Thursday, June 27, 2002

معجزه !!!

هميشك
شهرفرنگي از تهرانتو نيوز گزارش ميدهد :
شهر شهرفرنگه ؛ از همه رنگه ؛ رنگو وارنگه ؛ خيلي قشنگه ؛
كلي تموشا داره ؛ هيچ جاي حاشا نداره ؛ خوب تموشا كن

من مزدك بي دينم

سر مستم و خوشبينم
آزاده از اين قيدم
بيگانه از آن بندم
بابك صفت و خرم
منصوروش آئينم
بي دينم و آزادم
نيكي همه پندارم
نيكو همه گفتارم
پاكيزه به كردارم
من مزدك بي دينم.
آيا ميدانستيد ؟ كه :
حضرت محمد به هنگام ازدواج با “ عايشه “ دختر « ابوبكر » چهل و پنج ساله بود در حاليكه “ عايشه “ فقط شش يا هفت سال داشت !
بطوريكه از خانة پدرش عروسكي به خانة شوهر ميبرد!!!
“ ازدواج « محمد » با “ عايشه “ سه سال پيش از هجرت بود و “ عايشه “ در آن وقت شش ساله و بقولي هفت ساله بود “

“ طبري “ در - جلد چهار صفحة 1291 -- 1292 -- مينويسد كه :
« عايشه » گفت : “ روزي پيغمبر به خانة ما آمد ... من در ننوئي بودم و باد ميخوردم . مادرم مرا از ننو پائين آورد ... و صورتم را با آب شست ؛
آنگاه ( مادرم ) مرا كشيد و برد و چون به نزديك در رسيدم مرا نگهداشت تا كمي آرام شدم . آنگاه بدرون رفتم و پيغمبر خدا در اطاق ما بر تختي نشسته بود ...
و مردم و زنان برفتند و پيغمبر در خانه ام با من زفاف كرد ... من آنوقت هفت سال داشتم ...“
نگاه كنيد به « تاريخ طبري - ج 4 - ص 1291 + تاريخ عرب - ج 1 - ص 231 + تاريخ سياسي اسلام - ج 1 - ص 105 »
به نقل از كتاب « “ پندار يك “ نقد “ و نقد يك “ پندار “ » علي ميرفطروس»
جوانان دردمند ايراني خواندن كتاب هاي “ علي ميرفطروس “ يك ضرورت است كه از آن غافل نشويد.
“ اين قصة پرغصه سر دراز دارد “
..............................؟؟؟!!!
شهرفرنگي ميگه : صبح معلوم ميشه كت تن كيه !!!
اگر نوشته هاي ما ارزش خواندن دارند ، لطفآ وبلاگخونة ما را به ديگر ياران معرفي كنيد ، با سپاس
احساس غريبي مكن ++اينجا++ كه رسيدی.
هميشك باشيد

Wednesday, June 26, 2002

آگهي ازدواج

هميشك

شهرفرنگي از تهرانتو نيوز گزارش ميدهد :
شهر شهرفرنگه ؛ از همه رنگه ؛ رنگو وارنگه ؛ خيلي قشنگه ؛
كلي تموشا داره ؛ هيچ جاي حاشا نداره ؛ خوب تموشا كن
آگهي ازدواج
“ سعيد توكل “
جواني هستم 65 ساله ؛ راستگو ؛ فروتن ؛ روشنفكر و داراي گرين كارت با حقوقي مكفي و بخور و نمير .
چهره اي دارم نه چندان با نمك ؛ هيكلي نه چندان برازنده و اخلاق و رفتاري نه چندان مردم پسند ؛
معمولآ بد اخلاق و ترشرو و به ندرت بذله گو و خوش خنده .
ساكن آپارتماني لوكس يك اطاق خوابه و يك توالت در چاله ميدان روبروي آهنگري توحيد جنب سيرابي فروشي ميباشم.
انساني هستم عاشق سينه چاك فرهنگ و هنر اصيل ايراني و تا حدودي نژادپرست.
همواره علاقمند به ورزش و بازي بوده و هستم . در كودكي تيله بازي كردم ؛ در نوجواني كفتر بازي و قمار بازي را پسنديدم
و از آن پس تا كنون همواره خانم بازي را پيشة خود ساخته ام.

با توجه به شرايط ايدآل خود ؛ خواهان آشنائي و ازدواج ؛ و شايد هم ازدواج و سپس آشنائي ( هر كدام اول پيش آيد )
با دختر خانمي از نژاد اصيل ايراني با ته لهجة شيرين فرانسوي ؛ كم سن و سال « حد اكثر 22 » باكره و خانواده دار ميباشم.
سيرت نيك ؛ اخلاق خوشايند ؛ متانت و درك و شعور اجتماعي و اين قبيل جزئيات به هيچ وجه مطرح نيست .
فقط و فقط ظاهر پسنديده و آلامد مورد نظر است و بس .
در جستجوي همسري هستم رعنا و خوش برو رو داراي لباني قلوه اي ؛ چشماني سياه ؛ دندانهائي سفيد ؛ گيسواني مشكي تر از شبق و بلند تر از دم اسب.
البته متقاضياني كه داراي چاه زنخدان باشند اولويت خواهند داشت.
از دختر خانم هاي تيتيش ماماني و سانتي مانتال كه واجد شرايط فوق هستند تقاضا دارم يك قطعه عكس تمام قد به همراه چند قطعه عكس رنگي بدون روتوش
شش در چهار با زمينة روشن را به آدرس اينجانب ارسال دارند تا هر چه سريعتر اقدامات لازم بعمل آيد.
از آنجا كه اينجانب همواره شهروندي تابع قانون بوده و در پرتو قوانين جاري كشور كه تعداد زوجات « فعلآ چهار تا » براي مرداني كه دستشان به دهانشان ميرسد
قانوني است؛ و به منظور خدمت به بانوان اين مرز و بوم ؛ در صورت لزوم فداكاري نموده به جاي يك نفر ؛ جهار نفر را در جا به خانة بخت خواهم برد.
پاينده باد ايران !!!!.......... لازم الاجرا باد قوانين جاري مملكتي !!! « “ سعيد توكل “ رونويسي از شهروند 4 تير 81 »
شهرفرنگي ميگه : صبح معلوم ميشه كت تن كيه !!!
اگر نوشته هاي ما ارزش خواندن دارند ، لطفآ وبلاگخونة ما را به ديگر ياران معرفي كنيد ، با سپاس
احساس غريبي مكن ++اينجا++ كه رسيدی.
هميشك باشيد

Saturday, June 22, 2002

امنيت !!!!!!

هميشك
شهرفرنگي از تهرانتو نيوز گزارش ميدهد :
شهر شهرفرنگه ؛ از همه رنگه ؛ رنگو وارنگه ؛ خيلي قشنگه ؛
كلي تموشا داره ؛ هيچ جاي حاشا نداره ؛ خوب تموشا كن
سه شنبه يازدهم ماه جون دوهزارودو

دل ؛ خسته ز آزار دل آزاران است
جان ؛ رنجه ز بيداد ستمكاران است
تنبيه و مجازات خيانت كاران
در جامعه پاداش نكو كاران است

با مشت و لگد معني امنيت چيست ؟
با نفي بلد ناجي امنيت كيست ؟
با زور مرا مگو كه امنيت هست
با ناله ز من شنو كه امنيت نيست !

فرخي يزدي

شهرفرنگي ميگه : صبح معلوم ميشه كت تن كيه !!!
اگر نوشته هاي ما ارزش خواندن دارند ، لطفآ وبلاگخونة ما را به ديگر ياران معرفي كنيد ، با سپاس
احساس غريبي مكن ++اينجا++ كه رسيدی.
هميشك باشيد

كاسة صبر فقيران

هميشك
شهرفرنگي از تهرانتو نيوز گزارش ميدهد :
شهر شهرفرنگه ؛ از همه رنگه ؛ رنگو وارنگه ؛ خيلي قشنگه ؛
كلي تموشا داره ؛ هيچ جاي حاشا نداره ؛ خوب تموشا كن

پيام شهرفرنگي به “ حجت الفساد والمفسدين “ علي اكبر هاشمي رفسنجاني. پايه گذار فلسفة “ قتل عام درماني “ يا “ حذف فيزيكي مخالفان “
به بياني ديگر ؛ ادامة سياست : “ مسلمان سازي “ محمد ؛ عمر ؛ عثمان ؛ ابوبكر ؛علي و فرزندانش ؛... خميني ؛ اعوان و انصارش؛
با ايجاد رعب و وحشت تحت عنوان “ جنايات مقدس “ ؛ و اين قصة پر غصه سر دراز دارد.......
كوسة موذي عمامه به سر
تو چنان غرق در انديشة غارت شده اي
كه خدايت شده يك بازيچه ؛
اي سراپا نفرت ؛ ظالم حيله گر بي ريشه ؛
تو مپندار كه اين مردم در خون خفته ؛
غافل از مكر تو و يارانت ؛ سر به زيرند هنوز !

كاسة صبر فقيران لب ريز
كوزة كام جوانان خالي
به خدائي كه تو ميپنداري ؛
عادل و قاسم و رحمان و رحيم است سوگند
تو چنان غرق در انديشة غارت شده اي
كه سزاوار فنائي ؛
و آن روز نه چندان دور است !!!
شهرفرنگي ميگه : صبح معلوم ميشه كت تن كيه !!!
اگر نوشته هاي ما ارزش خواندن دارند ، لطفآ وبلاگخونة ما را به ديگر ياران معرفي كنيد ، با سپاس
احساس غريبي مكن ++اينجا++ كه رسيدی.
هميشك باشيد

Sunday, June 16, 2002

غيبت !!!

هميشك
شهرفرنگي از تهرانتو نيوز گزارش ميدهد :
شهر شهرفرنگه ؛ از همه رنگه ؛ رنگو وارنگه ؛ خيلي قشنگه ؛
كلي تموشا داره ؛ هيچ جاي حاشا نداره ؛ خوب تموشا كن ...
ملت بي باك
يك انگليسي و يك آلماني و يك ايراني بر سر اينكه مردم كدام يك از اين سه كشور بيباك تر هستند ؛ بحث ميكردند .
انگليسي گفت :“ مردم انگليس بيباكترين مردم دنيا هستند ، چون از هر ده انگليسي يگيش تو دريا خفه ميشه ولي بازم كشتيراني ميكنيم“ .
آلماني گفت : “ مردم ما بيباكتر هستند ؛ به اين علت كه از هر شش نفر آلماني يك نفر در جنگ كشته شده ولي باز هم ما آمادة جنگيم“ .
ايراني گفت : “ مردم ما از هر دوتون بيباكترند ؛ چون هر دقيقه يه ايراني بدست انواع گشتها دستگير و شكنجه و زنداني و اعدام ميشه ولي بازم راحع به آخوندا
لطيفه ميسازيم ؛ حرف هامونو ميزنيم و پخش ميكنيم“ .
عيب مستي
مرد مستي را نصف شب در تهران ميگيرند و به كميتة محل ميبرند .مست در كميته ؛ جلوي تمثال بي مثال خميني بت شده ، زانو ميزند و ميگويد :
“ به جان بچه هام ، از اين به بعد عرق نميخورم و مست نميكنم“ !
كميته چي ميگه : --“ توبة گرگ مرگه . همين فردا دوباره كوفتت ميكني“ .
مست در همان حالت مستي ميگه : “ نه ، نميكنم ؛ واسه اينكه هر وقت مست ميكنم ؛ دو تا امام خميني ميبينم ! يكيش براي هفتاد پشت ما كافيه !!!
چه كسي ميگويد ؟؟؟
سخنگوي جمهوري سر تا پا اسلامي در يك مصاحبة مطبوقاطي و راديو تلويزيوني به مناسبت سالگرد بدرك واصل شدن امام همة قصابان جهان گفت :
“ چه كسي ميگويد ما زنداني سياسي داريم ؟ ما هرگز زنداني سياسي نداريم ! چون همة آنها را اعدام كرده ايم .
ضد انقلاب شايع كرده كه ما دادگاه نداريم ، پس اين همه حكم اعدام ، سنگسار ، قطع دست و پا ،دستگيري و شكنجه روزنامه نگاران و دانشجويان ؛ تعطيل و بستن روز نامه ها ؛
توقيف و جمع آوري كتاب ها ؛ قتل عام مخالفان در داخل و خارج و .........را چه كسي صادر ميكند ؟؟؟
چه كسي ميگويد انتخابات ما آزاد نيست ؟ ما همه را آزاد گذاشته ايم كه به يكنفر هر چقدر دلشان ميخواهد رآي بدهند .!!!
هر جا كه مسآله اي پيش آيد ، مردم در صحنه حاضرند و سپاه تا به دندان مسلح ما زودتر از آنان .!!!
در نظام جمهوري اسلامي ؛ ما به هيچ وجه از سرمايه داران دفاع نميكنيم؛ آنها هستند كه از ما دفاع ميكنند . !!!
چه كسي ميگويد كه ما طرفدار آزادي نيستيم !!؟؟؟ مردم شما قضاوت كنيد : “ مرغ ، گوشت ، پياز ، برنج ، شير ، نون و پنير ،
جوراب ، كفش ، كلاه ،آرد ، روغن و چه و چه و چه را در بازار آزاد ميفروشيم و حتي خودمان هم اسلحه را از بازار آزاذ ميخريم ،
باز هم ميگويند ما طرفدار آزادي نيستيم !!!؟آمريكاي جهان خوار به ما لوازم يدكي فانتوم نميدهد ! خب ندهد ؛ كامل آنرا آقا زاده ها از تركيه و كشور هاي ديگر ميخرند .
ميگويند برادران مكتبي ما متخصص نيستند . !! اگر تخصص ندارند ؛ پس اين كشتي هاي جنگي و هواپيما هاي نو و دست دوم و مستعمل را كه از تركيه و روسيه
و هلند و بلژيك و آلمان و ايتاليا و.....را كه برادران سپاه خريدند ؛ چه كسي رانندگي كرد ؟؟؟
در كجاي دنيا ديده ايد كه رئيس شركت تشخيص مصلحت نظام “ كوسه “ باشد ؟!!! و به تنهائي بتواند همة تصميم ها را بگيرد ؟؟؟
ما داوطلبانه همة جوان ها را به جبهه فرستاديم و تا به حال يك نفر هم از جبهه زنده بر نگشته ؛ همه يا اسير شده اند و يا كشته .
چه كسي ميگويد كه در جمهوري اسلامي مواد مخدر مثل نقل و نبات در دسترس همه مي باشد . دروغ محض است ، آنچه در دست بچه هاست تقلبي ست؛
مواد خوب و سالم و با كيفيت عالي فقط در دسترس “ آيت المثقال “ هاست ،
شايع كرده اند كه در جمهوري اسلامي دختران و زنان بي سرپرست كه شوهران و پدران خود را در جنگي كه نعمت بود از دست دادند ؛ تن فروشي و خود فروشي ميكنند ،
اين ها شايعات ضد انقلاب و خارجي ها ست .در جمهوري اسلامي اين كار مجوز شرعي دارد و آخوند ها در اين حرفة شريف سابقه و تجربة طولاني دارند.
آقايون و خانمها اين مصاحبة مطبوقاطي همچنان ادامه دارد. و شهرفرنگي در گزارش بعدي دنبالة آن را به سمع شما ميرساند.
من ايرانيم آرمان رهائي
از اين دين مردم فريب ريائي !!!

شهرفرنگي از تهرانتو نيوز گزارش ميدهد : يازدهم ماه جون دوهزارودو .
به يك آگهي اسلامي توجه كنيد :
قابل توجه شيفتگان كتاب
مؤسسة انتشاراتي “ ابو طاهر “به اطلاع علاقمندان كتاب مي رساند كه كتاب مستطاب
“ مسائل و فضائل طهارت “ اثر جاويدان آخوند بزرگ ملا محمد باقر مجلسي را در چهل جلد
و هر جلد مشتمل بر هزار صفحه و مزين به عكس هاي تمام رنگي از انواع و مراحل طهارت
به چاپ رسانده و در كتاب فروشي هاي اسلامي در دسترس مشتاقان است .
شما پس از خواندن اين كتاب مفيد ، از طهارت لذتي ديگر خواهيد برد .
شيكاگو -- حضرت فيل (ع) به نقل از “ آهنگر در تبعيد ، پائيز ۱۳۶۶ “

همزبان چيزي بگو ، حرفي بزن ، كاري بكن
سرخ و آذر گونه و هشيار باش !!


اگر نوشته هاي ما ارزش خواندن دارند ، لطفآ وبلاگخونة ما را به ديگر ياران معرفي كنيد ، با سپاس

شهرفرنگي ميگه

صبح معلوم ميشه كت تن كية !!!


احساس غريبي مكن >اينجاكه رسيدی .
هميشك باشيد

Thursday, June 06, 2002

مجلة كاپوچينو

هميشك

شهرفرنكي از تهرانتو نيوز گزارش ميدهد :

در وبلاگستان فارسي زبانان يك مجلة خوب و خواندني به نام ++كاپوچينو++كه سه شنبه ها منتشر
ميشود ؛ شروع به كار كرده است. از اولين شماره آن ديدن كنيد.
بچه ها خسته نباشيد و دستتون درد نكنه ؛ با تبريك و خوش آمد گوئي و آرزوي موفقيت براي همگي شما ؛ “ شهرفرنگي “

هميشك


شهرفرنگي از تهرانتو نيوز گزارش ميدهد :
جمعه چهاردهم ژوئن دوهزارودو

شهر شهرفرنگه ؛ از همه رنگه ؛ رنگ. وارنگه ؛ خيلي قشنگه
كلي تماشا داره ؛ هيچ جاي حاشا نداره ؛ خوب تماشا كن

گوشه هائي از كارنامة سياه جمهوري نكبت بار اسلامي كه در گلكو به آنها اشاره شده خواندني است؛
هميشك
پنجشنبه سيزدهم جون دوهزارودو
امروز با هم سر تيتر بعضي از خبر هاي اين هفته را مرور ميكنيم :
خوش خبر باشي شهرفرنگي ؛ بگو تازه چه خبر ؟
موفقيت علمي يك جوان ايراني در آلمان
سيامك احمدي ۱۹ ساله ؛ دانش آموز سال آخر دبيرستان Emil - Fischer برلين در مسابقة
كاشفان و پژوهشگران جوان در سال ۲۰۰۲ در استان برلين در دو زميتة تحقيقي در بيولوژي
و محيط زيست موفق به كسب مقام و جايزة اول شده است .
فرار مغز ها ؛ بالاترين خطر برای ايران
۸۰ در صد دانش آموختگان ايراني كه در المپيادهاي علمي شركت كرده اند ؛ جذب دانشگاه هاي
آمريكا شده اند . و ۱۳ در صد اين سرمايه هاي فكري ايران را كانادا جذب كرده .“ علي نظري “
بيش از ۱۴ در صد جمعيت كشور بيكار هستند “ رئيس آمار ايران “
پرتاب شدن يك دانشجوي دختر از سرويس حمل و نقل به بيرون !!!
موفقيت باند هاي فحشا در جذب كودكان فراري و خياباني !!! “ وحيد مؤمني “
به دختر ۹ ساله ميگويند ؛ “ ميتواني شوهر كني ؛ ولي نميتواني مهريه ات را وصول كني “
در جمهوري سياه اسلامي ۳۰۰ هزار تن فروش وجود دارد !!! “ هادي معتمدي “
۱/۷ ميليون زن در ايران هيچ خانه اي ندارند ؛ و يك ميليون نفر زير هيچ پوشش كمكهاي اجتماعي قرار ندارند.
تن فروشي بعد از انقلاب ۱۳۵۷ ممنوع اعلام شد و يك موضوع غير قابل ذكر گرديد ؛ اما
با گسترش فقر ؛ بيكاري و افزايش تعداد دختران فراري با ابعاد بسيار گسترده تري
به ايران باز گشته است .
خوشا به حال “آيت الابليس “ ها و “ حجت الفساد “ ها و “ آقا زاده “ ها ؛ چشمتون روشن.
۷۹ در صد تهراني ها معتقدند وضع اقتصادي ايران روز به روز بدتر و وخيم تر ميشود !!!
“ به نقل از نشريه شهروند ؛ سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۸۱ “
براي خواندن شرح كامل خبر ها باينجا سري بزنيد.
هميشك باشيد

نيازمندي هاي اسلامي

««« مژده ! مژده ! »»»
« قابل توجه معلولين نه چندان عزيز »
شما كه در جبهه هاي جنگ نا حق عليه باطل و يا در اثر اجراي احكام قصاص ؛ دست و پاي خود را از دست داده ايد ؛
آسوده باشيد . دست و پاي مصنوعي كه مدتي كمياب بود از آمريكا رسيد ؛ دست و پا هاي آمريكائي به شما كمك ميكنند ؛
كه كمكهاي شيطان بزرگ را پس بزنيد و با پا پيش بكشيد ؛ با دست و پاهاي آمريكائي ؛ بهتر به مسجد ميرويد وقنوت را
بهتر ميخوانيد و به همراه شعار “ مرگ بر آمريگا “ مشتهايتان خود به خود گره ميشود و به هوا رفته تكان تكان ميخورد.
بشتابيد كه تقاضا زياد و عرضه كم است.
دين نبود غير دكان ريا دشمن خلقند همه انبياء
««« قابل توجه گناهكاران حرفه اي »»»
شما كه در زندگي مرتكب گناهان كبيره شده ايد و از آتش جهنم مي ترسيد .
با خريد “ برگ شفاعت “ مزين به مهر امام خميني نمايندة بر حق “ شفيع روز قيامت “ در سطح كرة زمين ؛
خود را در برابر انتقام عدل الهي “ جهنم پروف “ كنيد ؛ مشتريان بنگاه شفاعت ؛ فقط با نشان دادن بركهاي
شفاعت ما به دربان بهشت ؛ مستقيمآ و بدون گذراندن پروسة دادگاه عدل الهي ؛ وارد بهشت شده اند .
با يكبار مراجعه ؛ مشتري دائم ما خواهيد شد.

«««غم هاي تبعيدي »»»
غم آوارگي ؛ بي خانماني ؛ غم غربت ؛ غم بي همزباني !!!!!!
احساس غريبي مكن ++اينجا++كه رسيدي
شهرفرنگي ميگه : صبح معلوم ميشه كت تن كيه !!!
اگر نوشته هاي ما ارزش خواندن دارند ؛ لطفآ وبلاگخونة ما را به ديگر ياران معرفي كنيد . با سپاس
هميشك باشيد

مشگل يونيكدي

هميشك
شهرفرنگي از تهرانتو نيوز گزارش ميدهد :
مشگل يونيكدي يا بزبان خودمان سؤالي شدن صفحة وبلاگ ؛ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
هفته گذشته دو سه تائي ايميل از طرف چندتا از دوستاني كه به وبلاگخونة ما سري ميزنند و از خواننده هاي وبداشتهاي ما هستند دريافت كرديم كه به ما اطلاع دادند كه مطالب
نوشته شده فقط بصورت علامت ؟؟؟؟؟؟ ديده ميشوند !! و ما متوجه شديم كه مشگلي در كار است ؛حالا براتون بگم جريان چگونه اتفاق افتاد و چه گونه آنرا حل كرديم.
در تاريخ 28 ماه مي 2002 ما تصميم گرفتيم بلاگر معمولي خودمان را به بلاگر حرفه اي 2# تبديل كنيم : Basic Blogger up to Blogger PRO 2
اين سرويس جديد بلاگر معادل 45$ دلار آمريكائي براي يكسال هزينه دارد ؛ “ آب مي خورد “ كه ما با كرديت كارت انرا پرداخت كرديم .
بعداز اين تغير و تحول نه چندان پيچيده ؛ با سلام و صلوات شروع كرديم به استفاده از سرويس جديد ؛ در تاريخ 29 مي اولين مطلبي كه آماده كرده بوديم ؛
نوشتيم و آرايش و پيرايشش كرديم و اومديم پستش كنيم ؛ كه چشمت روز بد نبينه ؛ هر آنچه كه ظرف سه چار ماه گذشته به فارسي نوشته بوديم دود شد و غيبش زد ؛
همشون محو شدند ؛ هرچي اين در و اون در زديم بي فايده بود !!! ديكه نه فايلي در كار بود و نه آرشيوي !!! نه دسترسي داشتيم به صفحة اصلي ونه آرشيو !!! فقط؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
درد سرتون ندم ؛ كلافه شده بودم ؛ نمي دونستم چي كار بايد بكنم ؟؟؟ شايد هم به يه شكل هائي ديونه ؛ يكي دوتا ايميل به بلاگر فرستادم وبعدش هم جعبة جادوئي سركاري و
خاموش كردم و رفتم سراغ كار باغبوني ؛ سر خودمو با باغچه و سبزي ها خاك و كود گرم كردم ؛دو روز باين منوال گذشت و از بلاگر هيچ خبري نشد !!
با بچه هاي گروه وبلاگ نويسهاي خارجكي كه من عضو آن ها هستم تماس گرفتم ؛ اون ها هم چپ و راست ايميل مي فرستادند ولي مشگل همچنان لا ينحل باقي مانده بود !
به چندتائي از وبلاگ كاران ايراني كه مي شناسم ايميل فرستادم و از آن ها كمك خواستم ؛ آن ها هم از اين مشگل تكنيكي چيزي نمي دانستند ؛
روز سوم ماه جون متوجه شدم كه من تنها نيستم كه اين مشگل را دارم ؛ چندتا از بچه ها در ايتاليا و ژاپن و يونان هم باين بيماري مبتلا شده اند ؛
مخلص كلام ؛ روز چهارم جون داشتم ايميل هاي گروه را زير و رو ميكردم كه در يكي از آنها يك آدرس بلاگر پيدا كردم ؛ و از طريق آن وارد سايت بلاگر شدم ؛
فراموش كردم بگويم كه اين در هم ريختگي و سؤالي شدن وبلاگ ها مشگل خود بلاگر بود كه چندتائي كد هاي امتحاني آنرا بوجود آورده بود و خودشان هم ميدانستند ولي
نمي توانستن آنرا حل كنند !! و اين مسآله به نام “ مشگل يونيكدي “ در سطح بين المللي مطرح گرديد و هنوز هم ادامه دارد !!
من چگونه مسآله را حل كردم : از طريق اين آدرس -----»http://tsp.blogger.com وارد شدم و sign in ;كردم و رفتم آخرين setting را پاك كردم و برگشتم به
صفحة اديتور و آخرين مطلبي كه در تاريخ 30 ماه مي نوشته بودم را براي اديت انتخاب كردم و روي آن چند تائي جمله اضافه كردم ؛و بعد دكمة post & publish را زدم
ميدونين چي شد ؟؟؟ همة نوشته ها به حالت اول خودشون برگشتند و وبلاگ «« هميشك »» بعد از اين عمليات نه چندان پيچيده به هوش آمد و تا امروز زنده مانده است ؛
و دارد كار ميكند ؛ رفتم سراغ وبلاگ «« ايران آرا »» و همان كارها را روي آن انجام دادم و آن هم راه افتاد و الان هر دوي آنها دارند تو حياط بازي ميكنند
و از سر و كول همديگه بالا مي روند ، بعد از اينكه مطمئن شدم كه مشگل حل شده است به اون بچه ها در ايتاليا و ژاپن خبر دادم و انها هم وبلاگشان راه افتاد.
نتيجه : در اين ماجرا دوستان زيادي در وبلاگستان با من همراهي و همدردي كردند كه از يك يك ان ها سپاسگزارم و چندتائي دوست وبلاگ كار خارجي هم پيدا كردم.
شهرفرنگي ميگه : صبح معلوم ميشه كت تن كيه !!!
احساس غريبي مكن ++اينجا ++كه رسيدي.
اگر نوشته هاي ما ارزش خواندن دارند ؛ لطفآ وبلاگخونة ما را به ديگر ياران معرفي كنيد . با سپاس