Sunday, November 23, 2008

Carter, Khomeini revolution!


Jimmy Carter, Father of the Islamic Revolution!?
By: Michael D. Evans
Let the world know the truth.


look at the results of Carter's Islamic Revolution in Iran!IRAN 1979,Carter, Khomeini revolution!

The result was magnificent!!!

8 years of needless war with over one million dead and many million injured for life. Cities and live destroyed as a result of the 8 year war but never rebuilt. 7 million refugees scattered around the world. Hundreds of thousands of executions, political assassinations, imprisonment, torture, Islamic approved rape of women before executions, amputation of limbs, eye extraction, stoning to death, public flogging hanging on cranes. The rise of the Islam fascism, Anti-Americanism, Hezbollah of Lebanon, suicide bombing, hostage taking, beheadings of the Americans, September the 11th,2001. And now the prospect of crazy Mullahs with an atomic bomb at their disposal. In one word the total destruction of Iranian nation as suggested by Professor Bernard Lewis of Britain.
Another Iran hater, an academic hooligan and a war criminal.
The British born Middle East scholar Professor Bernard Lewis.
And ...

The Jerusalem Post[+]
By: Michael D. Evans


Labels: , , ,

Tuesday, November 18, 2008

مسئلــه دین نیستاساس ابزاری دین
سیامک مهرIslam


اسلام با شمشیر آمده، با شمشیر هم می رود.


از قول احمد خمینی نقل می کنند که:« با اطمینان به یاد می‌آورد که پدرش در ماه ژوئن 1981 به تعداد کمی از معتمدان خود، از جمله خود احمد، هدف را چنین توضیح می‌دهد:
«دعوای ما بر سر الله نیست. این را از سرتان بیرون کنید. مسئله بر سر اسلام هم نیست. این مسخره است. مسئله بر سر قدرت است. همه ما به دنبال قدرت هستیم، تمامیت قدرت!»

این موضوع که گفته شود آخوندها از اسلام ایدئولوژی ساخته اند و با استفادهء ابزاری از اسلام حکومت تشکیل داده اند نیز بدون تردید سفسطه است. اسلام هم ایدئولوژی و هم پلاتفرم و برنامهء عملی و راهنمای عمل حکومت اسلامی بوده است. همگان به خوبی می دانیم که پیامبر اسلام بر اساس نص صریح آیات قرآن حکومت تأسیس نمود، نهادهای حکومتی تشکیل داد، خمس و زکات و مالیات اسلامی جمع آوری کرد و به نام اسلام با قبایل و اقوام و ملت های دیگر جنگید. پس اگر کسی از اسلام استفادهء ابزاری کرده باشد، نخستین فرد خود پیامبر اسلام بوده است.
جنبش جامعهء مدنی در ایران، اگر با خود و در درون خود همزمان و همگام جنبش اسلام زدایی را نیز حمل نکند، حرکت ندهد و به پیش نراند، هرگز هیچ راهی به دیهی نخواهد برد. دین فروشان در هر گام و با هر قدم پایش را قلم خواهند کرد.
بزرگترین خطا و نابخشودنی ترین اشتباه، مماشات و شف شف و تساهل و اتخاذ روش هایی پر از ادا و ژست های دموکراتیک در برابر اسلام متجاوز است.
اگر پادشاه ایران حجرهء چارتا آخوند گردن کلفت و عمامه گنده را در مدرسهء فیضیه بر سرشان خراب می کرد، تمامی سرزمین ایران در تجاوز 57 بر سر ملت خراب نمی شد.


Emam ALI


به گفتهء سلمان رشدی :
اسلام با شمشیر آمده است، با شمشیر هم می رود
.

ادامـــه در وبلاگ «گزارش به خاک ايـران» [+]

Labels: , , ,

Saturday, November 15, 2008

مـا را چــه می شـــود؟


امامزاده سیار


امام زاده سیار؛ آخرین تولید دولت احمدی نژاد
ايران پرس نيوز برگرفته از وبلاگ شار شار

در یکی از خیابان های اصلی شهر اراک

ضریح امامزاده ای که به داخل خیابان ها آمده تا مردمی هم که وقت رفتن به امامزاده را ندارند "حاجاتشان برآورده شود".
و افرادی که دوان دوان به سوی ضریح می آمدند و دستی بر آن می کشیدند و پولی داخل آن می ریختند. مردی هم که گویا رابط میان مردم و امامزاده بود، با میکروفونی به دست، مردم را به سوی امامزاده فرا میخواند.
دیگری هم پارچه های سبزی به مردم میداد تا بتوانند دخیل ببندند.

امام زاده سیار؛ آخرین تولید دولت احمدی نژاد[+]Labels: ,

Sunday, November 09, 2008

درختان دیرزیست ایستاده به مسلخ می رونـــــــــــد


اعـــــدام درختان کُهن سال و مقدس نما، به جـُرم ترويج خـرافـات!؟پایگاه آگاهی رسانی محیط زیست (زیستا)
به فرمان آخوند میرحسینی اشکوری، مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان گیلان، دیرینه‌ترین و ارزشمندترین درختان گیلان، به جرم مقدس برشمردن آنها از سوی مردم! بايد قطع، کُشته، اعدام، بريده شونــــد!؟
فاجعه‌ی حیرت‌انگیز بريدن درختان کُهنسال [درختان دیرزیستی _ دیرینگان سبزپوش _ ایستادگان بُردبار] برای مقابله با ترویج خرافه‌پرستی درايران زمين اسلامزدء خرافه پرست!

در مسلخ سالوس، درختان کهن سال ايستاده می ميرنــــــــد!؟

اداره کل اوقاف و امور خیریه استان گیلان، با افتخار اعلام می‌کند: تاکنون چهل اصله درخت قدیمی مقدس‌نما در گیلان شناسایی شده که این درختان قطع و چوب آن در امور خیریه استفاده می‌شود!!! ؟؟؟
آیا به جای قطع تنه‌های این درخت‌های بی‌گناه بهتر نیست و نبود که با ریشه‌های خرافه‌پرستی [اسلام] و دلایل تمایل مردم به این باورهای افیونی [اسلامی] بپردازیم؟ آیا می‌دانید این درختان، تاریخ گویای این آب و خاک و اندوخته‌ی ژنتیکی بی‌نظیر طبیعت ايـران زمين هستند؟

درختان دیرزیست ایستاده به مسلخ می رونـــــــــــد!

چگونه است که فقط زورتان به چند درخت بی‌گناه و ناهمتا رسیده است؟ درختانی که - متاسفانه باید بپذیریم - اگر همین باورهای تقدس‌گونه نبود، بی‌شک تاکنون چیزی از آنها باقی نمانده بود!

آیا این رویکرد چیزی جز پاک کردن صورت مسأله نيست؟!

تو را به هر که می‌پرستید [ای مُلاهای مرده خوار]، دست از این قساوت [وحشيگری] و جنایت [کُشتـار] بی‌بدیل [بی مانند] در حق طبیعت وطن و نسل بی‌گناه فردای این آب و خاک بردارید. بس است دیگر.
این کهنسالان راست‌ قامت [بلنــد بالا] و سبزپوش تاریخ، چیز زیادی از ما نمی‌خواهند، فقط مواظبتی [گوشهء چشمی] که شایسته‌ی آن‌ها باشد و احترامی [ستايشی] درخور برای فرزندان نجیب‌شان. همین.

کهنسال بلنــد بالای سبزپوش، سرو سرفراز 4000 ساله ابرکــوه _ ايرانقطع درختان کهنسال گیلان به بهانه‌ی مبارزه با خرافات![+] زيستـا

نوآوری در مبارزه با خرافات ؛ درخت مقدس نما در رضوانشهر قطع شد![+] زيستـا

تخريب و نابودي جنگل هاي باستاني شمال[+] اعتمـاد

آن ها درخت ها را هم می کشننــد![+] شـکــوه

قتل‌عام درختان کهنسال به بهانه خرافه‌پرستی‬[+] زمـانــه

امروز بيش از هر روز ديگري سبز ِسبزم ...[+]ايـرانفــرا

* * * * *

ايميل يک جوان دانشجوی ايرانی از ســـوئــــــد:
من در فلن یکی از شهرهای سوئد زندگی می کنم، همانطور که می دانید یکی از صادرات مهم اینجا چوب است. اینجا دارای جنگل های وسیعی است، بعضی ها شخصی و بعضی دولتی ( مصنوعی و طبیعی ) در این شهر که اطرافش پر از جنگل و دریاجه است فقط دو درخت قدیمی دارد. که برتنه آنها شناسنامه دارد، و کسی حق ندارد حتی یک برگ آنرا بکند. مردم سوئد هرگز میوه را از درخت نمی چینند بلکه می گذارند تا خود رسیده و بر چمن اطراف آن بیفتد. یا بدور درخت تور مخصوص می بندند تا میوه رسيده روی تور بیفتد. وقتی در جنگل می خواهند درختی را قطع کنند، درخت باید یا از ریشه مشکل داشته یا خشکیده باشد. اداره محیط زیست اینجا مراقبت کافی دارد و وظیفه خود را خوب می داند و کوتاهی در آن، مورد هجوم انتقادهای وسیعی از طرف مردم است که مجبور به استعفا مسئول یا مسئولین و جریمه آن ها است. بسیار متاسفم از این که می بینم در کشورم مسولین چقدر ناآگاه از مسائل زیست محیطی هستند. البته شاید حق داشته باشند چون این کاره نیستند که هیچ لااقل بخود بدلیل نابخردی این حق را نمی دهند تا با کارشناسان مشورت داشته باشند. مشکل خرافات با قطع درخت و امثال آن حل نمی شود. بخصوص که اکنون با رفتارهای مسئولین بلند پایه (!) مملکت قوت هم گرفته. و مسئولین ایران به لحاظ خرافات بتدریج ممکن است به چشم جهانیان بصورت جوک هم درآیند؟؟؟!!!
* * * * *


بفرياد درختان شهر تبريز برسيد!
خبری ميخوام بهتون بدم از شهر تبريز كه حدود يك ماه است كه به بهانه رفع مشكل ترافيك و ايجاد خط ويژه اتوبوس های تندرو دارند درخت های بلوارهای وسط خيابان ها رو با جرثقيل از ريشه در ميارند! آقا اين جنايته! بخدا آدم گريه اش می گيره! يك عده متعلق به عصر حجر زبون نفهم كه بخاطر حقه بازي ها و سوء استفاده هاشون شهرهامون به هرج و مرج كامل كشيده شدن راه نجاتشون رو در قلع و قمع درختان معصوم چندين ده ساله خيابان ها ديدند. بفرياد درختان شهر تبريز برسيد! تا امروز خیلی از درخت های تناور و زيبای شهر رو در مسير خيابان راه آهن تا مركز شهر و دروازه تهران قطع كردن و ممكنه بخوان درختان بلوار دانشگاه تبريز رو هم كه زيبائی منحصر بفردی دارن قطع كنند. خواهش ميكنم به اين موضوع هم توجه بشه. اين افراد از خدا بی خبر هيچ چيز براشون مهم نيست و فردا اين مردم هستند كه بخاطر نبودن اين درختان مفيد و خدمتگزار در فضای آلوده و زشت شهری دچار انواع بيماری های ناشناخته روحی و جسمی خواهند شد. اين يك فاجعه و يك نسل كشی واقعيه. بفريادمون برسيد.Labels: , , ,

Friday, November 07, 2008

ریشــه شـادی و شـادخــواری را خشکانــده انــــد


زندگی تلخ اسلامی

سیامک مهر
Wednesday, February 20, 2008


اکنون وظیفه ماست، مسئولیت تاریخی ایرانیان است که ایران را به گورستان اسلام تبدیل کنند. به محل دفن سنت ها و باورها و ارزش ها و هنجارهای کهنه و مزاحم و بیگانه با هویت و وجود ایرانی ما. ایرانیان به طور تاریخی سهم زیادی در بسط و گسترش و پر و بال دادن به اسلام در جهان داشته اند و ازاین منظر می بایست وجدانی ناآرام داشته و خود را گناهکار بدانند. تنها راه نجات از وجدان معذب، تلاش بی وقفه در نمایاندن و آشکارساختن چهره پلید آخوند و اسلام است. این امر مهم، رسالت تاریخی ما در برابر میلیون ها انسانی است که در سرتاسر جهان گروگان و اسیر و گرفتار جهل و تجاوز و جنایت اسلامند.


Islamic Heroin Republic


رژیم اسلامی با گسترش فقر و بی کاری، با حجاب اجباری، با تحریم شراب، با جداسازی جنسیتی، با ممنوعیت ارتباط و عشق ورزی خارج از ازدواج اسلامی، با منع و تحریم ساز و آواز و رقص و بویژه رقصیدن و آواز خواندن زنان، و با متولی گری در ریز و درشت افعال انسان ها و دخالت در پنهانی ترین گوشه های زندگی مردم، عملاً و در واقعیت ریشه شادی و شادخواری را خشکانده است. حکومت جابرانه بر ملتی خموده و مغموم و افسرده و بی آرزو و بی آینده و دست به دهان که فقط راضی و خرسند است و خدا را شکر می کند که یک روز دیگر نیز زنده مانده است، برای دینکاران اسلامی حکومتی است آسان و ایده آل.

تمامی اين نوشته خواندنی را در وبلاگ «گزارش به خاک ايران» بخوانيـــد[+]


Labels: , , ,