Sunday, October 07, 2007

آينــده سـازان


روز جهــانـی کــودک!؟

احکام مـذهبـی، تفکــر اسلامی، عامل اصلی بيکاری، فقر، فساد ، تبعيض و بسياری از آسيب‌های اجتماعـی است !؟

8 اُکتبــر بـرابـر بـا 16 مهــر ماه رو ز جهـانی کودک در ايران ِ اشغال شده می باشد.

روز کودک بر کودکانی که خيـابـان خـانــهء آن هاست، بر کودکان دست فروش، فال فروش، آدامس فروش، واکسی، بر گداهای خردسال سرچهار راه ها، جا جای پياده روهای تهران و شهرستان ها، بر کودکان کارگر در کوره پزخانه ها، به کودکان تـن فروش، مواد فروش و... در زير سايه شوم و سياه حکومت اشغالگر اسلامی با دردی جگر سوز خجسته بـاد!!!

و بر بانييان مرگ آفرين ِ هــرم حاکميت اسلامی ننگ و شــرم بـاد.


اشــاره:
زيـرنويس عکس ها برگرفته شده از گزارش مراکز خبرپراکنی حکومتی و آمـار و اعــداد از زبان کارگزاران مواجب بگير رژيـم گفتـه شده است!سالازار فولكمن، ـ نماينده صندوق حمايت از كودكان سازمان ملل متحد در ايران (يونيسف) ، گفت: استان سيستان و بلوچستان از جمله استان‌هايی است كه كودكان در آنجا در شرايط نامناسبی نسبت به ساير كودكان كشور به سر می‌برند!؟


سيد حسن موسوی چلك ـ مديركل دفتر امور آسيب ديدگان اجتماعی سازمان بهزيستی كشور ـ اعلام کرد: در حال حاضر سالانه به طور متوسط ‌١٠ هزار كودك وارد سيستم مراكز كودكان كار و خيابانی سازمان بهزيستی شده و از آن خارج می‌شوند!


تعداد كودكان خيابانی (به طور كلی كودكان و نوجوانان ساكن در مناطق محروم، آسيب خيز و سكونت‌گاه‌های غيررسمی _ زاغه و حاشيه نشين های) در تهران، بندرعباس، شيراز و مشهد و به طور كلی شهرهای بزرگ صنعتی بيشتر از ساير شهرها است!در حال حاضر بيش از ‌١٨% از كودكان كار و خيابانی بی‌سواد و كم‌سواد هستند كه برخی از اين افراد پس از گذراندن مقاطع ابتدايی يا راهنمايی ترك تحصيل كرده و برخی ديگر به دليل سطح هوشی پايين، ويژگی لازم برای ادامه تحصيل را ندارند!!!


يك ميليون و ‌٨٠٠ هزار كودك خارج از چرخه تحصيل!؟


محمدحسين جوادی ـ مدير كل دفتر امور كودكان و نوجوانان سازمان بهزيستی كشور ـ گفت: در حال حاضر هفت ميليون كودك خردسال در كشور وجود دارد. حدود ‌٣٥% جمعيت كشور را كودكان تشكيل می‌دهنــد، هم اكنون حدود يك ميليون و ‌٨٠٠ هزار كودك علی‌رغم تاكيد قانون اساسی و پيمان‌نامه حمايت از حقوق كودك، خارج از چرخه تحصيل هستند!؟فقر يكی از عوامل موثر در كودك آزاری است!؟


يزدانی ـ مدير عامل انجمن حمايت از حقوق كودكان ـ گفت: اوضاع اقتصادی و اجتماعی كشور به سمتی است كه مدام توليد كودك كار و خيابانی می‌كند!هيچ دولتی در طول ‌١٠٠ سال گذشته تا امروز به اين اندازه پولدار نبوده است!


52% كودكان آزار ديده دختـر و 48% پسر بوده انــد! 31% كودكان يك تا سه سال ، 21% كودكان شش تا 10 سال و 9% كودكان 12 تا 18 سال مورد آزار و خشونت قرار مي‌گيرند !


ردهء سنی كودكان آزار ديده از سوی محارم (پدر يا برادر) بين ‌١٠ تا ‌١٣ سال می باشــد!؟


پدر كودكانی كه مورد خشونت قرار گرفته‌اند، يا معتاد بوده‌اند يا به دليل بيكاری درگير فقر هستنــد!پــدر و مـادر ِ ‌٣٠% خانواده‌های کودک آزار معتـاد به مواد مخدر می باشنــد!؟Labels: , ,

Saturday, October 06, 2007

مانيفـست هـراس و خشـونت


احکام مـذهبـی، تفکــر اسلامی، عامل اصلی بيکاری، فقر، فساد ، تبعيض و آسيب‌های اجتماعـی است !؟جامعه ایرانی قرآنی تر شده است !؟

آخونــد شيـاد علی اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس(دزدان) مجمع تشخیص مصلحت نظام، می گويــد: جامعه ما به تدریج قرآنی تر می شود و آموزشهای قرآنی بویژه در نسل جوان جامعه گسترش پیدا کرده است!


نوزاد چهار ساعته رهـا شـده در پارک اميرکبير !
نوزاد دختری که بيش از چهار ساعت از تولدش نمی‌گذشت، پيچيده شــده در پلاستيک در پارک امير کبير اراک به دور انداخته شده بود توسط رهگذران پيـدا و تحويل شيرخوارگاه «شهرک گردو» شد!

شمارش معكوس براى اجراى حكم اعـــدام جوانان قــرآنی شــده !؟

جوانی 18 ساله که متهم است دوست 25 ساله اش به نام وحيد را به قتل رسانده است در دادگاه اسلامی به قصاص(اعـــدام) محکوم شده است. دادگاه عالی رژيم اين حکم را تاييد کرده است.فارس: جوان 23 ساله‌ای به نام حميــد، كه يك جوان به نام حسين 25 ساله، را در حوالی ميدان اصلی شهر ری با ضربات چاقو به ناحيه گردن و سينه در يك درگيری دسته‌جمعی به قتل رسانده بود منتظر اجرای حكم قصاص (اعـــدام) است!
فارس: جوان 28 ساله‌ای به نام رضـا، كه دوست خود به نام اكبر 26 ساله، را با ضربات چاقو در محلــهء نسيم شهـر، به قتل رسانده بود با تائيد حكم قصاص( اعـــدام) از سوی ديوان عالی كشور در انتظار اجرای حكم(اعـــدام) است!

فارس: دو نوجوان به نام های علـی 18 و اميــر 19 ساله، كه در محله خانی‌آباد نو كيف‌قاپی می‌كردند دستگير شدند!فارس: خیابان سردار جنگل - جوانی 27 ساله، به نام «اميــر»، همسر خود «فرزانـه» 34 سالـه، را به دليل ناسزا گفتن با فرو کردن چاقو به سينـه اش بـه قتل رساند!

کـرج - علی با کارد آشپزخانه نامزدش «فرزانه» 20ساله، را به انگيزهء اينکه چــرا بی اجازهء او به خريد رفتـه است کُشت!؟سایت حکومتی جام جم آنلاین: ورامين - مسافرکش جوان، دختر جوانی را از مقابل يک مرکز موسيقی در ورامين ربوده و با انتقال به کارگاهی در بيابان های اطراف شهر قرچک به همراه 4 نفر ديگر، او را مورد آزار و اذيت و تجاوز جنسی قرار دادنــد!!!

تهــران - جوانی به نام «وحید- ف»، 26 سالـه، معروف به «دندون» ، دزد پیشینه دار که به تازگی از زندان آزاد شده، به اتهام 13 فقره غارتگری(؟) از خانه های مرکز و شمال شهر تهران دستگير شد!
باور به " شهادت "، از خودبيگانگی فرد را دامن می زند و در ارتکاب عمل باعث نوعی "بی حسی اخلاقی" می گردد که طی آن هر عمل و جنايتی، "مشروع"می شــود!


اصفهـان - جنین سقط شده دوقلو هـا، در پـارک «نصفــه» اصفهـان پيــدا شـــد!؟ ثمــرهء صيغــهء اسلامی و روابط پنهـانی!

مشهــد - جنازه کاردآجین شــدهء جوانی به نـام «مهدی چراغی» 26 ساله، که بدست دوستش به نام «نادر» 27 ساله، کشته شده بود، در جوی یک خیابان نزدیک بلوار«امامت»، پيـدا شــد!تهــران - جوانی به نام «علی» 38 ساله، به انگيزهء مشکلات مالی، زنش «فریبا» مادر 2 فرزنـد، را در خانه اش (شهرک دانشگاه) با پیچاندن کش به دور گردنش خفه کرد!

کرج - پسر بچـه ای به نام «صفر» ۱۵ ساله، در جريان بازى فوتبال، همبازى اش، «مصطفى» ۱۸ ساله، را به قتل رساند! متهم به قصاص(اعدام) محكوم شــد!اصفهان - شهرستان ميمــه - مردی از ترس جن‌ها همسرش را با ضربات چاقو كشت!

اصفهان - دزدان مسلح در جريان دزدی از يک طلافروشی در خمينی شهر اصفهان، دو نفر را کشتند و يک نفر را زخمی کردند!تهران - <مجيد - س> عامل سريالی‌ترين قتل زنان ايرانی که به طور دقيق 49 زن را به قتل رسانده بود، در زندان دست به خودكشی زد!؟

تهران - جمشيد 21 ساله، کيف قـاپ محلهء نازی آباد، در يازدهمين کيف قاپی اش دستگير و روانهء زندان شــد!اين است نمـائی از جـامعــهء قــرآنی _ اسلامی مـُلا هـای مـُرده خوار


علی ميـرفطـروس می گــويــد:
جامعهء ما تا زمانی که از اين صحرای کربلای احساس و انديشه، از اين فلکلورعزا و مرثيه و زاری، از اين " دينخوئی " و بردگی روحی و از اين دُور باطل ايدئولوژی اسلامی بيرون نيايد، نخواهد توانست جايگاه شايستهء خود را درجهان شتابان و پيشرفتهء امروز، بدست آورَد .Labels: ,

Tuesday, October 02, 2007

انسـانيت چــه شـــد؟


حقوق بشر یعنی چه؟ این حق مال چه کسانی است؟ آیا ما بشر نبودیم؟تونل نقابداران !

يکی از بازداشتی های طرح "ارازل و اوباش" ، مرديست 50 ساله به نام « م- الف»، کارگر ساختمانی و دارای 3 فرزند دختر، در یکی از خیابانهای جنوبی تهران بازداشت می شــود، 50 روز در سولـهء کهریزک و 80 روز در زندان اوین شکنجــه شده و با وثیقه 50 میلیون تومانی آزاد می شــود! در گفت و گو با شهرزاد نیوز؛ آنچه را که ديده است و بياد می آورد، می گويــد:
حقوق بشر یعنی چه؟ این حق مال چه کسانی است؟ آیا ما بشر نبودیم؟


زندان سوله کهریزک کرج -این زندان سابقا برای نگهداری اسرای عراقی استفاده می شد. آب لوله کشی ندارد و روزهای اول آب را با تانکر گازوئیل می آوردند که بوی گازوئیل می داد و قابل آشامیدن نبود! سهم غذای همه ما یک سیب زمینی و یک چهارم نان لواش خشک بود! در مدتی که من بازداشت بودم و داغ ترین روزهای فصل هم بود لوله آب ترکید و آب نداشتیم، در آن روزها همه از کثافت و تشنگی رو به مرگ بودیم، آب چند روز درمیان قطع می شد و با جیره 2 لیوانی آب امکان نگهداری آن برای این شرایط را نداشتیم!
بند نسوان زندان کهریزک - در حال حاضر دست کم 80 کودک زیر 18 سال در این بند نگهداری می شونــد.بازداشت همه ما با ضربات باتوم و گاه شلیک گلوله و فحاشی همراه بود!

بعد از دستگیری ما را سوار مینی بوس کردند و به سوله فرستادند، ما را تک تک از مینی بوس پیاده می کردند و مجبور بودیم از يک تونل گوشتی عبور کنیم،
این تونل را سربازهای نقابدار باتوم به دست درست کرده بودند و در مسیر عبور از آن با باتوم کتک می خوردیم! اکثر کسانی که در مدت بازداشت دچار شکستگی استخوان بودند حین عبور از همین تونل مصدوم شده بودند، این کتک زدن سربازها هر روز تکرار می شد. با گذر از آن تونل باتــوم، همان شب اول چند زخمی بدحال روی دستمان ماند!
جلوی چشم مان چند نفر مردند و اتفاقی نیافتاد!!!

هم اکنون حدود 600 نفر در زندان سولــه اسيــر هستند!

مثلا در شبانه روز هر فرد 2 بار حق استفاده از دستشویی را داشت که با کُـتک می رفت و با کتک برمی گشت. اگر بیش از 2 دقیقه هم می ماند کتک بیشتری می خورد!؟ در این میان بیش از همه، کسانی که بدنشان خالکوبی داشت و یا کسانی مثل "میثم لطفی" که اسم شان سر زبانها بود کتک می خوردند. ولی به هر حال همه ما یک جیره دائم(کُـتک خوردن) داشتیم که برای آن هیچ استثنایی قائل نبودند! همه روی موزائیک می خوابیدیم و پتوها پر از خون بود و بوی عفونت می داد! ترس از شکنجه های بدتر اجازه خواب هم نمی داد! یک روز شنیدیم همه ناخن های "هانی کُرده" را کشیده اند!؟ .
کسانی که به هر دلیل شکنجه بیشتری می شدند، مجبور بودند هر ظهر با بدن های لخت به مدت چند ساعت روی سنگ های داغ محوطه زندان بغلتند و در این مدت نیز از ضربات باتـوم و لگد در امان نبودند.
من نمی توانم قمه کشی کنم، هیچ وقت هم کاری به این دولت و آن دولت نداشتم. رای دادم و برای یک لقمه نان جان کندم تا اینکه با این و سن و سال شدم زندانی اراذل و اوباش. شرمنده خانواده ام شدم. حالا حداقل دیده هایم را تعریف می کنم تا شاید آنها هم شرمنده شوند!


Labels: ,