Saturday, June 27, 2009

هیــولای اســلامــی


چه بر ما آمده؟!


ذره بینهنگامیکه محسن رضائی، فرمانده چاقوکشانِ انقلاب اسلامی از شکایت خودش صرف نظر میکند، و مهدی کروبی، آن دزد سرِ گردنه هوای افشا گری برش میدارد، وقتیکه 70 استاد دانشگاه بی دلیل و یا با دلیل بازداشت و آزاد می شوند، هنگامیکه گربه نره به میو میو می افتد، و فائزه خانم را به بازداشت موقت می برند و رفسنجانی لب از لب نمی گشاید، و سرانجام هنگامیکه شاهزاده (همشهری) رضا پهلوی با میکروفن سبزی فروشی های دوره گرد در جمع تظاهر کنندگان واشنگتنی اظهار همدردی میکند، در چنین هنگامیست که حس دهم ما به ما هشدار میدهد که اوضاع قاراشمیش تر از آنیست که ما دوست داریم بدان اعتراف کنیم.
سی سال است که ایرانی را هزار هزار جلوی هیولای انقلاب اسلامی انداخته اند، و ما هنوز شاهدیم، چند پرزیدنت در آمریکا عوض بشوند تا ما بفهمیم که چه بر ما آمده؟
ذره بین[+]

* * * * *
ستايش های تهوع آور و بی شرمانه

سرباز كوچك

تراژدی "ندا" و همهء قربانیان جمهوری دست نشانده اين است كه آنان فقط يك بار نمی ميرند. آنها پس از مرگ هم بايد قربانی تبلیغات كثيف ‌اجانب شوند.
ادامـــــــــــــه[+]


Labels:

Friday, June 26, 2009

خردگرایی و خردورزی در روی گردانی از خرافات مذهبی


مافیای روحانیت در نبرد مرگ و زندگی


سیامک مهر
زمزمه هایی به گوش می رسد و شایعاتی در فضای کشور جریان دارد مبنی بر اینکه آخوند هاشمی رفسنجانی در تلاش است که از طریق مجلس خبرگان که ریاستش را بعهده دارد، سیدعلی خامنه ای را از مقام خود خلع نموده و ظاهراً نهادی به نام « شورای رهبری» اما در حقیقت« شورای ولایت فقیه» تأسیس کند. او سپس در نظر دارد که با استفاده از سازوکار مجمع تشخیص مصلحت نظام، دولت احمدی نژاد را برکنار و سرنوشت انتخابات 22 خرداد را احیاناً به سود میرحسین موسوی رقم بزند.

با توجه به تجربه ای که از سی سال حاکمیت جمهوری اسلامی کسب کرده ایم به روشنی می دانیم که علی اکبر هاشمی رفسنجانی پس از خمینی و در کنار وی، اساسی ترین ستون این نظام هم در تأسیس و هم در تداوم و ماندگاری و حفظ و حراست آن بشمار می رفته است. در تمامی بند و بست ها و مذاکرات پشت پرده و پیوندهایی که با استعمارگران و دشمنان منافع ملت ایران طی این سه دهه جریان داشته است، هاشمی رفسنجانی و خانوادهء سرمایه دار و ثروتمند و مافیایی وی، نقشی کانونی بازی می کرده و یک پای ثابت هر دسیسه ای بوده اند. در این سی سال هیچ تصمیم و معاملهء سیاسی و اقتصادی و نظامی از خرد و کلان- چه داخلی و چه خارجی- نبوده است که بدون اطلاع وی اتخاذ شده و به نتیجه ای رسیده باشد.
بنابراین چنین پروژه ای اگر اجرایی شود، در واقع کودتای دیگری در درون نظام است که به هیچ وجه منافع و حقوق ملت ایران را مطمح نظر ندارد. هدف این پروژه ریختن آب سردی بر قیام خونین ملت ایران و در نهایت نجات نظام اسلامی و به طریق اولی نجات مافیای روحانیت شیعه از خطر مرگی حتمی است.
بنابر این پروژه ای که هاشمی رفسنجانی رهبری و مغز متفکر آن به شمار می رود و هدف از آن حفظ سلطهء مافیای روحانیت بر ملت ایران است، رفته رفته و با مقاومت بیشتر مردم در برابر ارادهء خامنه ای، در میان هشتاد و چند قلاده از پیرکفتارهای خفته در تابوت مجلس خبرگان رهبری از استقبال معنی داری برخوردار شده و کلید خواهد خورد.
ادامــــــــــــــه[+]

Labels:

Monday, June 22, 2009

نـــــــــــــدا


You Will Not Defeat The People

Johnny's Song for Neda
Original File published by Johnny Maudlin (Johnny99) Supporting A girl called Neda died on the streets of Tehran this weekend.

If John Kennedy was alive today he would say, "I am an Iranian!" A woman called Neda died on the streets of Tehran this weekend. This is the real cost of freedom. This is not something many of us understand, I don't think. I have not felt this moved in my memory. Long live Neda!

NEDA
(You Will Not Defeat The People!)


Neda was a young girl
She would not wear the hijab
She walked out on the streets of Tehran
To join the madding crowd

She felt a burning fire in her chest
And her blood began to flow
You will not defeat the people
When their lust for freedom grows

Down down go the concrete statues
Watch the faceless soldiers run
You will not defeat the people
With the bullets from your guns

Neda was a young girl
Her eyes were black as coal
She walked out on to the streets of Tehran
To take back some control

Watch her father with her face in his hands
Scream her name out to the sky
You will not defeat the people
When they learn that they can fly


Labels:

Sunday, June 21, 2009

خون های پاک خیابان های ایرانشهر را گلگون می کند


تجدید انتخابات برای تشکیل مجلس مؤسسان


سیامک مهر

قیام ملت ایران بر علیه نظام تجاوز اسلامی، علی رغم سعی و تلاش افراد و نیروهایی داخلی و بین المللی که به دنبال مهار آن هستند، به یک انقلاب شکوهمند فرا روییده است. خیزش ملت ایران در پی خواسته ای کمتر از انحلال جمهوری اسلامی و تأسیس و برقراری نظام و دولتی دموکراتیک و سکولار نیست و نخواهد بود. خون هایی که هر ساعت و هر لحظه نثار آزادی و ایران می شود، کم گوهری نیست که در پای اصلاحاتِ دروغین نظام سنگسار اسلامی ریخته شود.
این جان های گرامی که امروز در خیابان های سرزمین اهورایی پرپر می شود، این خون های پاکی که خیابان های ایرانشهر را گلگون می کند، این دختران و پسران نازنین، این فرزندان شجاع کوروش که سینه های گرمشان را سپر گلوله های اهریمن ساخته اند، برای گل روی فلان آخوند و آیت اللهِ دشمن آزادی و دشمن انسان و ایران به خیابان نیامده اند. نیامده اند که با فتوای فلان دستیار و فلان دهان اهریمن ِ خفته در گنداب حوزه های جهل و خرافه، دامن روشن آزادی را لکه دار کنند.
امروز این ملتی که با شهامتی بی مانند چهره به چهرهء اهریمن دوخته و فریاد آزادی و دموکراسی خواهی و حقوق بشرش جهان را به حیرت انداخته است، یقین بدانید که بسیار پیش از این، از فراز گورها و دخمه های دود گرفته و حجره های تاریکِ جهل و پسماندگی ِ حوزه های علمیه عبور کرده است. این ملت بالغ تر از آن است که به ولی و قیم و مرجع و مقتدا نیاز داشته باشد. دوران صغارتِ سال 57 که آیت الله ها بتوانند انقلاب و آزادی و کرامت یک ملت را بدزدند، دیری است که سپری شده. امروز این شما هستید که باید به دنبال ملت ایران بدوید که هرگز هم به گرد پایش نخواهید رسید. منبعد علی می ماند و حوضش، تنهای تنها تا مرگ.
ادامــــــــــــــــــه[+]


Labels:

Tuesday, June 09, 2009

بشتایبـد بـه پـای صنـدوق هـا کـه میـوه هـا گنـدیــددر باغ سبز !


ایراندخت دل آگاه


* بازی رو به پایان است و نتیجه هم چیزی نخواهد بود جز پیروزی « خرد و اندیشه » بر « نادانی خودخواسته و فریب سازماندهی شده » . پیروزی سخن طرفداران تحریم و این که این تنها راه می توانست باشد برای به کرسی نشاندن خواسته ملت .


ملت ایران چاره ای نداشته و ندارد جز رقابت در میدان مبارزه میان خردورزی و نیندیشایی. تفاوتی هم نمی کند که کدام کاندیدا چهارسال دیگر باشد یا حتا کدام حکومت سر کار بیاید. تا مردم ایران مرزهای خواب آلودگی تاریخی را پشت سر نگذارند و پیراهن رخوت را از تن اندیشه بر نکنند ، در بر همین پاشنه خواهید چرخید و میر حسین ها و محمودک ها و کروبی ها و رضایی ها به یاری مشاطه گران و با نشان دادن « در باغ سبز » جماعتی را در پی خویش کشانده و چند گاهی سرگرم نگاه خواهند داشت؛ خواه با شال سبزرنگ سیدی باشد و خواه با حجاب سیاه نیرنگ و شعار دلسوزی برای حفظ آبرو و حیثیت مردم کشور. آبرویی که سی سال است نادیده گرفته می شود. آبرویی که قربانی شده زیر پای بقای نظام!

ایراندخت دل آگاه می گويــد:

بازی آرام آرام به دقایق پایانی خود نزدیک می شود. اگرچه گفته اند ایرانیان مردمان دقیقه نود ای هستند، ولی از هم اکنون می توان نتیجه این بازی را حدس زد. نتیجه البته، شمارش آرا و خواندن نام پیروز انتخابات نیست. اهمیتی ندارد چه کسی از صندوق مارگیری سید علی خامنه ای بیرون می آید، مهم آنست که برنده و بازنده این بازی بیرون از صحنه این نمایش اند.
برنده و بازنده این بازی سیاسی هیچ کدام از آن مارها نیستند؛ حتا خود سید علی خامنه ای و دستگاه خلافت اش هم پیروز یا شکست خورده به شمار نخواهند آمد. این بازی اصلا میان کاندیداها و دستگاه حکومت و جوانان نیازمند شادی نبوده و نیست. تکلیف جوانان پر شور که آنی خنده و هلهله جمعی را آرزو می کنند که روشن است . جوانانی که بهایی سنگین را می پردازند برای خوشی های کوتاه . نمی توان هم به آنها خرده گرفت . مگر والدین شان چقدر آگاهند که خود آنان آگاه باشند از پرده فریبی که بر پنجره اندیشه شان فرو افتاده است .
نه ، این بازی میان آنها نیست . اگر چه دم به دم ِ « محمد بوقی » های بازی داده و خود را به هیاهوهای میدان سپرده باشند .
این بازی میان خرد ورزان و « مدعیان روشنفکری » آغاز شده و جریان دارد . میان آنانی که با استدلال و تدقیق در ماهیت این رژیم قرون وسطایی ، رفتن به پای صندوق ها باز می داشتند و آنانی که ازبام تا شام از همه بوق های دراختیار بهره جستند تا بگویند مردم را از : « بشتایبد به پای صندوق ها که میوه ها گندید » !

این رقابتی نابرابر بود میان کسانی که از مخازن خرد و تجربه پیامی مستدل و چاره ساز را بیرون می کشیدند ولی امکانات چندانی نداشتند تا آن را به گوش ها برسانند و آنانی که همیشه دست در کیسه ای داشته اند تا سخنی بر زبان آورند به سود صاحب کیسه . همان گروهی که همه امکانات خبر رسانی را در کف با کفایت شان ( ! ) نهاده اند که هنر « هیپنوتیزم » از راه دور و تردستی از پس پرده را به نمایش بگذارند .
ادامــــــــــــــــــه[+]

Labels:

Friday, June 05, 2009

معـرکــه ی انتصـابـات در ايـران اسلامــزدهچرا به آرزوهای جوانان تیر خلاص می زنید؟


ایراندخت دل آگاه


روزنامه کیهان - تهــران - شنبه 4 مهرماه 1360
[ص 14] - هاشمی رفسنجانی در خطبه نماز جمعه، گفت:
بی شک اگر شرکت در انتخابات در سطح وسیع هم نباشد رییس جمهور انتخاب می شود. اما یک بررسی کوتاه نشان می دهد که باید شرکت کرد. شما اگر پنج میلیون رای بریزید هم رییس جمهور انتخاب میشود ولی اگر چهارده میلیون باشد وضع عوض می شود. زیرا دشمن همیشه از حضور مردم وحشت دارد . همچنین دولت هایی که حالا می خواهند با ما قرارداد ببندند به محض آنکه رقم بالا را ببینند، آینده را محکم تر می بینند !
* * * * *ایراندخت دل آگاه، می گـويــــد:
چرا به آرزوهای جوانان تیر خلاص می زنید؟
گروهی از آقایانی که نام دکتر و فرهیخته و استاد دانشگاه را یدک می کشند، ظاهرا کور روزی و شبکوری دارند و ثقل سامعه.
به راستی چرا خودشان را به نادانی می زنند؟ چرا می خواهند این چرخ و فلک شوم همچنان بچرخد و گروهی را سوار و جمعی را پیاده کند؟ آن هم در حضور تماشاچیانی که زیر هرم آفتابی سوزان جان می کنند! به راستی چه شد «مسوولیت روشنفکر در دوران دیکتاتوری» ؟ آقایان! چرا با دروغ هایتان جوانان را به پای صندوق ها می فرستید؟ چرا به آینده و آرزوهای جوانان تیر خلاص می زنید؟ این جوانان تاوان کدام کین ورزی شما را باید بپردازند و تا کجای تاریخ ؟ شرم کنید از خود و بهراسید از محکمه تاریخ !

می گویند حافظه تاریخی مردم ایران ضعیف است. از همین رو اشتباهات گذشته را دم به دم تکرار می کنند. ظاهرا این را آخوندهای حاکم بر ایران هم خوب می دانند چرا که در رفتارهای سیاسی و اقتصادی خویش یک آن این نظریه را از یاد نمی برند. فعلا هم با تکیه بر همین پندار، روش طراحان مد فرنگی را نصب العین قرار داده و راه آن ها را می پیمایند. وای که اگر نبود این امکانات آرشیوی و اینترنتی ، چه بی اندوه می زیستند این تمامیت خواهان هزاره سوم!؟

از آن جا که تقلید اصل و اساس باورمندی به دین اسلام و بویژه مذهب شیعه است، خود مروجان این فرهنگ یعنی منبر نشینان، بزرگترین گروه مقلدین را تشکیل می دهند . البته این تقلید نه در حوزه دین و پیروی بی چون و چرا از دین مداران پیشین شرقی که اتفاقا الگوبرداری از نوآوران و پیشروان بازارهای غربی است . تقلیدی ناشیانه ولی هدف دار که می تواند بهترین دستاوردهای دموکراسی را هم به مضحکه ای دل آشوب کن بدل سازد . نمونه اش را این روزها در بازی انتخابات رژیم اسلامی می توان دید . از نمایش های خیابانی آن و به کار گرفتن دخترکان و پسرکان خوش سیما با نشانه « سبز » و دست در دست همسر به این سو و آن سو رفتن گرفته تا سردادن شعارهای ناشدنی اما دهان پرکن و مناظره های تلویزیونی و پرده دری های روحوضی .
تعزیه خوانان پیشین که امروز ردای حکومت بر تن کرده اند از آن جا که حنایشان نزد مردم رنگ باخته است و بازارشان روبه کسادی می رود ، این بار بر آن شدند که در پستوی خود از صندوق پوسیده نوکران بارگاه ، مهره ای را بیرون کشند و با سفیدآب نرمخویی و متانت و سرخاب دلسوزی و وزانت به مردم عرضه نمایند . باشد که باز مشتری ها گرد آیند . غافل از آن که بویناکی این مهره ، نفتالین را هم شرمگین کرده است .

واقعیت آن است که نمایش امروز، تنها بازی فریب توده ها نیست ؛ بخشی از کُنده کشی و فتیله پیچی میان خامنه ای و رفسنجانی روی تشک قدرت است . نزاعی میان گرگ ای که به کمک روباه سر کار آمده ولی به خوش خدمتی او پاس را نمی دارد .


يـادآوری:
روزنامه کیهان - تهــران - چهارشنبه اول مهر 1360
[ص 15] - 22 نفر به جرم قیام علیه جمهوری اسلامی ایران اعدام شدند .

روزنامه کیهان - تهــران - پنجشنبه 2 مهرماه 1360
[ص آخر] - نرخ خرید و فروش ارز: « یک دلار آمریکا خرید 79 ریال، فروش 80 هشتاد ریال

روزنامه کیهان - تهــران - شنبه 4 مهرماه 1360
[ص 2] - به حکم دادگاه های انقلاب، 18 نفر به جرم قیام مسلحانه تیرباران شدند .

روزنامه کیهان - تهــران - يکشنبه 5 مهرماه 1360
[صفحه اول] - به حکم دادگاه های انقلاب چهل (40) نفر به جرم قیام مسلحانه تیرباران شدند .
[ص 14] - به حکم دادگاه های انقلاب نه (9) نفر به جرم قیام مسلحانه علیه جمهوری اسلامی در صومعه سرا و مسجد سلیمان تیرباران شدند .
[ص 14] - به حکم دادگاه های انقلاب هفت (7) تن از اعضای مجاهدین خلق در رودسر اعدام شدند.
[ص 15] - به حکم دادگاه های انقلاب پنج (5) نفر به جرم تظاهرات مسلحانه در بابل اعدام شدند.

روزنامه کیهان - تهــران - دوشنبه 6 مهرماه 1360
[ص 15] - به حکم دادگاه های انقلاب، سی و پنـج (35) نفر از هوادارن گروهک ها به جرم قیام مسلحانه تیرباران شدند.

روزنامه کیهان - تهــران - سـه شنبه 7 مهرماه 1360
[صفحه اول] - 53 نفر از عاملان آشوب های اخیر تهران تیرباران شدند!

روزنامه کیهان - تهــران - دوشنبه 13 مهرماه 1360
[صفحه اول] - خامنه ای رییس جمهور شد.

روزنامه کیهان - تهــران - پنـج شنبه 7 آبـان ماه 1360
[صفحه اول] - میر حسین موسوی نخست وزیر شد .

ادامـــــــــــــه[+]

Labels: