با ايرا ن آگاه شويد به ((( خبرچين ))) سري بزنيد.
هميشك باشيد.

Thursday, August 01, 2002

اسلام راستين (؟؟؟)

هميشك


:
شهر ؛ شهرفرنگه ؛ خيلي قشنگه ؛
رنگو وارنگه ؛ از همه رنگه ؛كلي تماشاداره ؛
هيچ جاي حاشا نداره ؛ خوب تماشا كن
!!!شهرفرنگي از تهرانتو نيوز گزارش ميدهد


سلام همزبان خوبم ؛ سپاسگزارم از اينكه سري به ما ميزنيد
امروز پنج شنبه دهم مرداد ماه يكهزاروسيصدوهشتادويك.
و با هم مرور ميكنيم حرفهاي آقاي “ دكتر(؟) هاشم آقاجري “ را
كه چه ميگويد ؟ و “ اسلام “ مورد نظر ايشان كدام است ؟؟؟
گزيده هائي از حرف هاي ايشان را كه در پيوند با آن ها سؤال داريم در زير مياوريم :
براي خواندن متن كامل مصاحبهْ ايشان به سايت خبري «« اخبار روز »» سري بزنيد.

آقاجری: “ در مقابل اسلام متحجر از«« اسلام راستين (؟؟؟) »» دفاع کردم “
پنج شنبه ١٠مرداد١٣٨١- ١ آگوست ٢٠٠٢
دكتر هاشم آقاجري، مدرس دانشگاه و عضو سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي در گفت‌وگو با خبرنگار ايسنا،

... ؛ بلكه من متقابلا نشان دادم كه در جاي جاي سخنراني، بنده از موضع دفاع از“ اسلام حقيقي (؟) “ و “ ديانتي كه پيامبر و ائمه‌ي بزرگوار ما نمايندگان آن بودند (؟)،
به نقد ديدگاه‌ها و قرائت‌هاي انحرافي از اسلام پرداختم.

وي درخصوص محتويات سخنراني خود در همدان گفت:
نه تنها از كليت “ روحانيت “ و نه كليت دين مبين “ اسلام “ و “ مذهب شيعه “ و نه از كليت اديان آسماني انتقاد نكردم،
بلكه من از آن نوع برداشت از دين كه دين را در خدمت قدرت سياسي قرار داده و موجب عدم ترقي، تعالي و تكامل جامعه مي‌شود، انتقاد كردم.

عضو سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي، ضمن اشاره به موضوعات مورد انتقاد قرار گرفته در سخنراني‌اش، متذكر شد :
به تعبير“ امام “ آنچه مورد انتقاد قرار گرفته است، “ اسلام آمريكايي و اسلام متحجرين (؟) “ بوده است و نه “ اسلام راستين و مذهب متعالي شيعه‌ي جعفري (؟)،
كه در خدمت ترقي و تكامل انسان، و هدايت انسان‌ها به سوي “ اسلام واقعي (؟) بوده است.

اين مدرس دانشگاه، خاطرنشان كرد:
در مقابل “ اسلام متحجر و اسلام آمريكايي (؟) به دفاع از “ اسلام و مذهب شيعه (؟) پرداختم و « اين خط مشي كلي و عمومي من طي ٢٠ سال گذشته بوده است ».

عضو سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي هم‌چنين تأكيد كرد:
..... و در هيچ يك از كلمات و جملات، هيچ گونه اهانتي به “ مقدسات “، روحانيت فرهيخته (؟) و پيامبر صورت نگرفته است ....

توضيح شهرفرنگي : كليهْ تآكيد ها از ماست؛ و در واقع سؤال هاي ماست كه جناب استاد “ دكتر آقاجري “ روشن بفرمايند كه :
چند نوع اسلام ؛ مذهب شيعه و روحانيت وجود دارد ؟
روحانيت فرهيخته كدامند ؟
نمايندگان اسلام آمريكائي و اسلام متحجرين كيانند ؟
اسلام راستين و شيعهْ جعفري و هدايت انسان ها بسوي“ اسلام واقعي“ ؟ پس آنچه كه تا امروز داشتيم كدام “ اسلام “ بوده است ؟
آيا بطور كلي “ اسلام “ي را ميشناسيد كه در خدمت ترقي و تكامل ؛ “ سعادت “ ؛ “ نشاط ؛ صلح ؛ آرامش “ و هدايت “ انسان “
به داشتن يك زندگي انساني بدور از “ استبداد “ ؛ “ شمشير “ ؛ “ شكنجه “ و “ ولايت فقيه “ باشد ؟؟؟
لطفآ با ذكر مثال تفهيم ؛ تعريف و توضيح نه “ توجيه “ بفرمائيد.

و شهرفرنگي آواره ميگويد :
صبح معلوم ميشه كت تن كيه؟؟؟.
اگر دوست داريد “ اسلام را بهتر بشناسيد “ ((( ايران آرا ))) را بخوانيد.
اگر ميخواهيد از تيتر اخبار و تحليل ها و نوشته هاي ويژه در پيوند با ايرا ن آگاه شويد به ((( خبرچين ))) سري بزنيد.
هميشك باشيد.